Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για την κήρυξη απεργίας, μετά από συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα.  Ορίζεται ειδική απαρτία κατά τις γενικές συνελεύσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε περίπτωση συζήτησης και λήψης απόφασης κήρυξης απεργίας και «απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης», ενώ με τον μέχρι τώρα ισχύοντα νόμο απαιτούνταν η παρουσία του 20%.

Την ώρα που κυβέρνηση, μέσω των συστημικών Μέσων Ενημέρωσης προσπαθεί να πείσει για την… επιτυχία της «συμφωνίας» για την γ’ αξιολόγηση, περνά στα μουλωχτά το χτύπημα κατά του δικαιώματος στην απεργία, και μάλιστα σε άσχετο νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί άρον άρον.  Είναι χαρακτηριστικό πως τη μεγαλύτερη κατάκτηση του Εργατικού Κινηματος δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση από το 1982 και μετά να αγγίξει.

Με την τροπολογία αυτή:

α) ορίζεται ότι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας σε πρωτοβάθμιο σωματείο απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης [σήμερα η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να ληφθεί υπό προϋποθέσεις και από το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών].

β) αποσαφηνίζεται η αληθής έννοια της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 3Α του α.ν. 1846/1951 αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης δαπάνης εκ μέρους του εργοδότη, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εφόσον διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση ότι οφείλεται σε δόλο του τελευταίου, είτε ως προς το αποτέλεσμα του ατυχήματος καθεαυτό, είτε ως προς τη μη τήρηση διατάξεων που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here