Μ. Αγγελάκης: “Διαδικασίες που κινούνται στα όρια της νομιμότητας”

σοβαρότατες υπόνοιες για σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις σχετικά με το ποιοι έλεγχοι προχωρούν, ποιοι όχι αλλά και για επηρεασμό άνωθεν ως προς το κείμενο των πορισμάτων, με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την Εταιρεία.

0
296

Αθήνα 7 Αυγούστου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά τις πρόσφατες Αποφάσεις του ΔΣ που αφορούν την παραπομπή ελέγχου στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, με διαδικασίες που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, οφείλω να εκφράσω δημόσια την ανησυχία μου για την ανεξαρτησία του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ όπως ρητώς ορίζει η σχετική περί Ανωνύμων Εταιρειών Νομοθεσία αλλά και ο Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας.

Για το θέμα αυτό οι ευθύνες αφορούν την Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ αλλά και στελέχη της Διοίκησης, που κατά τη συνεδρίαση 1225/1.8.2017 για τρίτη φορά εισήγαγαν πόρισμα εσωτερικού ελέγχου το οποίο βρίθει τυπικών και ουσιαστικών παραλείψεων και παρόλα αυτά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι όλη η συνεδρίαση εστίασε στα τυπικά θέματα που είχαν προκύψει, χωρίς να εξεταστεί στο ελάχιστο η ουσία και η σπουδαιότητα της υπόθεσης.

Το συγκεκριμένο θέμα καταψήφισα αφού κατέθεσα εγγράφως σχετικό αναλυτικό υπόμνημα με τις επισημάνσεις μου.

Επιχείρηση απόκρυψης στοιχείων, αλλαγή της ελεγκτικής ομάδας. Τροποποίηση της έκθεσης ελέγχου που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017 μετά από ενάμιση χρόνο έρευνας και είχε την υπογραφή της ομάδας ελέγχου και αντικατάσταση του με ένα κείμενο που ετοιμάστηκε μέσα σε λίγες μέρες και φέρει μόνο την υπογραφή της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου.

Παραπομπή του φακέλου της υπόθεσης χωρίς καν να ζητηθούν, όπως προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, οι απόψεις των εμπλεκομένων στελεχών είναι μερικά μόνο από τα σημεία που επισημαίνω στο υπόμνημά μου.

Παράλληλα, σοβαρότατες υποθέσεις που η διερεύνησή τους εκκρεμεί, δεν έχουν καν αρχίσει.

Όλα τα παραπάνω αφήνουν σοβαρότατες υπόνοιες για σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις σχετικά με το ποιοι έλεγχοι προχωρούν, ποιοι όχι αλλά και για επηρεασμό άνωθεν ως προς το κείμενο των πορισμάτων, με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την Εταιρεία.

Κατά την άποψη μου η επιλογή αυτής της τακτικής και της μεθόδευσης που ακολουθείται ήδη σε άλλες ΔΕΚΟ και τελευταία στην ΕΥΔΑΠ, εξυπηρετεί αμιγώς επικοινωνιακούς σκοπούς αλλά ταυτόχρονα εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για το κύρος της ΕΥΔΑΠ και των εργαζομένων της.

Οι ενέργειες αυτές έρχονται από τη Διοίκηση λίγο πριν την επίσημη ένταξή μας στο Υπερταμείο σε συνδυασμό με επικείμενες αλλαγές στον κανονισμό προσωπικού, στο οργανόγραμμα και τη γενικότερη επιχείρηση κατάργησης εργασιακών δικαιωμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here