Πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά κατηγορία και ειδικότητα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

101 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

201 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

202 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

301 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

401 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤ.

402 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ & Δ’ ΚΑΤ.

501 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

502 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

503 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

504 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here