Εμπαιγμός της Διοίκησης το γάλα των 0,75€

Το ποιο φτηνό γάλα υψηλής παστερίωσης στοιχίζει, με βάση το παρατηρητήριο τιμών του υπουργείου, 0,98€ το λίτρο.

Ας μας υποδείξει η εταιρεία, λοιπόν, από που θα το αγοράσουμε με 0,75€. Υπενθυμίζω ότι είναι υποχρέωση της από το νόμο. Είναι ακόμα μια έμμεση περικοπή.

Τονιζουμε για ακόμη μια φορά ότι το Γάλα δεν αποτελεί παροχή για να κόβει και να ράβει η εκάστοτε διοίκηση το τίμημα κατά πως την βολεύει αλλά υποχρέωση της εταιρείας από το νόμο

Το γάλα επίσης δεν είναι βιβλία και τετράδια να το δίνουμε κάθε Σεπτέμβρη η όποτε είναι ώριμες οι συνθήκες ο εργαζόμενος στα ανθυγιεινά πρέπει να λαμβάνει ένα λίτρο ημερησίως

Ας απαντήσουν λοιπόν οι υπεύθυνοι στους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

  • Γιατί δεν ακολούθησαν την νομοθεσία που απαιτεί την παροχή φρέσκου γάλακτος
  • Γιατί σε μια χώρα με τοπική παραγωγή γάλακτος δυσκολεύτηκαν τόσο πολύ στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος και γιατί αντί αυτού προτίμησαν μακράς διαρκείας γνωρίζοντας μάλιστα ότι στην περίπτωση αυτή ,υπόκεινται στην κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου και σε ενδεχόμενο καταλογισμό της σχετικής δαπάνης προμήθειας του , αφού οφείλουν να δικαιολογήσουν επαρκώς την αντικειμενική δυσκολία μη προμήθειας φρέσκου γάλακτος
  • Ποιος είναι ο σχεδιασμός από εδώ και πέρα για να μην συνεχιστεί το ίδιο φαινόμενο

Περίπου τα ίδια ισχύουν και για τα είδη ατομικής προστασίας, Ελλειπή χορήγηση τους ανά τα έτη χωρίς κανένα έλεγχο οι διαγωνισμοί θα βγουν αν βγουν και όποτε βγουν

H AΠΟΦΑΣΗ 18454/8-10-20104 ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ 

Πίνακας Τιμών
Επιλογή Ημερομηνίας:13/10/2014  Παρατηρητήριο Τιμών απο το υπουργείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ LIGHT 1,5 % CARREFOUR 1ΛΤ

0.98
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ CARREFOUR 3,5% 1ΛΤ
0.98
ΓΑΛΑ ΥΨ.ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΕΛΑΦΡΥ 1LT ΑΒ
0.98
ΓΑΛΑ ΥΨ.ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ 1LT ΑΒ
0.98
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 3,5% CARREFOUR 1ΛΤ
0.97
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1,5% CARREFOUR 1ΛΤ
0.97
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΟΛΥΜΠΟΣ 1LT
1.4
1.4
1.39
1.48
1.44

άρθρο 39 του ν. 1836/1989 (Α’79) κυρώθηκε η

88555/3293/4.10.88 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εσωτερικών Οικονομικών και Εργασίας “Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, ,η οποία, αφού έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, «την ανάγκη άμεσης θέσπισης μέτρων προστασίας των εργαζομένων σε ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους» όρισε, στο άρθρο 1

ότι: «Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1568/1985 ’Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων», και στο άρθρο 7,

ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας, προκειμένου δε περί του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του Υπουργού Εσωτερικών δύναται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να χορηγούνται και είδη ατομικής προστασίας σε εργαζόμενους σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους. […]». Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε η 34042/1.2.1996 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης, Εργασίας και Οικονομικών (Β’77), με την οποία ορίστηκαν τα ακόλουθα: «Άρθρο μόνό,<ϊΓ Στους μόνιμους υπάλληλους των ΟΤΑ: α) που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες σε χώρους καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, μηχανολογικού, νεκροταφείων, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, κήπων, παιδικών χαρών, παιδικών σταθμών καθώς και στους εργαζόμενους σε εργασίες υπαίθρου (εργοδηγούς, επιβλέποντες έργων, τεχνίτες) β) που λόγω της φύσης εργασίας τους έχουν ανάγκη ατομικών ειδών προστασίας (γιατροί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, μάγειροι, σερβιτόροι, οικογενειακοί βοηθοί, νοσοκόμες), χορηγούνται τα κατωτέρω είδη ατομικής προστασίας. […] Επίσης χορηγούνται […] 640 gr γάλα ημερήσια [και, ήδη από 1.1.1997 και εντεύθεν, 1 λίτρο γάλα ημερήσια, σύμφωνα με την 8653/1997 Κ.Υ.Α. – ΒΊ75], […] 6. Παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης ορισμένων ειδών με άλλα είδη ίσης αξίας όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες εργασίας και μόνο με την γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων […]». Στη συνέχεια, εκδόθηκε η 2/12542/0022/2003 (Β’441) “Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής” ΚΥΑ των ίδιων ως άνω Υπουργών, με την οποία, κυρίως, διευρύνθηκαν οι δικαιούχοι, και ορίστηκε, ειδικότερα, ότι: «Α. Στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. που απασχολούνται αποκλειστικά: 1. Στις χωματερές […] 2. Στη συγκομιδή και αποκομιδή απορριμμάτων και οδοκαθαρισμό. 3. Στα νεκροταφεία. 4. Στην ύδρευση, αποχέτευση, αφοδευτήρια, άρδευση. 5. Στο μηχανολογικό, οδοποιία, ηλεκτροφωτισμό, στα συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και στους χώρους στάθμευσης αυτών. 6. Στους κήπους και στις παιδικές χαρές. 7. Στους Παιδικούς Σταθμούς 8. Στους μάγειρους, βοηθών μαγείρων, λαντζιέρηδες, τραπεζοκόμους, σερβιτόρους, καθαρίστριες. 9. Στους επιβλέποντες έργων και συνεργείων, τεχνίτες, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, κλητήρες – θυρωρούς, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές,εργοθεραπευτές, νοσοκόμες, κοινωνικούς λειτουργούς, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμων, βοηθούς

βρεφοκόμου, επόπτες δημόσιας υγείας, ιατρικών εργαστηρίων, οικογενειακούς βοηθούς, κλιβανείς, ιματιοφύλακες και 10. Στο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, χορηγούνται τα κατωτέρω είδη ατομικής προστασίας – υγιεινής και ασφάλειας […] Β. Επίσης χορηγούνται: […] 4. Ένα (1) λίτρο γάλα την ημέρα φρέσκο ή μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ ίσης ποσότητας [όπως η τελευταία περίπτωση αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 2/65786/0022/2003 – ΒΊ892] […] Σε περίπτωση αδυναμίας των Ο.Τ.Α. να χορηγήσουν τα ανωτέρω είδη μέσα στις αποκλειστικές προθεσμίες του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλεται στους δικαιούχους εξ ολοκλήρου η αξία τους σε χρήμα προκειμένου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι για την απόδοση του λογαριασμού προσκομίζουν στην υπηρεσία τις σχετικές αποδείξεις αγοράς (τιμολόγια και τα είδη προστασίας) […]»

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here