ΣΥΜΜΑΧΙΑ: Ανακοίνωση για τη ΣΣΕ 2018

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

 Αθήνα 13.08.18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως έχετε  ενημερωθεί από την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, στις 03.08.18 υπογράφηκε η νέα E.Σ.Σ.Ε. μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από την ΟΜ.Ε ΕΥΔΑΠ. Με   την   υπογραφή της ΕΣΣΕ 2018, παρά το Μνημονιακό νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ καταφέραμε να βάλουμε τις βάσεις για σταδιακή ανάκτηση των απωλειών μας. Η ΕΣΣΕ 2018 δημιουργεί για πρώτη φορά πεδίο για διεύρυνση των εργασιακών μας διεκδικήσεων σε αντίθεση με  τις  συμβάσεις του 2012 & 2015 που μείωσαν τους μισθούς μας και  συρρίκνωσαν τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Η  ΕΣΣΕ 2018 όπως διαμορφώθηκε στην τελική της μορφή ρυθμίζει μια σειρά από θέματα. Είναι μια συμφωνία που ανατρέπει το δυσμενές  πλαίσιο που δημιουργήθηκε όταν στο ήδη συμφωνημένο κείμενο μεταξύ της εκτελεστικής επιτροπής της ΟΜΕ και της επιτροπής της διοίκησης, υπήρξε  εκ των υστέρων παρέμβαση στο ακροτελεύτιο άρθρο του προσχεδίου, που καταργούσε μέρος των  προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Τη δυσμενή αυτή εξέλιξη έπρεπε να ανατρέψουμε εντός 10 ημερών γιατί οδηγούμασταν στην μετενέργεια  και στις διαθέσεις  του Υπερταμείου. Τονίζουμε ότι το πλαίσιο αυτό  κληθήκαμε όλοι εμείς να ανατρέψουμε, δίχως τους ανυπότακτους & αντιδραστικούς συνδικαλιστές  που απαρτίζουν τις παρατάξεις ΣΕΚΕΣ, ΔΑΚΕ, ΕΣΚ κτλ.

Όλοι αναρωτιόμασταν, που βρίσκονταν; Μήπως απουσίαζαν σε καλοκαιρινές διακοπές;

Διαπιστώνοντας τον κίνδυνο για τους εργαζόμενους  η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ζήτησε την εξαγγελία κινητοποιήσεων που αποφασίσθηκαν από την ΟΜΕ ώστε να αποτραπούν τα ανωτέρω.

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,
Θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στους εργαζόμενους ότι στη δημιουργία του ασφυκτικού πλαισίου διαπραγμάτευσης συνετέλεσαν και οι εκτιμήσεις του νομικού τμήματος της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα: :

 • Η Διαβεβαίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΕ ότι η μετενέργεια λήγει σε 6μηνες και όχι σε 3μηνες από τη λήξη της προηγούμενης ΕΣΣΕ.  Γεγονός που διευκρινίστηκε 15 μέρες πριν την λήξη της μετενέργειας και μετά από επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα της ΟΜΕ με το νομικό τμήμα της ΓΣΕΕ.
 • Επιπλέον δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτό το πρόβλημα στην διατύπωση του ακροτελεύτιου άρθρου του προσχέδιου της σύμβασης, το οποίο έθετε υπό αμφισβήτηση κέραια κεκτημένα μας  « …οι υπέρ των εργαζομένων αποφάσεις της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, οι σχετικές με τις πάσης φύσεως αποδοχές και παροχές προς τους εργαζομένους καθώς και με την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη αυτών, που εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν, ενδεικτικά, καταργηθεί ή αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί ή συμβιβασθεί κτλ. λογίζονται  ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.»

Ανατρέχοντας στις  ανακοινώσεις των ανυπότακτων & αντιδραστικών συνδικαλιστών των ΣΕΚΕΣ, ΔΑΚΕ, ΕΣΚ κτλ.  δεν διαπιστώσαμε  να υπάρχει καμία σχετική αναφορά επι του θέματος και αυτομάτως δημιουργείται το εύλογο ερώτημα «γιατί;».
Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,
Ψευδόμενοι οι ανυπότακτοι & αντιδραστικοί συνδικαλιστές των ΣΕΚΕΣ, ΔΑΚΕ, ΕΣΚ κτλ  εντέχνως αποκρύπτουν από τους εργαζόμενους ότι :

 • Με ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής δεν αποδεχτήκαμε το σενάριο που ενσωμάτωνε την ΑΤΑ γιατί δεν ήταν προς το συμφέρον των εργαζομένων αφού έπρεπε να αποδεχτούμε την κατάργηση των κουπονιών.
 • Με ομόφωνη απόφαση εξαιρέσαμε τα κουπόνια από τη ΣΣΕ μέχρι να γίνει ξεκάθαρο αν αποτελούν μέσο μισθολογικό κόστος.
 • Με ομόφωνη απόφαση συμφωνήσαμε να εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο η δυνατότητα της επαναφοράς των τριετιών.

