Επιστολή Αγγελάκη προς τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για τον 4024 και τη Σύμβαση

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ
Αγγελάκης Μανώλης

Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς:
Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Μπενίση Ιωάννη

Θέμα: Λήξη του Ν. 4024/2011, επαναφορά των μισθών και καταβολή πλεονάσματος στους εργαζόμενους

Κύριοι,

Ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. θέτω υπ’όψη σας τα κάτωθι θέματα, τα οποία λόγω της σοβαρότητάς τους χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

Θέμα Πρώτο
α) Όπως είναι γνωστό η εφαρμογή του άρ. 31 Ν. 4024/2011 έληξε την 31.12.2018. Ως εκ τούτου, μετά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους της Ε.ΥΔ.ΑΠ για παράταση της επιβολής των μειώσεων που έχουν υποστεί οι αποδοχές των εργαζομένων.
β) Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2012 προβλέπει στον όρο 2, ότι «Μετά τη λήξη εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται στους νόμους 3985/2011, 3986/2011 και 4024/2011 το μισθολόγιο του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε κατά την 31.12.2009…». Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με τον όρο 1.1 της ΕΣΣΕ του έτους 2015 ώστε να συμπεριλάβει ρητώς και τις μισθολογικές ωριμάνσεις.
Με δεδομένο λοιπόν, ότι όχι μόνον δεν υφίσταται υποχρέωση της Εταιρείας για επιβολή περικοπών δυνάμει του Ν.4024/2011 αλλά και είναι συλλογική συμβατική δέσμευση των μερών η επαναφορά του μισθολογίου στο 2009, θα πρέπει άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, η οποία μπορεί να λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων, να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με τις υπηρεσίες σας ώστε να εφαρμοσθούν οι όροι των ως άνω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Θέμα Δεύτερο
Όπως σαφώς προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία, για το έτος 2018 – οπότε και ίσχυε ο Ν. 4024/2011 υπάρχει «ωφέλεια» της Εταιρείας, λόγω μη υπέρβασης του μισθολογικού κόστους, ύψους άνω των 3 εκ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζομένους και όπως προβλέπεται πρέπει να καταβληθούν σε αυτούς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η καταβολή τους ουδεμία σχέση έχει με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και να μην υπάρξει η οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που σχεδιάζεται να υπογραφεί, αν και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, βάζει «ταφόπλακα» στο βασικό αίτημα για επαναφορά των μισθών μας στα προηγούμενα επίπεδα. Τώρα που έληξε ο Ν. 4024/2011 και έφτασε η ώρα το αίτημα να γίνει πράξη, κάποιοι θέλουν να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση με περικοπές, ιδιαιτέρως βιαστικά και καθοδηγούμενα.

Ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων δεν μπορώ να μείνω αδρανής και σιωπηλός στην επιχειρούμενη μεθόδευση και ήδη σας θέτω το εξής ερώτημα: Με τη νέα ΣΣΕ οι εργαζόμενοι θα παίρνουν περισσότερα ή λιγότερα χρήματα σε σχέση με αυτά που θα έπαιρναν χωρίς τον 4024/2011; Παρακαλώ να μου απαντήσετε με επίσημα οικονομικά στοιχεία. Αν η απάντηση είναι λιγότερα, προφανώς όποιος την υπογράψει αναλαμβάνει πλήρως και την ευθύνη για την επιβολή παράνομων μειώσεων σε όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας, δεδομένης της λήξης την αντίστοιχης νομοθεσίας.

Επειδή όπως αντιλαμβάνεσθε οποιαδήποτε απώλεια εισοδημάτων των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα των υπογραφών ΣΣΕ είναι ιδιαιτέρως σοβαρό ζήτημα τόσο για τους συναδέλφους όσο και για την Εταιρεία, θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε ότι θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και θα πράξετε τα δέοντα.

Αγγελάκης Μανώλης
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here