Εγγεγραμμένοι
 ΨήφισανΈγκυραΆκυρα-Λευκά
2012719492 (συμμετοχή 68% )475163,25%
20101026753 (συμμετοχή 73%)702516,80%
Διαφορά Δύναμης -307-261 -227 -35%
Συλλόγου 2012/10-30% -35%

Για Διοικητικό  Συμβούλιο

2012 Ελαβαν2010
ΨήφοιΕδρεςΨήφοιΕδρες
ΠΑΣΚΕ143 (30,1%)5(-2)334 (47,6%)7
ΕΣΚ146 (30,74%)5251 (35,7)5
ΔΑΚΕ94 (19,8%))3117 (16,7%)3
ΣΕΚΕ72 (15,16%)2(+2)00
ΑΡΙΣΤΕΡΗ20 (4,21%)000
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Σύνολο Εγκύρων475702
 Διαφορά 2012/10 -227, (-35%)

Για Ομοσπονδία ΕΥΔΑΠ

20122010
ΨήφοιΈδρεςΨήφοιΈδρες
ΠΑΣΚΕ137 (29,8%)6(-8)33314
ΕΣΚ127 (27,6%)5(-6)25611
ΔΑΚΕ96 (21,1%)4(-)1054
ΣΕΚΕ63 (13,7%)3(+3)00
ΑΡΙΣΤΕΡΗ17 (3,7%)000
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Σύνολο Εγκύρων44018(-11)694 29
 Διαφορά 2012/10 -254, (-36,6%)

Για Εργατικό Κέντρο Αθήνας

20122010
ΨήφοιΈδρες
ΠΑΣΚΕ137(29,8%)2(-3)5
ΕΣΚ126(27,6%)2(-2)4
ΔΑΚΕ96(21,1%)11
ΣΕΚΕ63(13,7%)1(+1)0
ΑΡΙΣΤΕΡΗ17(3,7%)00
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Σύνολο Εγκύρων4406(-4)10

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here