Πολυνομοσχέδιο ανάπτυξης (όχι) για όλους και εργοδοτικών αυθαιρεσιών

Πλήθος διατάξεων εξυπηρέτησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και ΜΜΕ, ισοπέδωσης «εμποδίων» για τις επενδύσεις, άλωσης των ελέγχων των κρατικών μηχανισμών και περιορισμού της δικαιοδοσίας των ελεγκτικών μηχανισμών, προώθησης του ιδιωτικού τομέα έναντι των δημοσίων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την διάλυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και εγκλωβισμού των εργαζόμενων σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» περιλαμβάνει το «αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο», που φέρει την υπογραφή του Άδωνι Γεωργιάδη και τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».


Η διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να έχει ολοκληρωθεί από τις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο έναν μήνα μετά, οι προβλέψεις του έρχονται στο φως της δημοσιότητας και προβληματίζουν για τον «αναπτυξιακό μέλλον» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση.

Εργασιακά δικαιώματα στο κρεβάτι του Προκρούστη

Από τη «δημόσια» διαβούλευση που έχει προηγηθεί, σε κεντρικό σημείο προκύπτουν οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για τον δραστικό περιορισμό των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς εκτός του «Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων» που προβλέπει επί της ουσίας τη διάλυση των συνδικαλιστικών δράσεων, προωθείται το καθεστώς εξαίρεσης από τις κλαδικές συμβάσεις, με σκοπό να «ορθοποδήσουν» οικονομικά σε περίπτωση που βρίσκονται «σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης», ανοίγοντας επί της ουσίας παράθυρο για εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

Προβλέπεται «ρήτρα εξαίρεσης» για τα εργατικά δικαιώματα που προβλέπονται στις κλαδικές συμβάσεις, για επιχειρήσεις «που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δηλαδή επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας, ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού», ενώ περιορίζεται η πρόσβαση και στη Διαιτητική Απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Διάταξη του νομοσχεδίου ορίζει ότι «η εθνική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση δεν υπερισχύει αντίστοιχης τοπικής», που σημαίνει ότι μια κλαδική θα μπορεί να ξηλώνεται προς όφελος της εργοδοσίας και με την υπογραφή μιας αντίστοιχης τοπικής.

Σχετικά με τις κλαδικές συμβάσεις, θα πρέπει να υπάρχει «τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας», που σημαίνει ότι μια κλαδική σύμβαση θα παραμένει ανενεργή και επί της ουσίας άκυρη, αν υπάρχει εκτίμηση από τα «δεσμευόμενα μέρη» ότι η υποχρεωτική επέκτασή της μπορεί να πλήξει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Τίθενται επιπλέον όροι, πέρα από το να εκπροσωπούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις το 50%+1 των εργαζομένων του κλάδου, καθώς προωθείται η ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στις διαδικασίες των συνδικάτων και στις ίδιες τις Γενικές τους Συνελεύσεις, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση του φακελώματος των εργαζομένων, καθώς ορίζεται ότι μπορεί να γίνει χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακόμη και για την καταγγελία μιας σύμβασης, δηλαδή με απλά λόγια για την απόλυση ενός εργαζομένου. Προωθείται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις «αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης» των συνδικάτων, «συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας», αφήνοντας σε δεύτερο χρόνο τον ορισμό «κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης» με απόφαση του υπουργού Εργασίας.

Πάνω απ’ όλα οι επενδύσεις

Παράλληλα, δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους δημοσίους λειτουργούς και τις κρατικές υπηρεσίες απέναντι σε λεγόμενες «στρατηγικές επενδύσεις», απειλώντας επί της ουσίας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τους λειτουργούς τους σε περίπτωση «καθυστέρησης» προώθησης μίας επένδυσης. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται κυρώσεις για τους εν λόγω δημόσιους λειτουργούς σε πειθαρχικό επίπεδο, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει ήδη απειλήσει πως προτίθεται να φέρει άμεσα νομοθεσία που θα διώκει τους «απείθαρχους» ακόμα και σε αστικά δικαστήρια.

