Μ. Αγγελάκης: Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ
Αγγελάκης Μανώλης 

Αθήνα 1 Απριλίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης των συναδέλφων, όσον αφορά τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, σας παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον θα βρείτε τις τοποθετήσεις μου για κάποια θέματα τα οποία κρίνω ότι είναι ιδιαίτερης βαρύτητας.

 • Απόφαση 20168/13.03.2019 – Κάρτες ελέγχου προσωπικού  

Η εγκατάσταση συστήματος καρτών ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού πιστεύω, ότι αφενός δεν προσφέρει τίποτα στην εργασιακή καθημερινότητα των συναδέλφων και αφετέρου ικανοποιεί τα σχέδια της Διοίκησης εις βάρος των εργαζομένων. Να σημειώσω ότι η Διοίκηση από τη μία δηλώνει την ικανοποίηση και την υπερηφάνεια της για την ποιότητα και την απόδοση των εργαζομένων και την ίδια στιγμή υλοποιεί αυτό το μέτρο παρακολούθησης. Η χρήση δε τέτοιου συστήματος από μόνη της, δεν εξασφαλίζει την ορθή και αντικειμενική αξιολόγηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και άρα κρίνω αυτό το μέτρο μη αναγκαίο. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για αυτούς που ήδη έχω αναφέρει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μου, καταψήφισα το θέμα.

 • Απόφαση 20174/13.03.2019 – Προσλήψεις δικηγόρων

Δεδομένου του γεγονότος ότι ήδη απασχολούνται στην Εταιρεία 17 μόνιμοι συνάδελφοι δικηγόροι, αλλά και  δικηγορικές εταιρείες και σύμβουλοι με τη μορφή των εξωτερικών συνεργατών, θεωρώ υπερβολή την πρόσληψη άλλων 10 δικηγόρων. Επιπλέον ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία πρόσληψής τους, δε γίνονται με αξιοκρατικούς όρους. Αρχικά στην εισήγηση του εν λόγω θέματος, προτάθηκε η πρόσληψη 8 ατόμων, αλλά η Διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσληψη 10. Επιπρόσθετα όταν έθεσα το ερώτημα προς τη Διοίκηση για το με ποια κριτήρια θα γίνουν οι προσλήψεις, η απάντηση ήταν άκρως υποκειμενική και έγινε φανερό ότι οι εν λόγω δικηγόροι θα προσληφθούν με βάσει κριτήρια που θα αποφασίσει μόνη της η Διοίκηση. Πρόκειται για προεκλογικές προσλήψεις που με βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψήφισα το θέμα.

 • Αποφάσεις 20161/08.03.2019 & 20170/13.03.2019– Προϋπολογισμός και πρόγραμμα προμηθειών

Αρχικά και οι δύο αυτές πολύ σημαντικές εισηγήσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας, παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ. με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Επιπλέον παρατηρείται σημαντική αύξηση στα ποσά, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου ο προγραμματισμός προμηθειών κυμαινόταν συνήθως κάτω από τα 50 εκ. ευρώ, αυτός που παρουσιάστηκε από την τωρινή Διοίκηση, ξεπερνάει τα 243 εκ. ευρώ. Είναι προφανής λοιπόν τόσο η έλλειψη οποιουδήποτε πνεύματος οικονομίας και λογικής διαχείρισης των πόρων της Εταιρείας, όσο και η πρόθεση κατασπατάλησής αυτών. Η οικονομική επιβάρυνση που θα επέλθει θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική και κυρίως μη αναγκαία.  Ιδιαίτερα σε μία τόσο κρίσιμη οικονομικά περίοδο για τη χώρα αλλά και για όλες τις Εταιρείες, τέτοιου είδους προϋπολογισμοί τείνουν να είναι προκλητικοί. Σημαντικότερο όλων, είναι ότι παρά την πρόβλεψη για τόσο μεγάλα ποσά, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους εργαζομένους. Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο συμφωνήθηκε στη ΣΣΕ ήδη από τον Αύγουστο του 2018, και θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και όπως ενημερώθηκα από τη Διοίκηση, θα υλοποιηθεί από το 2020, με συνέπεια να χαθεί αρκετός χρόνος από το πρόγραμμα εις βάρος των εργαζομένων. Επιπλέον μετά από ερώτηση μου, η Διοίκηση απάντησε, ότι τα χρήματα για τα κουπόνια έχουν περικοπεί στα μισά, με τη Διοίκηση να παρατείνει τη διανομή τους για προεκλογικές σκοπιμότητες. Είναι η πρώτη φορά που αυτά τα δύο θέματα καταψηφίστηκαν από πολλά μέλη του ΔΣ και για τους παραπάνω λόγους τα καταψήφισα και ο ίδιος.

