Α. Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό.

Το ΣΕΚΕ-Σ  για Δημόσια ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία της κοινωνίας, θεωρεί ότι μια εταιρία ύδρευσης-αποχέτευσης οφείλει να λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου και των εργατικών συμφερόντων. Δε μπορεί να έχει κερδοφορία, την οποία μάλιστα αυξάνει εντυπωσιακά, μέσω του εκβιασμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με τη διακοπή, ή την απειλή διακοπής, πρόσβασης στο καθαρό πόσιμο νερό και με τη συμπίεση των μισθολογικών και άλλων παροχών των εργαζομένων. Και να προσφέρει αυτό το κέρδος στους μετόχους, στους πολύ μεγάλους καταναλωτές, στις εργολαβίες και στο διεθνές κεφάλαιο, μέσω του μηχανισμού αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.
Οφείλουμε να σταθούμε αλληλέγγυοι στη δοκιμαζόμενη κοινωνία κι εμπράκτως να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα στρώματά της. Θέλουμε να διαμορφώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συμμαχίας για να κρατήσουμε δημόσια τη διαχείριση του κύκλου του νερού στην Αττική. Κοινωνία και εργαζόμενοι, μαζί, θα κρατήσουμε το νερό ως κοινό αγαθό. 

Προτείνουμε:

  1. Καμία διακοπή υδροδότησης σε νοικοκυριά (σπίτια μόνιμες- κύριες κατοικίες οικογενειών).
  2. Καμία διακοπή υδροδότησης σε κτίρια δομών υγείας-παιδείας-πρόνοιας-αλληλεγγύης.
  3. Ενημέρωση των καταναλωτών πριν τη διακοπή υδροδότησης ή την αφαίρεση του μετρητή (με επιστολή, SMS, e-mail, κλπ), και σε χαμηλό ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής (100 Ευρώ), ώστε να είναι αντιμετωπίσιμο το πρόβλημα.  Στις περιπτώσεις πραγματικής και αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας(*), και πριν γίνει εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), χωρίς να κόβεται το νερό ή να αφαιρείται ο μετρητής, να δίνεται δυνατότητα:
  4. Διαγραφής του συνόλου των προστίμων και των προσαυξήσεων και αναστολής επιβολής νέων προστίμων και προσαυξήσεων.
  5. Διακανονισμού σε πολλές δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις.
  6. Περίοδος χάριτος με πάγωμα χρεών, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις  (1ή 2 χρόνια).
  7. Ελάχιστη δωρεάν κατανάλωση, 100 λίτρα ημερησίως ανά άτομο, (9 κυβικά το τρίμηνο ανά άτομο) και χρέωση της επιπλέον κατανάλωσης με το οικιακό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ ..
  8. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
  9. Να συμπεριληφθούν στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της ΕΥΔΑΠ μέτρα για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  10. Τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης και στήριξης των πολιτών που περιλαμβάνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα μέτρα αυτά να ισχύουν και για περιπτώσεις νοικοκυριών που αφορούν σε ενοικιαζόμενο σπίτι, χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη.

(*)          Πιστοποίηση απόρων και οικονομικά αδυνάμων:

1.       Για άπορους (πιστοποίηση με εγγραφή στα μητρώα απόρων των Δήμων).
2.       Για μακροχρόνια άνεργους (βεβαίωση ΟΑΕΔ, εκκαθαριστικό εφορίας).
3.       Για όσους έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, λογαριασμός ή βεβαίωση ΔΕΗ.
4.       Για οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα κάτω από 10.300 ετησίως (βασική σύνταξη ΙΚΑ + ΕΚΑΣ),   προσαυξανόμενο κατά 2.000 Ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Β.         Τι ισχύει σήμερα στην ΕΥΔΑΠ:
ΑΠΟΦΑΣΗ 18093 ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ (19-06-2013),
ΑΠΟΦΑΣΗ 18094 ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ (19-06-2013),
ΑΠΟΦΑΣΗ 18160 ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ  ΕΥΔΑΠ (28-08-2013),

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here