Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Μ.Ε. ΕΥΔΑΠ για τις μισθολογικές διεκδικήσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ε.ΥΔ.Α.Π

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ζήτημα των μισθολογικών προαγωγών, το οποίο ανέκυψε ξανά προσφάτως και να υπενθυμίσουμε τόσο τις πάγιες θέσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όσο και τις πρόσφατες αποφάσεις που προέκυψαν ομόφωνα από την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ του Συλλόγου στις 23/11/2017.

Κατ’ αρχάς, από τον Φεβρουάριο 2017 επιδοθήκαμε σε έναν αγώνα εξακρίβωσης του τρόπου με τον οποίο ΔΕΚΟ όπως η ΔΕΗ απολάμβαναν του δικαιώματος των μισθολογικών τους προαγωγών σε αντίθεση με εμάς. Έτσι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κ. Γ. Αδαμίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι οι μισθολογικές προαγωγές του προσωπικού δόθηκαν με την ΣΣΕ 2012  την οποία υπέγραψαν με την Διοίκηση της ΔΕΗ, με την δέσμευση την μη υπέρβαση του μισθολογικού κόστους, που ορίζει ο Ν.4024/2011. Σε περίπτωση υπέρβασης του 35% του μέσου μισθολογικού κόστους κάθε έτους σε σχέση με αυτό του 2009, θα υπήρχε περιστολή των μεταβλητών αποδοχών (υπερωρίες, έκτακτα κλπ).

Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης που λάβαμε από τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, απευθυνθήκαμε και σε δύο έγκριτους νομικούς – εργατολόγους (εκ των οποίων ο ένας είναι και ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μας). Και οι δύο μας ενημέρωσαν ότι η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος θα ήταν ενδεδειγμένη να γίνει μέσω της ένταξής του ως όρος στην ΣΣΕ.

Στην συνέχεια στις 23 Μαρτίου 2017, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα την άρση του παγώματος των μισθολογικών προαγωγών ως αίτημα μεταξύ άλλων στην υπογραφή της ΣΣΕ 2018, στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ με την Διοίκηση της Εταιρείας.

Τέλος, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας  23/11/2017, αποφασίστηκε εκ νέου η διεκδίκηση αυτή να υλοποιηθεί στα πλαίσια της ΣΣΕ 2018 για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους και όχι μόνο για όσους προσφύγουν σε δικαστικό μακροχρόνιο αγώνα, για να αποφευχθούν στο μέλλον διχαστικές συμπεριφορές και έριδες μεταξύ των εργαζομένων λόγω αυξήσεων του μισθολογικού κόστους που προκύπτει από δικαστικές αποφάσεις.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Βασιλειάδης     Μ. Βρούτσης

 

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here