ΠΗΓΗ: euro2day.gr
[divider]
Τη δυνατότητα να αναλάβει την κυριότητα ή και τη διαχείριση δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποκτά η ΕΥΔΑΠ, με βάση σχετική ρύθμιση σε νομοσχέδιο του ΥΠΟΜΕΔΙ. Αναλαμβάνει τα νέα δίκτυα αποχέτευσης της περιφέρειας Αττικής.

Τον δρόμο ώστε να απορροφήσει η ΕΥΔΑΠ δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), μαζί με το προσωπικό τους, ανά την Ελλάδα, ανοίγει ρύθμιση που εντάχθηκε σε σχέδιο νόμου για θέματα τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και δημοσίων έργων.

Με την ίδια ρύθμιση περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητά της τα δίκτυα αποχέτευσης της περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται τα νησιά του Σαρωνικού και τα Κύθηρα) που θα κατασκευαστούν μετά την ψήφιση του νόμου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως με σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ της ΕΥΔAΠ και του ενδιαφερόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) “δύναται να συμφωνηθεί η περιέλευση αδαπάνως του ήδη κατασκευασμένου δικτύου του, είτε κατά κυριότητα είτε κατά διαχείριση στην ΕΥΔAΠ και η ανάληψη από αυτήν, της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές του εν λόγω ΟΤΑ”. Στην περίπτωση που η ΕΥΔAΠ αναλάβει μόνο τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης, τότε ο δήμος εξακολουθεί να διατηρεί την κυριότητα και συνεπώς έχει υποχρέωση να καλύψει τις απαραίτητες επενδύσεις.

Η ΕΥΔΑΠ μπορεί, επίσης, να υπογράφει συμβάσεις και με ΟΤΑ από ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαχείριση ή απόκτηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Με βάση τη ρύθμιση, “η επέκταση αυτή συνεπάγεται υποχρέωση της ΕΥΔAΠ για επενδύσεις, μόνον εφόσον εξασφαλίζεται εύλογη απόδοση της επένδυσης και δυνατότητα χρηματοδότησης της εταιρείας με ίδια ή ιδιωτικά κεφάλαια για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της”. Η σύμβαση με τον εκάστοτε ΟΤΑ εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Προβλέπεται, επίσης, πως “το τεχνικό και εξειδικευμένο προσωπικό ή μέρος αυτού, που απασχολείται στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των ΟΤΑ, ή των οικείων ΔΕΥΑ, των οποίων το δίκτυο περιέρχεται στην ΕΥΔAΠ κατά κυριότητα ή κατά διαχείριση, δύναται να αποσπάται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, εν όλω ή εν μέρει στην ΕΥΔAΠ, η οποία αναλαμβάνει τη μισθοδοσία του σύμφωνα με τους όρους που θα αναφέρονται στη σύμβαση παραχώρησης. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”.

Στις περιοχές όπου η ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ +1,19% αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης θα καθορίζεται τιμολογιακή πολιτική η οποία θα περιγράφεται αναλυτικά στη σύμβαση που υπογράφει με την εκάστοτε δημοτική αρχή.

 

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here