ΑΚΕ ΕΥΔΑΠ: Ανακοίνωση για τη συνάντηση της ΟΜΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ
ΑΓΩΝΑΣ – ΔΡΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ

Αθήνα, 25/07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ως Εκλεγμένα μέλη της παράταξης της ΑΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και στο πλαίσιο της θεσμικής, υπεύθυνης και αξιόπιστης ενημέρωσης για τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Χαράλαμπο Σαχίνη, καθώς και τον Αναστάσιο Τόσιο Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Αφού τον ενημερώσαμε ότι η παράταξη της ΑΚΕ είναι η πρώτη δύναμη στην ΕΥΔΑΠ σε όλα τα όργανα εκπροσώπησης των Εργαζομένων (Εκπρόσωποι ΔΣ, ΟΜΕ, ΕΥΑΕ, Πολιτιστικός Σύλλογος και Προμηθευτικός Συνεταιρισμό ), καταθέσαμε τις θέσεις της παράταξής μας και ζητήσαμε να δοθούν λύσεις για όλα τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και την ίδια την Εταιρεία:
Σύμβαση ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο. Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, με γνώμονα την διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας.

Προσφυγή ΟΜΕ εκ νέου στο ΣΤΕ
Με σκοπό την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την εξαίρεσή της από το Υπερταμείο.

Υγειονομικό
Μονιμοποίηση άμεσα των συμβασιούχων γιατρών και την πρόσληψη νέων.

Σύστημα παρακολούθησης προσωπικού (κάρτες)
Τονίσαμε ότι το είχαμε θέσει επανειλημμένως στην προηγούμενη Διοίκηση Μπενίση-Παπαδόπουλου, η οποία επέμενε να φέρει αυτό το μέτρο, μαζί με τους πρόθυμους συνδικαλιστές της, οι οποίοι δεν έφεραν καμία αντίρρηση θεωρώντας ότι θα αργήσει να εφαρμοστεί. Ζητήσαμε λοιπόν άμεσα το μέτρο αυτό «αστυνόμευσης» του προσωπικού να μην υλοποιηθεί διότι είναι ένα αναχρονιστικό μέτρο που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει.

Ποινικοποίηση του Προσωπικού
Η προηγούμενη Διοίκηση με «στοχευμένους» Εσωτερικούς Ελέγχους έχει παραπέμψει δεκάδες συναδέλφους μας στην ψυχοφθόρα και άδικη διαδικασία της απολογίας σε εισαγγελείς με άγνωστα αποτελέσματα για την προσωπική τους αλλά και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Ζητήσαμε άμεσα την παρέμβαση την νέας Διοίκησης για να λυθεί η ομηρία τους, αλλά και να λειτουργήσει ξανά η Εταιρεία σε συγκεκριμένους νευραλγικούς τομείς της, όπου τώρα υπάρχει μεγάλη δυσλειτουργία λόγω του φόβου που επικρατεί σε όλα τα υπηρεσιακά στελέχη της από τις διώξεις αυτές.

Οργανόγραμμα
Παρά τις αντιρρήσεις του συνδικάτου η προηγούμενη Διοίκηση Μπενίση-Παπαδόπουλου προχώρησε στην υλοποίηση ενός Οργανογράμματος στην ΕΥΔΑΠ που παρά τις διαβεβαιώσεις της για το αντίθετο, είναι το μεγαλύτερο, το πιο δυσλειτουργικό αλλά και καθαρά κομματικό. Ζητήσαμε άμεση παρέμβαση για τον εξορθολογισμό του και την αξιοκρατική του ανασύσταση, ώστε να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Συλλογικές Συμβάσεις (2012-2015-2018) και Συμπληρωματική 2018
Ενημερώσαμε και τονίσαμε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ότι σύμφωνα με τις προηγούμενες ΣΣΕ του 2012 αλλά και του 2015, έπρεπε από την 1 Ιανουαρίου 2019 να επιστραφούν σε όλο το προσωπικό οι περικοπές που υπέστη με τον Ν.4024/11. Αντ’ αυτού υπεγράφη μια Συμπληρωματική ΣΣΕ, η οποία όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος αυτός, αλλά η ευκαιριακή πλειοψηφία της ΟΜΕ, υπέγραψε μια σύμβαση η οποία επαναφέρει τις περικοπές μέχρι τον Απρίλιο του 2021, δημιουργώντας παράλληλα πολλές ανισότητες μεταξύ του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.
Ζητήσαμε άμεσα να συναντηθούμε με την Διοίκηση για να επανακαθοριστούν πολλά ζητήματα που έχει αφήσει άλυτα η Συμπληρωματική αυτή σύμβαση (Κουπόνια σίτισης, Τριετίες, Περικοπές επιδομάτων κ.α.).

