ΕΥΔΑΠ: Η ειδική συνέλευση μετόχων εξέλεξε 2 μέλη στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι στις 11 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην οποία παρευρέθηκαν 73 Μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου), κάτοχοι 21.445.061 μετοχών, εκπροσωπώντας το 52,08 % του μετοχικού κεφαλαίου μειοψηφίας.
Η Ειδική Συνέλευση εξέλεξε τους κ. Παναγιώτη Σκουλαρίκη και τον κ. Χρήστο Μηστριώτη ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εκ μέρους των Μετόχων της Mειοψηφίας, η θητεία των οποίων λήγει στις 11/6/2023.

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here