Έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων ΕΥΔΑΠ στις 23/10 για την τακτοποίηση των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ

Απόφαση επί της πρόβλεψης της διάταξης του άρθρου 45 του Ν.4179/2013 για την τακτοποίηση των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ βάσει της σύμβασης της 9ης/12/1999 καλείται να λάβει η έκτακτη Γ.Σ. της εταιρίας στις 23/10.

Η ΕΥΔΑΠ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Οκτωβρίου 2013 για τη λήψη απόφασης επί της πρόβλεψης της διάταξης του άρθρου 45 του Ν.4179/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-175), αναφορικά με το ζήτημα της τακτοποίησης των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Επιχείρησης που πηγάζουν από τη σύμβαση με ημερομηνία 9/12/1999 υπογραφείσα σε εκτέλεση του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις».

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από το www.eydap.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here