ΕΛΣΤΑΤ: Διεύρυνση της εισοδηματικής ανισότητας το 2016. Αύξηση στο μερίδιο των πλούσιων

Πηγή:ΤΟ ΒΗΜΑ

Το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού είχε πέρυσι 6,6 φορές μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος σε σχέση με τον φτωχότερο 20%, δείχνει την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που μετρά τη σχετική ανισότητα στη διανοµή του εισοδήματος.

Η αναλογία αυξήθηκε σε σχέση με το 2015, όταν έφτανε τις 6,5 φορές, σύμφωνα με τον λεγόμενο «δείκτη S80 / S20», ο οποίος μετρά τη σχετική ανισότητα στη διανομή του εισοδήματος συγκρίνοντας το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα που κατέχει το 20% των πλουσιότερων ατόμων με αυτό που κατέχει το 20% των φτωχότερων.

Ο δείκτης αυτός επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές της κατανομής του εισοδήματος, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ.

Η οικονοµική ανισότητα μεταξύ των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω μειώθηκε κατά 0,2 µονάδες σε σχέση με το 2015 και διαμορφώνεται στο 3,9 (4,1 το 2015), ενώ μεταξύ των ατόµων κάτω των 65 ετών διαμορφώνεται στο 7,5 παρουσιάζοντας µικρή άνοδο σε σχέση µε το 2015, που ήταν στο 7,4.

Σημαντική άνοδος στην ανισότητα καταγράφεται από το 2009 και μετά στα χρόνια της κρίσης.

Για καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί συμπληρωματικά τον δείκτη GINI σε τεταρτημόρια του πληθυσμού, ο οποίος εξετάζει το ποσοστό του συνολικού εθνικού εισοδήµατος που κατέχει κάθε ένα από τέσσερα (ίσα) τµήµατα του πληθυσµού. Ο δείκτης αυτός δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές εισοδήματος.


Σύμφωνα με τον δείκτη GINI, η ανισότητα το 2016 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το 2015.

  • Το 25% του πληθυσµού στο 1ο τεταρτηµόριο, µε το χαµηλότερο εισόδηµα, κατέχει το 8,9% του συνολικού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, ποσοστό αµετάβλητο σε σχέση µε το 2015.
  • Το 25% του πληθυσµού στο 4ο τεταρτηµόριο, µε το υψηλότερο εισόδηµα, κατέχει το 47,2% του συνολικού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, ποσοστό αµετάβλητο σε σχέση µε το 2015.
  • Το 50% του πληθυσµού στο 2ο και 3ο τεταρτηµόριο, µε µεσαία εισοδήµατα, κατέχουν το 43,9% του εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, ποσοστό αµετάβλητο σε σχέση µε το 2015.
  • Το υψηλότερο ατοµικό ετήσιο εισόδηµα για το 1ο τεταρτηµόριο ανέρχεται σε 4.930 ευρώ.
  • Το χαµηλότερο ατοµικό ετήσιο εισόδηµα για το 4ο τεταρτηµόριο ανέρχεται σε 11.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here