 • Απόφαση 20200/27.03.2019 – Διόρθωση φύλλων κρίσης

Το  Δ.Σ. αποφάσισε την εκ νέου βαθμολόγηση των φύλλων κρίσης 15 συναδέλφων, οι οποίοι και είχαν βαθμολογηθεί με χαμηλούς βαθμούς αδικαιολόγητα και χωρίς καμία απολύτως εργασιακή αφορμή. Οι εν λόγω συνάδελφοι είχαν σταθερά υψηλή βαθμολογία όλα τα χρόνια που εργάζονται στην Εταιρεία και ουδέποτε είχε προκύψει τα παραμικρό πρόβλημα ή παράπονο που να αφορά στην απόδοσή τους.  Ήδη με την από 23.11.2018 επιστολή μου προς τη Διοίκηση είχα τονίσει τη σοβαρότητα του θέματος και την αναγκαιότητα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία, κάτι που τελικά έγινε με την εν λόγω απόφαση, την οποία και υπερψήφισα.

 • Απόφαση 20145/01.03.2019 – Μονιμοποίηση υδρονομέων  

Μετά από πολυετή αγώνα η εν λόγω απόφαση πάρθηκε από το ΔΣ για να θέσει τέλος στην περιπέτεια των υδρονομέων. Καθώς η ταλαιπωρία τους ήταν μακρά και αναίτια, υποδεχτήκαμε όλοι με ιδιαίτερη χαρά αυτήν την απόφαση και καλωσορίζουμε τους υδρονομείς στο μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας.

 • Απόφαση 20104/06.02.2019 – Μίσθωση κτηρίου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών 

Καταψήφισα το συγκεκριμένο θέμα, καθώς θεωρώ ότι το μίσθωμα που συμφωνήθηκε από τη Διοίκηση είναι πολύ υψηλό για το συγκεκριμένο κτήριο και θα μπορούσε να έχει γίνει μία πιο ενδελεχής έρευνα για ανεύρεση κατάλληλου κτηρίου που θα συνέφερε περισσότερο την Εταιρεία, αλλά και τους εργαζόμενους, καθώς το συγκεκριμένο κτήριο δεν έχει και πρόσβαση από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επιπλέον πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη όλων των κτιριακών αναγκών της Εταιρείας και να μην παίρνονται βεβιασμένες και αποσπασματικές αποφάσεις, που κοστίζουν σε πόρους.

Οι λοιπές αποφάσεις έχουν ως εξής:

 • Απόφαση 20193/27.03.2019 – Φύτευση – συντήρηση πρασίνου

Καταψήφισα το συγκεκριμένο θέμα λόγω του σημαντικά αυξημένου προϋπολογισμού.

 • Απόφαση 19974/19.12.2018 – Απασχόληση φοιτητών   

Το ΔΣ αποφάσισε την απασχόληση 200 φοιτητών της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2019, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση

 • Απόφαση 20165/08.03.2019 – Βοήθημα λουτροθεραπείας & αεροθεραπείας

Το ΔΣ ενέκρινε τη χορήγηση βοηθήματος λουτροθεραπείας ή αεροθεραπείας για το 2019, στους ασφαλισμένους στην υγειονομική περίθαλψη της ΕΥΔΑΠ, που πάσχουν από τις ασθένειες που καθορίζονται στο υπ’ αριθμόν 36/09.02.2018 σημείωμα της υπηρεσίας ιατρικής υγειονομικής περίθαλψης της ΕΥΔΑΠ

