Διόρθωσαν την απόφαση της Διυπουργικής για τα ποσοστά του Υπερταμείου στην ΕΥΔΑΠ

Mετά την αποκάλυψη του ΣΕΚΕΣ, το Υπουργείο Οικονομικών… ενημέρωσε την ΕΥΔΑΠ ότι προχώρησε σε διόρθωση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (21/2/2018) ώστε το ποσοστό των μετοχών του Υπερταμείου από μειοψηφία (49,96) να γίνει πλειοψηφικό (50%+1)

Ολόκληρη η ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ

2/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

H ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ’ αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την σχετική επανυποβολή γνωστοποίησης του  Υπουργείου Οικονομικών, την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 2 Μαρτίου 2018, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα και άμεσα) που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 65.319.740 (61,33%) εκ των οποίων τα άμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 53.250.001 (50%+1 μετοχή) κοινές ονομαστικές μετοχές και τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 12.069.739 (11,33%) κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η επανυποβολή οφείλεται στην από 1/3/2018 διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β 697/1.3.2018) της 262/21.02.2018 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ τΒ 614/22.02.2018).

Η διόρθωση αφορά στον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάστηκαν από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) στο Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι 17.004.761 μετοχές (15,97% του μετοχικού κεφαλαίου) αντί 16.967.000 μετοχές (15,93% του μετοχικού κεφαλαίου).

Τα δικαιώματα ψήφου των 12.069.739 μετοχών (11,33%) αφορούν στο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άμεσα το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) η οποία με τη σειρά της ελέγχεται κατά 100% από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ελέγχει έμμεσα τα εν λόγω δικαιώματα.

Η εν λόγω μεταβολή του άμεσου και έμμεσου ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., οφείλεται στη μεταβίβαση 17.004.761 μετοχών (15,97%) από το ΤΑΙΠΕΔ απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο, κατόπιν εκτέλεσης  εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος, σύμφωνα με την απόφαση 262  της διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ τ΄Β/614/22.02.2018), και της από 1.3.2018 διόρθωσης σφάλματος (ΦΕΚ Β 697/1.3.2018) με τις οποίες έγινε μερική ανάκληση της 195/27.10.2011(ΦΕΚ Β΄ 759) Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) του Ελληνικoύ Δημοσίου δεν έχει μεταβληθεί

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here