ΑΣΕΠ: Οι προσωρινοί πίνακες της ΣΟΧ2/2018 στην ΕΥΔΑΠ

Πότε ολοκληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Ολοκληρώνεται, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, η διαδικασία κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ένστασης, κατά των προσωρινών πινάκων της προκήρυξη ΣΟΧ2/2018, η οποία αφορά 54 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ μέσω ΑΣΕΠ.

Πριν λίγες μέρες (Τρίτη 4 Δεκεμβρίου) , ο φορέας ανήρτησε στον διαδικτυακό ιστότοπό του, τους πίνακες με τα ονόματα-αποτελέσματα των προσωρινά διοριστέων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ανακοίνσης, η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11 510) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 €, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) στον διαδικτυακό τόπο www.asep.gr, είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ (μαζί και οι προσωρινοί πίνακες).

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here