ΑΚΕ ΕΥΔΑΠ: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 26-11-2019 η παράταξη της Ανεξάρτητης Κίνησης των Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χαρ. Σαχίνη και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αν. Τόσιο. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα.

Σας ενημερώνουμε για τις απαντήσεις της Διοίκησης:

1. Σύμβαση ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει σημειώσει σημαντική καθυστέρηση, με κύριο στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα 20 χρόνια. Μετά την εξάμηνη παράταση που δόθηκε για την επίλυση αυτού του σημαντικού ζητήματος, με την υπογραφή της θα πρέπει εξασφαλίζεται όχι μόνο η βιωσιμότητά της Εταιρείας αλλά και η δυνατότητα της περαιτέρω ανάπτυξης της μελλοντικά.

2. Πώληση 11% της ΕΥΔΑΠ. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια εξέλιξη για αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Εμείς τονίσαμε την αντίθεσή μας προς την πώληση αυτού του ποσοστού και θα παρακολουθούμε το σημαντικό αυτό θέμα, ώστε να σας ενημερώνουμε για όποια νεότερη εξέλιξη.

3. Πρόσληψη Συμβούλων – Εκχώρηση αντικειμένου σε ιδιώτες. Η Διοίκηση ανέφερε ότι για αυτήν θεωρείται αναγκαία η συμβολή των Συμβούλων στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας για την αποτελεσματικότητά τους και για το κόστος του εγχειρήματος που φτάνει τις 500.000 ευρώ και περιμένουμε να δούμε τα πεπραγμένα τους, δεδομένου ότι αφενός θα δαπανηθούν πολλά χρήματα για τις υπηρεσίες τους και αφετέρου θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθούν τα υπηρεσιακά στελέχη της Εταιρείας. Επιπλέον τονίσαμε την έντονη αντίθεσή μας στη συνεχόμενη και διευρυμένη εκχώρηση αντικειμένου σε ιδιώτες, που παρατηρείται ιδιαιτέρως στο κομμάτι της αποχέτευσης (ΚΕΛΜ, ΚΕΛΨ, κλπ) με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται οι εργαζόμενοι και να χάνεται τεχνογνωσία.

4. Μισθολογικά εργαζομένων μετά την λήξη του Ν.4024/2012 (Τριετίες, Ανθυγιεινά Επιδόματα) . Η Διοίκηση μας είπε ότι ενημερώνεται και θα εξετάσει εκ νέου όλα τα μισθολογικά ζητήματα. Θέση σταθερή και αδιαπραγμάτευτη της παράταξής μας είναι να επανέλθουν τα μισθολογικά ζητήματα στην κατάσταση που ίσχυε πριν την εφαρμογή του Ν.4024/12, ο οποίος έχει λήξει από 31-12-2018, εφόσον στη ΣΣΕ 2015 υπάρχει όρος που δεσμεύει την εκάστοτε Διοίκηση στην επαναφορά τους. Η ΣΣΕ που υπογράφηκε παρατείνει παρανόμως τις περικοπές, κάτι για το οποίο είχαμε εκφράσει τις έντονες ενστάσεις μας. Επιπλέον θέσαμε στη Διοίκηση τα σοβαρά ζητήματα των μισθολογικών προαγωγών (3ετιών) και των ανθυγιεινών επιδομάτων, θέματα που δεν είχε θέσει η ΟΜΕ στη συνάντησή της, και τονίσαμε την αναγκαιότητα της επίλυσής τους.

5. Μηνιαία κάρτα μετακίνησης προσωπικού. Επαναφέραμε στη Διοίκηση το θέμα που αφορά όλους τους συναδέλφους και η προηγούμενη Διοίκηση Μπενίση δεν το πρόσθεσε στην ΣΣΕ 2018 παρά την συμφωνία που υπήρχε στην διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

