Μ. Αγγελάκης: “Ενημέρωση για Ξένες Γλώσσες και Ιατρική Περίθαλψη”

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ
Αγγελάκης Μανώλης

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Μέσα στη γενικότερη στασιμότητα που επικρατεί τους τελευταίους μήνες και αφορά τα φλέγοντα θέματα των συναδέλφων, παρατηρούμε και σημαντική καθυστέρηση στο βοήθημα των ξένων γλωσσών.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος βγαίνει κάθε Σεπτέμβριο, βάσει της Απόφασης 19325/27.09.2017 του ΔΣ, ώστε να καλύπτει μέρος των εξόδων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών των παιδιών των συναδέλφων. Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω, ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες των συναδέλφων, αυτό όμως όχι μόνο δεν έχει γίνει, αλλά φέτος παρατηρείται και σημαντική καθυστέρηση.

Η καθυστέρηση έχει ως επίπτωση να επιβαρύνεται σημαντικά ο οικογενειακός προϋπολογισμός αλλά και να υπάρχουν προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων.

Επιπρόσθετα εκκρεμεί και το θέμα της πρόσθετης υγειονομικής ασφάλισης, βάσει της Απόφασης 20338/12.06.2019 του ΔΣ, που ορίζει ότι η ΕΥΔΑΠ θα καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από υγειονομικές δαπάνες, μέχρι να οριστικοποιηθεί το νέο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα των εργαζομένων. Παρόλα αυτά σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων των συναδέλφων.

Πρέπει άμεσα να επιλυθούν τα συγκεκριμένα ζητήματα και η Διοίκηση οφείλει στο αμέσως επόμενο διάστημα να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, μαζί με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, και να μας ενημερώσει για την ημερομηνία οριστικοποίησης της Εγκυκλίου, , αλλά και καταβολής των χρημάτων που αφορούν υγειονομική περίθαλψη.

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here