Σημειώνεται πως από το νομοσχέδιο αποσύρθηκε διάταξη που όριζε ότι η έγκριση των μελετών που αφορούν τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίας εντός 45 ημερών, διαφορετικά «σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας», η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άδειας (περιβαλλοντικής, αρχαιολογικής κ.ά.) μεταφέρεται στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος υπογράφει έπειτα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων. Στην τελική διατύπωση, προβλέπτεται η παρέμβαση του υπουργού η του γενικού γραμματέα σε περίπτωση καθυστερήσεων ή αντιφατικών γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ επιτρέπεται πλέον η ανάθεση της έγκρισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων μιας επένδυσης σε «πιστοποιημένους ιδιώτες αξιολογητές».

Ακόμα, εμβληματικής σημασίας διάταξη του νομοσχεδίου, επιτρέπει πλέον σε επενδύσεις που με απόφαση της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται «στρατηγικές» να εξαιρούνται από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής στην οποία συντελείται το έργο «για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος». Για τα επιχειρηματικά πάρκα, το πολυνομοσχέδιο αναφέρει πως οι επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας, καθώς θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας τους.

Ακόμη, οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του χώρου εγκατάστασής τους είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται σε αυτά είτε με τη σύσταση επ` αυτών άλλου εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση. Επίσης, προβλέπεται πως στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

Δώρα στους εργολάβους των ΜΜΕ

Ένα από τα εξίσου εμβληματικά σημεία του νομοσχεδίου του Αδ. Γεωργιάδη, είναι εκείνο που επιτρέπει τη συμμετοχή «Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων» (μτφρ. funds) σε ΜΜΕ χωρίς την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε ΜΜΕ (κανάλι, εφημερίδα, πρακτορείο διανομής, ψηφιακή πλατφόρμα) δεν έχει πλέον την υποχρέωση να εμφανίζει όλους τους μετόχους – ιδιοκτήτες του, ενώ παράλληλα και κατά συνέπεια αυτοί εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταθέτουν «πόθεν έσχες». Να δικαιολογούν δηλαδή, τα ποσά που «επενδύουν» στα ΜΜΕ και το πώς τα απέκτησαν.

Κατά την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «παρέχεται η δυνατότητα σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων να συμμετέχουν ως επενδυτές σε επιχειρήσεις ΜΜΕ, χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως του εάν είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές, αίροντας με τον τρόπο αυτό ένα αντικίνητρο για επενδύσεις στον χώρο των επιχειρήσεων ΜΜΕ».

Ενδεικτικό της κυβερνητικής πρόθεσης και σκανδαλώδους φύσης της διάταξης μάλιστα, είναι ότι το συγκεκριμένο άρθρο, που περιλαμβάνεται στο ογκώδες «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο, δεν υπήρχε στη δημόσια διαβούλευση. Μπήκε από το παράθυρο, κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, με προφανές στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων και τον αιφνιδιασμό.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως σε βολές που δέχθηκε η κυβέρνηση για την επίμαχη διάταξη, απάντησε πως «ο κλάδος των ΜΜΕ χτυπήθηκε δυσανάλογα από την κρίση, τόσο ως προς τον τζίρο όσο κυρίως ως προς την απασχόληση», ενώ μάλιστα, για να δικαιολογήσει τα μπαλκόνια αδιαφάνειας, ο Πέτσας ανέφερε το παράδειγμα των διαφημιστικών εταιρειών, στις οποίες «προβλέπεται, ήδη, από 10ετίες στην ισχύουσα νομοθεσία, απαλλαγή από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών όσον αφορά στους ΟΣΕΚΑ και των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου».

Αυξήσεις μισθών για τους επικεφαλής των μεγάλων ΔΕΚΟ

Ακόμα, ένα από τα αξιομνημόνευτα σημεία του πολυνομοσχεδίου είναι αυτό που ανοίγει τον δρόμο για την αύξηση των αποζημιώσεων που δίδονται στα στελέχη των μεγάλων ΔΕΚΟ, καθώς ένα άρθρο του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή εξαιρεί τις ΔΕΚΟ που είτε έχουν έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ είτε απασχολούν πάνω από 3.000 εργαζομένους από τη διάταξη που θέτει ως ανώτατο πλαφόν αμοιβών για τα στελέχη τους τις αμοιβές που λαμβάνει ο γενικός γραμματέας ενός υπουργείου.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη από την κυβέρνηση που εμπεριέχεται στο πολυνομοσχέδιο, οι πρόεδρος, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και ο εντεταλμένοι σύμβουλοι των μεγάλων ΔΕΚΟ εντάσσονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 και πλέον θα μπορούν να λάβουν έως και το 90% των αμοιβών που λαμβάνουν οι επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, οι επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών τα μέλη του ΝΣΚ κ.ά.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Καθημερινής», μένει να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τις ΔΕΚΟ που έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Ουσιαστικά δηλαδή στη ρύθμιση εμπίπτουν η ΔΕΗ, ο ΟΑΣΑ με τις θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, τα ΕΛΤΑ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.

«Οι εν γένει αποδοχές και πρόσθετες μεταβλητές αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των ανωτέρων προσώπων καθορίζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 90% του ανωτάτου ορίου των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (δηλαδή 8.314,56 ευρώ x 90% = 7.483,1 ευρώ)», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επί του σχετικού νομοσχεδίου.

«Δώρα» σε ιδιώτες για το «εμβληματικό» ξεπούλημα στο Ελληνικό

Ανάμεσα στα όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο, προβλέπεται και η «προσωρινή» μεταφορά των εγκαταστάσεων του Ελληνικού σε έκταση 3,3 στρεμμάτων του νεκροταφείου Ελληνικού-Αργυρούπολης, επί της οδού Αθανασίου Διάκου και η οριστική τους θέση θα καθοριστεί από πολεοδομική μελέτη, αλλά επιτρέπεται να λειτουργήσει στη συγκεκριμένη θέση για μια πενταετία. Η Lamda Development αναμένεται να εισπράξει μέσα στην πρώτη τετραετία έσοδα ύψους 400 εκατ. ευρώ από το επιχειρηματικό σχήμα που θα αναλάβει το καζίνο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών», διατάξεις για την «εμβληματική» επένδυση στο Ελληνικό έχουν ενταχθεί στο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο. Με την πρώτη κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με την οποία η κυβέρνηση έσπευσε να παραχωρήσει στον μελλοντικό επενδυτή για άγνωστο χρονικό διάστημα όλους τους κοινόχρηστους χώρους, που με βάση τη ρύθμιση του 2018 περιέρχονται στον Φορέα Διαχείρισης, στον οποίο την πλειοψηφία έχει η αυτοδιοίκηση. Η αρμοδιότητα θα παραμείνει στην «Ελληνικόν Α.Ε.», που θα περιέλθει στη Lamda Development ώς την ολοκλήρωση των έργων διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων.

Με τη δεύτερη ρύθμιση απομακρύνονται μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι εγκαταστάσεις του κεντρικού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, που λειτουργεί για περισσότερα από δέκα χρόνια σε μια μικρή έκταση του Ελληνικού. Οι δήμοι της ευρύτερης περιοχής αξιοποιούν τη μονάδα για να κάνουν συμπίεση των ποσοτήτων που συγκεντρώνονται από τους κάδους και να μειώσουν τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων προς τη Φυλή.

Οι εγκαταστάσεις προβλέπεται να μεταφερθούν… προσωρινά σε έκταση 3,3 στρεμμάτων του νεκροταφείου Ελληνικού-Αργυρούπολης, επί της οδού Αθανασίου Διάκου. Η οριστική τους θέση θα καθοριστεί από πολεοδομική μελέτη, επιτρέπεται όμως να λειτουργήσει στη συγκεκριμένη θέση για μια πενταετία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Lamda Development, η εταιρεία αναμένει μέσα στην πρώτη τετραετία έσοδα ύψους 400 ευρώ εκατ. από το επιχειρηματικό σχήμα που θα αναλάβει το καζίνο.

Επέκταση συμβάσεων με ιδιώτες για τους δήμους

Σε άλλη διάταξη, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα των δήμων να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με ιδιώτες για υπηρεσίες καθαρισμού, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Μία διάταξη που τροποποιεί προηγούμενη διάταξη νόμου που ήδη προέβλεπε τη σύναψη σχετικών συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες για τις υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών η οποία και διατηρείται, παρά το πάγιο αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την κατάργησή της.

