Παρασκευή 21/06/2019

Μείωση τζίρου και δαπανών, αύξηση κερδών το 2018 για την ΕΥΔΑΠ

Δημοσιεύτηκε στις:

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2018 ανακοίνωσε στις 5/4/2019.
 • ο ετήσιος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,5% (στα 322,4 εκατ. ευρώ από τα 327,3  εκατ. ευρώ το 2017) παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5%
 • Η συνολική τιμολογημένη κατανάλωση μειώθηκε κατά 4,2%. Η κατανάλωση νερού πελατών με γενικό τιμολόγιο μειώθηκε κατά 3,4% ενώ αυτή με βιομηχανικό – επαγγελματικό τιμολόγιο αυξήθηκε κατά 10,2%
 • Το συνολικό λειτουργικό κόστος (δηλαδή το άθροισμα του Κόστους Πωληθέντων, των Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης, των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης και της Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων) παρουσίασε μείωση κατά 5,1% ή 14,4 εκατ. € και διαμορφώθηκε στα 267,1 εκατ. € από 281,5 εκατ. € το 2017.
  Ανάλογα με το είδος τους, παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με το 2017:

  • Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,3 εκατ. € (-4,9%). Ειδικότερα οι μισθοί και τα ημερομίσθια παρουσίασαν αύξηση κατά 4,7 εκατ. € (+5,8%) και διαμορφώθηκαν στα 86,3 εκατ. € από 81,6 εκατ. € το 2017.
  • Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων μειώθηκαν κατά 219 χιλιάδες € (-0,5%)
  • Οι παροχές τρίτων μειώθηκαν κατά 765 χιλιάδες € (-2,2%)
  • Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 801 χιλιάδες € (+2,2%)
  • Οι διάφορες προβλέψεις μειώθηκαν κατά 2,8 εκατ. € (-21,1%)
  • Τα διάφορα έξοδα μειώθηκαν κατά 175 χιλιάδες € (-0,9%)
  • Οι αναλώσεις υλικών μειώθηκαν κατά 470 χιλιάδες € (-6,0%)
  • Το κόστος ιδιοκατασκευών (στοιχείο μειωτικό του συνολικού κόστους) αυξήθηκε κατά 4,5 εκατ. € (+71%)
 • Τα χρηματοοικονομικά έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 14% και ανήλθαν στα 21,9 εκατ. € από 19,1 εκατ. € το 2017
 • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σημαντικά στα 80,3 εκατ. € από 66,5 εκατ. € το 2017 σημειώνοντας αύξηση κατά 21%.
 • Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 14,9% από 13,3% το 2017
 • Οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν από 245.789 χιλ ευρώ σε 231.343 χιλ ευρώ

Τέλος το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για το 2018 αυξημένο κατά 35% (0,27 € ανά μετοχήμ  έναντι 0,20€ το 2017). Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται στα 28.755.000€


Ολόκληρη η ανακοίνωση:
5/4/2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
• Αύξηση Κερδών προ Φόρων κατά 21% σε 80,3 εκατ. ευρώ έναντι 66,5 εκατ. ευρώ το 2017

• Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 10% σε 48 εκατ. ευρώ έναντι 43,5 εκατ. ευρώ  το 2017
• Αύξηση EBITDA κατά 14,2% σε 96,7 εκατ. ευρώ έναντι 84,7 εκατ. ευρώ το 2017
• Αύξηση του προτεινόμενου μερίσματος κατά 35% στα 0,27 ευρώ/μετοχή
• Μείωση λειτουργικού κόστους κατά 5,1% σε 267,1 εκατ. ευρώ από 281,5 εκατ. ευρώ το 2017

Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, για ακόμη μια χρονιά συνέχισε την σταθερή και κερδοφόρα πορεία της, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης που οδήγησε στον περιορισμό του κόστους, ενδυναμώνοντας το σχεδιασμό της Εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, με ταυτόχρονη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 322,4 εκατ. ευρώ από τα 327,3  εκατ. ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5%, κυρίως λόγω μείωσης της κατανάλωσης κατά 3,5%. 

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2018 ωστόσο, εμφανίζονται ενισχυμένοι, λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 6%. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 229,5 εκατ. ευρώ έναντι 244,7 εκατ. ευρώ το 2017. Σημειώνουμε ότι στη χρήση του 2017, είχε αναγνωριστεί ποσό 11,8 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετο κόστος προϋπηρεσίας για την μελλοντική εφάπαξ αποζημίωση των εργαζομένων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας  αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ (+14,2%) και διαμορφώθηκαν στα 96,7 εκατ. ευρώ από 84,7 εκατ. ευρώ το 2017. Το EBITDA margin αυξήθηκε στο 30,0% από 25,9% το 2017.
Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση  κατά 11,2 εκατ. ευρώ (+23,4%) και διαμορφώθηκαν στα 59,1 εκατ. ευρώ από 47,9  εκατ. ευρώ το 2017. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 18,3% από 14,6% το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά κατά 21%, διαμορφωμένα στα 80,3 εκατ. ευρώ από 66,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ και τα Κέρδη μετά Φόρων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά +10%, στα 48 εκατ. ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ το 2017. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 14,9% από 13,3% το 2017.
Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 68,3  εκατ. ευρώ το 2017 σε 112,3 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης   (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο, διαμορφώθηκαν στα  108,8 εκατ. ευρώ από 64,5  εκατ. ευρώ το 2017.

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 28.755.000 ευρώ (0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό) αυξημένο κατά 35%.

532ΥποστηρικτέςΚάντε Like
92ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
21ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here