ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νοέμβριος 2014 

Σας γνωρίζουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε., στις 20-11-2014 είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο. Στην συνάντηση αυτή παρευρέθη και ο Γεν. Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών κ. Γ. Κραμποκούκης.

Ως θέματα προς συζήτηση τέθηκαν τα εξής:

Εξελίξεις στο θέμα το μισθολογικό- πιθανές βελτιώσεις μέσω νέας ΣΣΕ.
Εθελουσία έξοδος Προσωπικού-Προτάσεις.
Επαναενεργοποίηση και εναλλαγή σε θέσεις έμπειρων στελεχών, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, λόγω των πολλαπλών αναγκών της Εταιρείας.

Πρόσληψη μονίμου Προσωπικού.

Επέκταση Νοσοκομειακού Προγράμματος Metlife-Alico και στα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων.

 Γενικότερη πορεία της ΕΥΔΑΠ – Αναπτυξιακά Σχέδια

Η τοποθέτησή μας από την αρχή της συνάντησης αυτής ήταν ότι ο Σύλλογος Μηχανικών δεν περιορίζεται μόνο στα αυστηρώς κλαδικά αιτήματα αλλά πάντα έχει υπ’ όψιν του το γενικό καλό και το συμφέρον όλων των εργαζομένων, πράγμα το οποίο θεωρούμε υποχρέωσή μας δεδομένου ότι οι Μηχανικοί, λόγω ειδικότητας, προΐστανται πολλών υπαλλήλων της Εταιρείας. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τα θέματα που ετέθησαν, πολλά από τα οποία αφορούν στην ουσία όλο το Προσωπικό και την συνολικά καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας.

Στην συνέχεια αναφέρονται (περιληπτικά) τόσο οι απόψεις του Συλλόγου όσο και οι απαντήσεις του κ. Βαρθολομαίου για το κάθε θέμα ξεχωριστά και έχουν ως εξής:
Εξελίξεις στο θέμα το μισθολογικό- πιθανές βελτιώσεις μέσω νέας ΣΣΕ
Ενόψει της υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε. και υπενθυμίζοντας στον κ. Βαρθολομαίο την δραματική απώλεια εισοδήματος που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια, ζητήσαμε να γίνουν βελτιώσεις (και υπό την μορφή παροχών) και μάλιστα επισημάναμε ότι οι διαπραγματεύσεις για την Σ.Σ.Ε. θα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Δέσμευση του κ. Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου είναι ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ωφεληθεί το προσωπικό τόσο στο άμεσο μέλλον, όσο και μέσω της επερχόμενης νέας ΣΣΕ.

Εθελουσία έξοδος Προσωπικού-Προτάσεις

Για το ζήτημα της εθελουσίας εξόδου, που ναι μεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ΕΥΔΑΠ αλλά εφαρμόζεται διεθνώς σε όλες τις μεγάλες εταιρείες όπως πλέον και στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία, εξηγήσαμε στον κ. Βαρθολομαίο ότι η Εταιρεία θα είχε μεγάλο οικονομικό όφελος από μία τέτοια εξέλιξη, με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος υπερθεμάτισε λέγοντας μάλιστα ότι η εθελουσία αποτελεί εξυγίανση για την Εταιρεία, εφόσον γίνεται υπό προϋποθέσεις και βέβαια όταν γίνεται σε περιβάλλον ιδιωτικού τομέα. Επέμεινε, μάλιστα, ότι θα έπρεπε να συνδυαστεί οπωσδήποτε με προσλήψεις νέου προσωπικού στην θέση των συναδέλφων που θα αποχωρήσουν, πράγμα που στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτό.

Σε κάθε περίπτωση, ως Σύλλογος, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι αφενός η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και έχει πολλές δυνατότητες, αφετέρου πάντα υποστηρίζουμε τις καινοτόμες ιδέες που ωφελούν και εξελίσσουν το προσωπικό και την ΕΥΔΑΠ.

Επαναενεργοποίηση και εναλλαγή σε θέσεις έμπειρων στελεχών, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, λόγω των πολλαπλών αναγκών της Εταιρείας

Αναφερθήκαμε εκτενώς στην περιθωριοποίηση στελεχών, τα γνωστά ψυγεία, μια παθογένεια δεκαετιών που πλήττει την Εταιρεία και που αφενός προσβάλλει τους Επιστήμονες, αφετέρου δεν ταιριάζει με την εικόνα της σύγχρονης και δυναμικής Εταιρείας που όλοι θέλουμε να έχουμε. Επίσης, τονίσαμε ότι το φαινόμενο όπου άτομα Μέσης Εκπαίδευσης προΐστανται Επιστημόνων και κατά συνέπεια τους βαθμολογούν κιόλας,
είναι παντελώς άστοχο και πρέπει να αλλάξει άμεσα, διότι ανατρέπει παντελώς την έννοια της Ιεραρχίας και διαταράσσει και τις σχέσεις μεταξύ των Συναδέλφων.