6. Κουπόνια σίτισης & Ξένες Γλώσσες. Και τα δύο θέματα θα εισαχθούν στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ στις 4-12-2019 για ψήφιση. Τονίσαμε ότι για τις Ξένες Γλώσσες υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εφόσον τα Φροντιστήρια έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο και έχουμε φτάσει στον Δεκέμβριο. Για τα κουπόνια σίτισης ζητήσαμε να βρεθεί μόνιμη και οριστική λύση για την συνεχή παροχή τους στους εργαζόμενους και να μην χρειάζεται κάθε φορά το Δ.Σ. της Εταιρείας να αποφασίζει εκ νέου. Θέση σταθερή και αδιαπραγμάτευτη για την παράταξή μας αποτελεί η ένταξή τους στην ΣΣΕ κάτι που με ευθύνη του Προεδρείου της Ομοσπονδίας και της προηγούμενης Διοίκησης, δεν έγινε στην συμπληρωματική ΣΣΕ που υπογράφτηκε αλλά και στον προϋπολογισμό. Να τονίσουμε ότι στη ΣΣΕ που υπογράφηκε πρόσφατα στην ΕΥΑΘ, τα κουπόνια συμπεριλαμβάνονται κανονικά ως πάγια παροχή.

7. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Υγείας. Έχει ολοκληρωθείη διαδικασία ελέγχου και περιμένουμε την υπογραφή της σύμβασης με τη νέα Εταιρεία. Αναμένουμε το συντομότερο την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία πολλών συναδέλφων και στην μεγάλη καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων τους.

8. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Συμπληρωματικό Συνταξιοδοτικό. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει σημαντική καθυστέρηση από τον Ιούλιου του 2018 με ευθύνη της Επιτροπής που έχει ορισθεί. Τονίσαμε την μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στο ζήτημα αυτό, χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση και με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να στερούνται τις απολαβές ενός θετικού για όλους όρου της ΣΣΕ 2018.

9. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Η διαδικασία πρόσληψης των 300 ατόμων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο πεντάμηνό του 2020.Τονίσαμε την αναγκαιότητα το προσωπικό που θα έρθει να κατανεμηθεί με δίκαια και αξιοκρατικά κριτήρια και βάσει των αντικειμενικών αναγκών της Εταιρείας.

10. Εθελουσία. Είναι πολύ πιθανό το συγκεκριμένο θέμα να έρθει στο ΔΣ, στην ερχόμενη Συνεδρίαση, αλλά λόγω διαδικαστικών προβλημάτων που προέκυψαν από παραλείψεις της ΓΔ Ανθρώπινου Δυναμικού, δεν είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί άμεσα η όλη διαδικασία.

11. Υγειονομική Υπηρεσία. Η Διοίκηση μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το Υγειονομικό. Θέση της παράταξής μας, είναι η περαιτέρω θωράκισή του με μονιμοποίηση των υπαρχόντων συμβασιούχων Γιατρών αλλά και την πρόσληψη νέων στις ειδικότητες που δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή.

12. Κτηριακές Αλλαγές. Θέσαμε για μία ακόμη φορά το ζήτημα των κτηριακών αλλαγών που ταλαιπωρούν πολλούς συναδέλφους και κοστίζουν στην Εταιρεία. Η προχειρότητα και η έλλειψη προγραμματισμού όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ώστε να επιλυθούν σωστά και αποτελεσματικά τα ζητήματα των κτηριακών αναγκών.

13. ΜΑΠ. Θέσαμε το θέμα της καθυστέρησης προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας – Ειδών Ιματισμού των συναδέλφων και ζητήσαμε οι προδιαγραφές τους να μην βασίζονται στην φθηνότερη λύση από τις αρμόδιες Επιτροπές αλλά στην ποιοτικότερη για τους συναδέλφους μας.

14. ΕΥΑΕ. Η Διοίκηση ανέθεσε τη διανομή των δωροεπιταγών στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια την διαδικασία την διεκπεραίωνε η ΕΥΑΕ με μεγάλη επιτυχία. Η αποτελεσματικότητα της ΕΥΑΕ σε όλα τα ζητήματα που διαχειρίζεται ο Πρόεδρος και το ΔΣ, έχει αποδειχθεί διαχρονικά (κατασκηνώσεις, δωροεπιταγές, κλπ) και σαφώς οι όποιες αλλαγές στις διαδικασίες δημιουργούν προβλήματα και καθυστερήσεις. Επιβάλλεται η περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμισή της, ταυτόχρονα με την κατάργηση άλλων επιτροπών που κοστίζουν στους εργαζόμενους και στην Εταιρεία, χωρίς να προσφέρουν απολύτως τίποτα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η παράταξή μας παρακολουθεί από κοντά όλα τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και την Εταιρεία και θα σας ενημερώνει ουσιαστικά και εμπεριστατωμένα όπως κάνει πάντα.

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here