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,
«Όποιος μιλάει εκ του ασφαλούς και δεν διακινδυνεύει τίποτε μπορεί να υπόσχεται και να ζητάει από τους άλλους οτιδήποτε, αφού ξέρει ότι τίποτε απ’ αυτά δεν περιμένουν να υλοποιηθούν απ’ τον ίδιο».
Οι ανυπότακτοι & αντιδραστικοί συνδικαλιστές των ΣΕΚΕΣ, ΔΑΚΕ, ΕΣΚ κτλ. δεν τόλμησαν να καταψηφίσουν το κείμενο της νέας ΕΣΣΕ όταν η ΣΥΜΜΑΧΙΑ το πρωτοκόλλησε στην Ομοσπονδία κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στης 2.8.2018.
Είναι «τζάμπα μάγκες»  καθώς κινήθηκαν εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς διαχωρίζοντας την θέση τους όταν πλέον είχε διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Είχαν όμως  την ευκαιρία,  να στείλουν τη συγκεκριμένη σύμβαση στον κάλαθο των  αχρήστων! Γιατί δεν τόλμησαν;

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ως δύναμη ευθύνης  με τη δυναμική της  παρέμβαση εγγυήθηκε  την τελική έκβαση της διαδικασίας έχοντας απέναντι αφενός τη διοίκηση και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και αφετέρου όλους εκείνους που ενώ ήταν αμέτοχοι και αδιάφοροι κινήθηκαν εκ των υστέρων κάνοντας μικροπολιτική. 

Ειδικότερα στη νέα 3ετη ΕΣΣΕ προβλέπονται και ρυθμίζονται:

 1. Κατοχυρώνονται όλες οι συλλογικές συμβάσεις και οι θετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ καθώς και όλες οι θετικές αποφάσεις της διοίκησης.
 2. Διασφάλιση των θέσεων εργασίας που αποτελεί  μείζων θέμα και επαναφορά της ρήτρας μονιμότητας που έχει καταργηθεί με την ΠΥΣ 6/2012.
 3. Καθιερώνεται για πρώτη φορά ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα  για το σύνολο του  τακτικού προσωπικού της, με την ΕΥΔΑΠ να υποχρεούται να καλύπτει τουλάχιστον τα 2/3 του ασφαλίστρου.
 4. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις ξένες γλώσσες και συγκεκριμένα,επανέρχεται η εκμάθηση και δεύτερης ξένης γλώσσας για τα παιδιά των εργαζομένων και θα αποζημιώνονται και τα ταχύρρυθμα προγράμματα εκμάθησης.
 5. Καλύπτονται προγράμματα σπουδών προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά για όλους τους εργαζόμενους και χορηγείται επίδομα 5% στους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 6. Ρυθμίζονται οι άδειες ασθένειας τέκνου, σχολική παρακολούθησης, για μονογονεϊκές οικογένειες, θανάτου αδελφών κτλ,
 7. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ.
 8. Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για συμμετοχή των παιδιών στις κατασκηνώσεις στα 16 έτη.
 9. Αυξάνεται κατά 45% οικονομικό βοήθημα που χορηγείται βάσει του Κεφ. Β παρ.1 της ΕΣΣΕ  έτους 2008 και του όρου 2.2. της ΕΣΣΕ 2015 και επεκτείνεται η χορήγηση του στους διορισμένους δικαστικούς συμπαραστάτες.
 10. Χορηγείται δαπάνη παιδικού σταθμού ακόμη και όταν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται.
 11. Κατοχυρώνονται οι διατάξεις του από Οκτωβρίου 1985 Κανονισμού Προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π., ο οποίος κυρώθηκε με το ΠΔ 597/85.

Τέλος η νέα ΕΣΣΕ θέτει τις προϋποθέσεις για το επόμενο τρίμηνο να επιλυθούν ζητήματα όπως:
Η μισθολογική εξέλιξη όλου του προσωπικού. Δηλαδή η χορήγηση μισθολογικής προώθησης 10 % στο εργατοτεχνικό προσωπικό και 10 % στο υπαλληλικό προσωπικό αντίστοιχα.
Η ενσωμάτωση της χορηγούμενης τιμαριθμικής προσαρμογής στους βασικούς μισθούς, η δυνατότητα επαναφοράς των μισθολογικών ωριμάνσεων (τριετίες), σύστημα μέσω του οποίου να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης των εργαζομένων και η ενσωμάτωση στο τακτικό προσωπικό των τεχνικών ασφαλείας και των απασχολούμενων στην Υγειονομική Υπηρεσία ιατρών.

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ με ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής της Επιτροπής καταδικάζει τις ενέργειες του Προέδρου της ΑΚΕ κατά της Πρόεδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου και τους προπηλακισμούς του κατά της  Αντιπρόεδρου και του Οργανωτικού Γραμματέα της ΟΜΕ στο περιθώριο της διαπραγμάτευσης της ΕΣΣΕ. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ θεωρεί ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και ξένες προς τα συνδικάτα και ξεκαθαρίζει ότι η συνεργασία των παρατάξεων στην ΟΜ.Ε στηρίζεται στη βούληση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές και στο προσωπικό κοινωνικό κεφάλαιο συγκεκριμένων προσώπων. Ο αξιακός μας προσανατολισμός για τη λειτουργία της ΟΜ.Ε μας επιβάλλει τη συνεργασία αλλά όχι τη ταύτιση με άλλες παρατάξεις.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here