ΕΥΔΑΠ: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 220 θέσεις συμβασιούχων Υ.Ε & Δ.Ε

Μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για τις 220 θέσεις εργασίας στην ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) Α.Ε., που εδρεύει στο Γαλάτσι της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και Εγκαταστάσεών της εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Βοιωτίας & Φωκίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 50 ΔΕ Καταμετρητών, Υπηρεσίες Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων (Αθήνα & Πειραιάς) Ν. Αττικής
 • 13 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ), Ν. Αττικής
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Θήβας Ν. Βοιωτίας
 • 6 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ), Ν. Αττικής
 • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Θήβας Ν. Βοιωτίας
 • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Πρόδρομος Δ. Θηβαίων Ν. Βοιωτίας
 • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Άμφισσας Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας
 • 25 ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας & Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), Υπηρεσίες Μεταφορών (Αθήνα & Πειραιάς) Ν. Αττικής
 • 15 ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ + Δ’ Κατηγορίας & Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), Υπηρεσίες Μεταφορών (Αθήνα & Πειραιάς) Ν. Αττικής
 • 2 ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ + Ε’ ή (CE) & Δ’ ή (D) Κατηγορίας & Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), Υπηρεσίες Μεταφορών (Αθήνα & Πειραιάς) Ν. Αττικής
 • 21 ΔE Yδραυλικών (Βοηθοί Τεχνίτες), Υπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης Ν. Αττικής
 • 77 ΥΕ Εργατών, Υπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης Ν. Αττικής
 • 1 ΥΕ Εργατών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Πρόδρομος Δ. Θηβαίων Ν. Βοιωτίας
 • 2 ΥΕ Εργατών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Δ. Θηβαίων Ν. Βοιωτίας
 • 2 ΥΕ Εργατών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Φράγματος Μόρνου, Λιδωρίκι  Δ. Δωρίδας Ν. Φωκίδας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και μόνο για μία κατηγορία προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και μόνο σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:
 • Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 46, Γαλάτσι Αττικής, (τηλ. επικοινωνίας: 210 2144090).
 •  Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2144248, 210 2144068, 210 2144077, 210 2144225 & 210 2144461, (Υπηρεσία Προσωπικού).
 •  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-08-2018 έως και 31-08-2018

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here