Ο Συνήγορος του Πολίτη στην παρούσα ειδική έκθεση αποτυπώνει τα προβλήματα που αναφύονται κατά τη συναλλαγή των πολιτών-καταναλωτών με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης των δήμων. Επίσης, διατυπώνει προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του οικείου κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών και πρακτικών που ακολουθούνται, με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που παρέχονται στους καταναλωτές.

Συνοδευτικά Αρχεία: 1. Ειδική έκθεση249 KB  2. Περίληψη 68 KB

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here