ΕΥΔΑΠ: Αποτελέσματα κλήρωσης δίμηνης απασχόλησης φοιτητών 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 21-6-2018

Σύμφωνα με την απόφαση 19665/23.05.2018 του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ να απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 τετρακόσιους/σιες (400) φοιτητές/τριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι), πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (τελευταίου διμήνου) από τη Σχολή της φοίτησής του.

Επιτυχόντες με Αλφαβητική Σειρά  Επιτυχόντες με Σειρά Κλήρωσης
Επιλαχόντες με Αλφαβητική Σειρά Επιλαχόντες με Σειρά Κλήρωσης

                  

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →