ΕΥΔΑΠ: Πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα της ανακοίνωσης Συμβασιούχων Ο.Χ. 1/2018

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε (ΕΥΔΑΠ Α.Ε)

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά κατηγορία και ειδικότητα
της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογισμένες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 (βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Κεφάλαιο 4ο σελ. 21)

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here