Η θέση του κ. Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι υπέρ της αξιοποίησης όλου του προσωπικού της Εταιρείας, τόσο για την προσωπική εξέλιξη του κάθε συναδέλφου, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Παραδέχθηκε ότι γίνονται λάθη και πρέπει να διορθωθούν. Μας είπε, μάλιστα, ότι αν κάποιοι Συνάδελφοι Μηχανικοί θεωρούν ότι δεν αξιοποιούνται, είναι στην διάθεσή τους για να τους δώσει ουσιαστικό αντικείμενο, υπό τους όρους όμως των πραγματικών αναγκών της Εταιρείας και εφόσον βέβαια συνταυτισθούν με τον τρόπο που έχει επιλεγεί για να λειτουργεί η Εταιρεία.

Πρόσληψη μονίμου Προσωπικού.

Στο θέμα της πρόσληψης μονίμου Προσωπικού εξηγήσαμε ότι πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει, διότι δεν είναι δυνατόν η Εταιρεία να αναγκάζεται να λειτουργεί με άτομα που εργάζονται περιστασιακά σε αυτήν και που μόλις αρχίζουν να μαθαίνουν το αντικείμενο φεύγουν και ως εκ τούτου η τεράστια τεχνογνωσία που υπάρχει δεν μπορεί να μεταδοθεί και κινδυνεύει να χαθεί. Επίσης, λόγω της μεγάλης μείωσης του Προσωπικού, οι εγκαταστάσεις θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ασφάλειας κατά την λειτουργία τους.

Στόχος της Διοίκησης, σύμφωνα με τον κ. Βαρθολομαίο, είναι να γίνουν προσλήψεις μονίμου Προσωπικού το οποίο να είναι έμπειρο ανά ειδικότητα που θα χρειασθεί, έτσι ώστε να απορροφηθεί και να δουλέψει αποδοτικά άμεσα. Όμως λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων από την Κυβέρνηση, η Διοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε προσλήψεις 8μηνιτών (μέσω ΑΣΕΠ) για να καλύψει μερικώς τις ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι προσπάθειες για μελλοντικές προσλήψεις.

Επέκταση Νοσοκομειακού Προγράμματος Μetlife-Alico και στα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων.

Αναφέραμε στον κ. Βαρθολομαίο, ότι, εάν μπορούσαν να ενταχθούν στο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα και τα μέλη της οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων, αυτό θα αποτελούσε μεγάλη διευκόλυνση και μας απάντησε ότι θα εξετάσει αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Γενικότερη πορεία της ΕΥΔΑΠ.
Ζητήσαμε από τον κ. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να μας ενημερώσει σχετικά με  την γενικότερη πορεία της ΕΥΔΑΠ, τα αναπτυξιακά σχέδια και τα ταμειακά διαθέσιμα που
υπάρχουν, τονίζοντας σε αυτό το σημείο, ότι, όλοι μας θέλουμε μια ισχυρή Εταιρεία, σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη η οποία, όμως, ταυτόχρονα θα διατηρεί και θα διασφαλίζει τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της με έλεγχο επί των διαδικασιών. Αναφερθήκαμε, επίσης, στην ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της ΕΥΔΑΠ από τα στελέχη της (με παραδείγματα λειτουργίας σε άλλες εταιρείες) και διατυπώσαμε προτάσεις επί της αναπτυξιακής της πορείας.

Στο θέμα αυτό ο κ. Βαρθολομαίος μας είπε ότι στόχος της Εταιρείας είναι η ΕΥΔΑΠ να επεκταθεί και στην Επαρχία, έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί και το νερό της Επαρχίας αλλά και νησιών τα οποία έχουν την ανάγκη και τη βοήθεια της ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ, όπως μας εξήγησε, πρέπει να αναπτυχθεί, να προχωρήσει και να φέρει άμεσα οικονομικά αποτελέσματα. Η πορεία της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τον κ. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο θα είναι μεγαλειώδης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους μετόχους και γι’ αυτό θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να βοηθήσουν στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, για να υπάρχουν κέρδη. Επίσης μας είπε ότι αυτή την στιγμή υπάρχουν στα ταμεία τη Εταιρείας αρκετά χρήματα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για όλα τα παραπάνω θέματα και θα επανέλθει με οτιδήποτε νεώτερο.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here