Νομιμοποιούν ρυπογόνες εγκαταστάσεις πολύ κοντά στα δίκτυα ύδρευσης

Τις απαγορευτικές διατάξεις χαλαρώνει ή καταργεί ως προς την εγκατάσταση διαφόρων δραστηριοτήτων κατά μήκος των αγωγών ή πέριξ των ταμιευτήρων και λιμνών που συνδέονται με την υδροδότηση του Λεκανοπεδίου Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΚΑ, Υγείας, Εσωτερικών) προεκλογικής εσοδείας. Έτσι, γίνεται αγνώριστη η υγειονομική διάταξη του 1983 (ΦΕΚ 720/Β/83) “για την προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις”, όπως και άλλες διατάξεις που εκδόθηκαν μέχρι το 2005.

Εφεξής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στις λεκάνες απορροής Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου, Ευήνου και Μαραθώνα, σε απόσταση άνω των 150 μέτρων από την ανώτατη στάθμη τους, η υλοποίηση “μικρών έργων αναψυχής”, ευθύνης Δημοσίου ή των ΟΤΑ, τα οποία περιγράφονται ως εξής: Κατασκευή υπαίθριων καθισμάτων, διαδρόμων τρεξίματος, ποδηλατοδρόμων “ύστερα από υποβολή σχετικής μελέτης στην οποία θα τεκμηριώνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης ή ρύπανσης των υδάτων των λιμνών και θα εγκρίνεται από την ΕΥΔΑΠ και την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας”. Στις πέντε παραπάνω λίμνες επιτρέπεται η ιστιοπλοΐα και παρόμοιες ψυχαγωγικές δραστηριότητες “χωρίς τη χρήση παντός τύπου μηχανοκίνητου εξοπλισμού”.

Η απόσταση για εγκατάσταση βουστασίων, χοιροστασίων, ορνιθοτροφείων, ποιμνιοστασίων κ.λπ. μειώνεται στα 50 μ. από τον άξονα κλειστών αγωγών των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου.

Σταθερά κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία υφιστάμενων δημόσιων εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός της λεκάνης απορροής της λίμνης Υλίκης και εντός της ζώνης προστασίας των 10.000 μέτρων από την ανώτατη στάθμη της, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Θήβας, όπως και ο ΧΥΤΑ, εφόσον τα “στραγγίδια θα επεξεργάζονται και θα ανακυκλώνονται πλήρως εντός της μονάδας”.

Πάλι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του οικισμού Λιδορικίου και των φυλακών Μαλανδρίνου. Ταυτόχρονα νομιμοποιούνται διάφορες δραστηριότητες προ του 1983, όταν εκδόθηκε η πρώτη υγειονομική διάταξη, εφόσον, λέει η ΚΥΑ, προσκομίσουν τις σχετικές άδειες και βεβαιώσεις λειτουργίας, “υπό την προϋπόθεση ότι τα λύματα του προσωπικού και τα τυχόν παραγόμενα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται σε στεγανούς βόθρους και θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων”.

Συχωροχάρτι παίρνουν και μικρές βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες αν είχαν εγκατασταθεί προ του 1983 και αν η λειτουργία τους δεν παράγει υγρά απόβλητα.

πηγή 

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here