Ανοιχτή Επιστολή του Κώστα Λυμπέρη, εκλεγμένου μέλους της Ε.Ε. του ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ

 

Επιστολή του:

lymperis

Κώστα Λυμπέρη, εκλεγμένου μέλους της ΕΕ (Εξελεγκτικής Επιτροπής) του ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ, με το ΣΕΚΕΣ στις εκλογές του 2015.

 

Προς τα άλλα δύο,νεοεκλεγέντα μέλη της ΕΕ του ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ:

Χάρη Χρυσαφίδη (εκλεγμένου με την Ανεξάρτητη Πολιτιστική Κίνηση Εργαζομένων).

Βαγγέλη Δημούδη (εκλεγμένου με την Ελεύθερη Πολιτιστική Δημιουργία).

Κοινοποίηση: Όλα τα μέλη του ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ.

Προς το ΔΣ του ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ (όλα τα μέλη του).

Προς το ΔΣ της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ (ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΤΟΥ ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ),

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 5/2015 – 5/2017

Κύριοι συνάδελφοι, μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ.

  • Η προηγούμενη περίοδος του ΠΚΕ (1-11-2012 έως 31-12-2014) δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Πολλές σκιές βάρυναν, και βαραίνουν ακόμα, την οικονομική διαχείριση του ΠΚΕ.
  • Τα μέλη του ΠΚΕ, με τη μαζική συμμετοχή και τις επιλογές τους στις τελευταίες εκλογές, έδειξαν ότι θεωρούν τον Πολιτιστικό ζωντανό μεν, αλλά κατέδειξαν και την αναγκαιότητα το πολιτιστικό να αλλάξει ρότα. Να μπει στις ράγες της αδιαμφισβήτητης διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης.
  • Δεν έχει ελεγχθεί η οικονομική διαχείριση του ΠΚΕ για το διάστημα 01-01-2015 έως 30-04-2015.
  • Το καταστατικό του ΠΚΕ, στο άρθρο 13, αναφέρει για τη λειτουργία της ΕΕ:

«Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για δύο (2) χρόνια.

Ελέγχει όλη τη διαχειριστική ζωή του Πολιτιστικού Κέντρου, δικαιούμενη κάθε έγγραφο που απαιτείται για τον διαχειριστικό έλεγχο, υποβάλλει δε το πόρισμα στην Γενική συνέλευση.

Η οικονομική χρήση του πολιτιστικού Κέντρου είναι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Η εξελεγκτική επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες και προεδρεύετε από ένα εκ των τριών μελών της που ορίζεται με εσωτερική εκλογή. Αν μέλος της Ε.Ε. για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει από την Επιτροπή αντικαθίσταται όπως ορίζει η εκλογική διαδικασία.

Μετά από τέσσερις συνεχείς και μη δικαιολογημένες κατά την κρίση της Επιτροπής απουσίες μέλους από συνεδριάσεις της τότε αυτό αντικαθίσταται όπως ορίζει η εκλογική διαδικασία.

Η Εξελεγκτική επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έκτακτη Γενική συνέλευση με προκαθορισμένη Ημερήσια Διάταξη την οποία το Δ.Σ. πρέπει να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών. Διαφορετικά η γενική συνέλευση συγκαλείται από την Ε.Ε. σε επτά ημέρες.

Η Ε.Ε. κρατεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της».

Βάσει των ανωτέρω οφείλουμε:

  • Να διασφαλίσουμε ότι η παράδοση-παραλαβή από το απερχόμενο στο νεοεκλεγέν ΔΣ, θα γίνει ορθά και νόμιμα και θα διασφαλιστούν όλα τα εχέγγυα ώστε να μπορεί η ΕΕ να ξεκινήσει, χωρίς αμφισβητήσεις το έργο της, αλλά και να ελέγχει απρόσκοπτα, πλήρως και ορθά όλη την οικονομική διαχείριση του Πολιτιστικού.
  • Να ελεγχθεί η οικονομική διαχείριση του ΠΚΕ την περίοδο 01-01-2015 έως 30-04-2015, δηλ. το διάστημα μεταξύ της περιόδου που έλεγξε η προηγούμενη ΕΕ και της παρούσας στιγμής, που θα πραγματοποιηθεί και η παράδοση από το απερχόμενο στο νεοεκλεγέν ΔΣ, διάστημα το οποίο δεν έχει ελεγχθεί.
  • Να τεθούν εξ αρχής οι κανόνες και προϋποθέσεις, , προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να μην αμφισβητηθεί το έργο της ΕΕ την επόμενη περίοδο, αλλά και να διασφαλιστεί η κατά το καταστατικό και το νόμο, χρηστή διαχείριση και πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία του Πολιτιστικού.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προτείνω:

Άμεση, 1η συνεδρίαση της ΕΕ για τη νέα περίοδο, πριν τη σύγκληση του νέου ΔΣ και τη διαδικασία παραλαβής από το απερχόμενο, όπου θα καθορίσουμε με λεπτομέρειες, τα παραπάνω αναφερθέντα.

Τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά να καθορίσουμε χρόνο και τόπο της 1ης συνεδρίασης, εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Με εκτίμηση,

Κώστας Λυμπέρης

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κώστας Λυμπέρης
Κώστας Λυμπέρης
Εργάζεται στην ΔΔΥ. Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ. Μέλος της Γραμματείας του ΣΕΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here