 • Απόφαση 19968/19.12.2018 – Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας

Το ΔΣ αποφάσισε την έγκριση διενέργειας ανοιχτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ

 • Απόφαση 20086/30.01.2019 – Είδη ιματισμού

Το Δ.Σ. αποφάσισε την προμήθεια ειδών ιματισμού – ΜΑΠ

 • Απόφαση 20106/06.02.2019 – Απαλλαγή ασφαλισμένων     

Το Δ.Σ. αποφάσισε την απαλλαγή 29 ασφαλισμένων στην υγειονομική περίθαλψη της ΕΥΔΑΠ, εργαζομένων και συνταξιούχων, που περιλαμβάνονται στον πίνακα υπερβάσεων 2017 του υπ’ αριθμόν 704/16.10.2018 σημειώματος της ΥΔΥΠ, από το ποσό των υπερβάσεων του 2017, που προέκυψαν από δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των προστατευόμενων μελών τους

 • Απόφαση 20167/08.03.2019 – Σύμβαση με κλινική

Το Δ.Σ. αποφάσισε την ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με την κλινική, City Clinic Γ. Μελισσουργός & ΣΙΑ ΕΕ

 • Απόφαση 19922 & 19923/21.11.2018 – Έγκριση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το ΔΣ ενέκρινε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ και των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ

 • Απόφαση 19925/21.11.2018 – Κώδικας δεοντολογίας  

Το ΔΣ ενέκρινε τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΥΔΑΠ για την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Απόφαση 19964/19.12.2018 – Διαχείριση ιστορικού αρχείου

Το Δ.Σ. αποφάσισε την έγκριση της «Πολιτικής διαχείρισης ιστορικού αρχείου ΕΥΔΑΠ»

 • Απόφαση 19969/19.12.2018 – Παραλαβή υλικών    

Το Δ.Σ. αποφάσισε την  έκδοση εγκυκλίου που περιλαμβάνει τις «Διαδικασίες παραλαβής υλικών από τις αποθήκες της ΕΥΔΑΠ»

 • Απόφαση 20074/30.01.2019 – Πρόγραμμα ελέγχων 2019

Το Δ.Σ. αποφάσισε την έγκριση του προγράμματος ελέγχων έτους 2019 της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και του προγράμματος ελέγχων της τριετίας 2019 – 2021

 • Απόφαση 20092/06.02.2019 – Δημιουργία οργανωτικής μονάδας     

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη δημιουργία ανεξάρτητης Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων με αρμοδιότητες την υποστήριξη της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και το συντονισμό της διαχείρισης κινδύνου σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και τη σύνταξη αναφορών προς το ΔΣ και τους Μετόχους για θέματα κινδύνου

 • Απόφαση 20130/20.02.2019 – Υπηρεσιακό συμβούλιο     

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη υλοποίησης των αποφασισθέντων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ που αφορούν:

 1. Λευκά φύλλα κρίσης 2017
 2. Μετάταξη κατηγορίας εργαζομένου
 3. Ένσταση κατά της επετηρίδας έτους 2017 εργαζομένου
 • Απόφαση 19955 & 19956/12.12.2018 – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού

Το ΔΣ ενέκρινε την διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της ΕΥΔΑΠ και του δικτυακού εξοπλισμού της ΕΥΔΑΠ

 • Απόφαση 20083/30.01.2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος    

Το Δ.Σ. αποφάσισε την έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τραπεζικά ιδρύματα για την υποβολή προσφοράς σχετικά με τη διεύρυνση της υπηρεσίας πληρωμής λογαριασμών ΕΥΔΑΠ, με πάσης φύσεως κάρτες στις POS συσκευές των καταστημάτων της ΕΥΔΑΠ όσο και στην εφαρμογή αλλά και την ιστοσελίδα της.

Για τα λοιπά θέματα θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα νέα ενημέρωση.

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here