Προσλήψεις.
Ζητήσαμε την ενίσχυση της Εταιρείας με μόνιμο προσωπικό που θα καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της. Επιπρόσθετα ζητήσαμε να γίνονται έγκαιρα οι διαδικασίες πρόσληψης των 8μηνων από την Διοίκηση, ώστε να μην παρουσιάζονται κενά στην λειτουργία της.

ΜΑΠ
Ζητήσαμε να μην καθυστερεί η όλη διαδικασία εφοδιασμού των εργαζομένων με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, να έχουν τις καλύτερες προδιαγραφές και την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Κτιριακά. Τονίσαμε ότι στο θέμα των κτιριακών υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αντί να λυθούν αυτά δυστυχώς με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων έχουν επιδεινωθεί, με τον ελλειπή σχεδιασμό και την οργάνωση που υπάρχει, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις των εργαζομένων σε πολλούς εργασιακούς χώρους από τους λάθος χειρισμούς . Οι όποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με την κατάλληλη προετοιμασία έτσι ώστε να λύνουν τα προβλήματα που υπάρχουν και όχι να δημιουργούν νέα.

Θέσαμε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ερωτήματα τα οποία θα συζητήσουμε και σε επόμενη συνάντησή μας για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα όπως:

  • Τι θα γίνει με το Μάνατζμεντ της Εταιρείας.
  • Εάν προτίθεται να θέσει ζήτημα η Διοίκηση για Εθελουσία έξοδο προσωπικού.
  • Ποιο θα είναι το Business Plan της Εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.
  • Εάν προτίθεται να διοικήσει με την βοήθεια εξωτερικών συμβούλων.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Το Προεδρείο της ΟΜΕ νομίζοντας, ότι το δευτεροβάθμιο όργανο είναι «μαγαζάκι» τους, βγάζει ανακοινώσεις που εκφράζουν μόνο τους ίδιους και όχι όλους τους εργαζόμενους. Δεν έχουν καταλάβει ότι η Ομοσπονδία έχει θεσμικό ρόλο να συσπειρώνει όλους τους εργαζόμενους και τους Συλλόγους, ενόψει των πολλών και μεγάλων ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Οποιοδήποτε εργασιακό θέμα θα πρέπει να εισάγεται και να αποφασίζεται πρώτα στα όργανα της ΟΜΕ και μετά να τίθεται στην Διοίκηση ώστε να υπάρχει η ενημέρωση και η υποστήριξή του από όλους. Πρωτοβουλίες μεμονωμένων ατόμων του ΔΣ και άλλων εξωθεσμικών παραγόντων που θέτουν εργασιακά ζητήματα προς επίλυση παρασκηνιακά στην Διοίκηση είναι καταδικαστέες και έχουν και τα ανάλογα αρνητικά αποτελέσματα όπως όλοι είδαμε πρόσφατα, μετά από αδέξιους χειρισμούς ορισμένων.
Για το θέμα της επιστροφής των ανθυγιεινών επιδομάτων όπως αποκαλύφθηκε, η ΟΜΕ επίσημα δεν είχε καμία ενημέρωση και δεν είχε πάρει καμιά απόφαση, απλώς τα μέλη της ενημερώθηκαν εκ των υστέρων.
Για το θέμα των κουπονιών δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε που ζητήσαμε επίμονα να μπουν στην συμπληρωματική ΣΣΕ 2018. Αποδεδειγμένα η προηγούμενη Διοίκηση δεν είχε προϋπολογίσει την συνεχή προμήθειά τους στο προσωπικό και για να δοθούν το καλοκαίρι χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποφασίσει εκ νέου το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ και στην συνέχεια θα επανεξεταστεί το όλο ζήτημα όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η αλλαγή στην διακυβέρνηση της χώρας έχει δημιουργήσει σε όλους ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Περιμένουμε από την νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για το καλό του τόπου. Περιμένουμε και στην ΕΥΔΑΠ να υπάρξει η αντίστοιχη βελτίωση, ώστε να σταματήσει ο κατήφορος της Εταιρείας με την κομματικοποίηση που είχε φέρει η κυβέρνηση του Σύριζα και η προηγούμενη Διοίκηση.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΚΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here