Στον ιδιωτικό τομέα οι έλεγχοι

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ακόμα «απλοποίηση» της αδειοδότησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς πλέον δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. «Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης» και εδώ.

Ένα επιπλέον σημαντικό σημείο του «Αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου είναι η ουσιαστική παράδοση των ελέγχων των επενδυτών και των επιχειρήσεων σε ιδιώτες, καθώς προβλέπεται πως η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα πραγματοποιείται από ανεξάρτητους οργανισμούς, ενώ ακόμα πιο ειδικά εξηγείται στο άτυπο σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου.

«Η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων οδηγεί πολλές φορές σε λιγότερους ελέγχους ή σε μη στοχευμένους ελέγχους (π.χ. ελέγχονται μόνο μικρές επιχειρήσεις αντί μεγάλων ή επικίνδυνων μονάδων). Γι’ αυτό, προβλέπεται ότι ελεγκτές μπορούν να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα» αναφέρει η κυβέρνηση συγκεκριμένα, και μάλιστα με παραχώρηση ή ανάθεση και «πάντα με τις νόμιμες διαδικασίες».

«Προβλέπεται ότι κάθε καταγγελία θα είναι ηλεκτρονική. Αυτό χρειάζεται π.χ. για να μπορεί να γίνει μια σωστή χαρτογράφηση των καταγγελιών των πολιτών για επιχειρήσεις και να μπορούν οι ελεγκτικές αρχές να δουν το ιστορικό μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ηλεκτρονική τους καταχώριση. Επίσης, προβλέπονται υποχρεωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας των ελεγκτικών αρχών. Σήμερα, παρατηρείται το φαινόμενο να ελέγχονται οι επιχειρήσεις από διαφορετικές αρχές για τον ίδιο λόγο» αναφέρει ακόμα το Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, προβλέπονται λιγότερες πράξεις για το οποίες το Γενικό Εμπορικό Μητρώο διενεργεί έλεγχο και πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυτόματα από τις εταιρείες. Κεφαλαιουχικές εταιρείες εξαιρούνται από την αυτόματη δημοσίευση εταιρικών πράξεων που αφορούν την λύση, την διαγραφή, την αναβίωση και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ενώ για τις προσωπικές εταιρείες, εξαιρούνται οι πράξεις εταιρικών μετασχηματισμών.

Ειδικές οικονομικές ζώνες

Παράλληλα, εισάγονται στη νομοθεσία προϋποθέσεις για τη δημιουργία Ειδικών Ζωνών Εργασίας σε περιοχές που κρίνεται πως έχουν χτυπηθεί από την κρίση, με στόχο πάντα την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων.

«Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει της κλαδικής, εφόσον στην κλαδική δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων της σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν1876/1990», αναφέρεται στο άρθρο 51. Σημειώνεται πως εισάγονται ακόμα προϋποθέσεις που περιορίζουν σημαντικά την μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε αρχαιολογικούς χώρους και νοσοκομεία

Αίσθηση προκαλούν επίσης περί τα 20 άρθρα του νομοσχεδίου που αναφέρονται στη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που μεταξύ άλλων, επιτρέπουν τόσο την τοποθέτηση κεραιών κοντά σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καταργώντας διάταξη που όριζε ζώνη προστασίας 100 μέτρων, ενώ αναφορικά με νοσοκομεία, επιτρέπεται να τοποθετηθεί κεραία «ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής τους», και μάλιστα, εξαιρώντας τις εν λόγω κεραίες από την υποχρέωση αδειοδότησης.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία πάρκων κεραιών σε ακίνητα από 10 έως και 50 στρέμματα, καθώς και κατασκευή οικίσκων έως 25 τετραγωνικά μέτρα για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, προβλέποντας παράλληλα τη λειτουργία κεραιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ζώνες NATURA και περιοχές που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, καθώς και σε ιστορικά κέντρα πόλεων, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον αρμόδιο υπουργό.

Βολεύοντας ημέτερους

Μία ακόμα προκλητική για το κοινό περί δικαίου αίσθημα διάταξη του πολυνομοσχεδίου αφορά την φωτογραφική διάταξη που έρχεται να σώσει τον γαλάζιο δήμαρχο Γληφάδας, Γ. Παπανικολάου. Ο συγκεκριμένος δήμαρχος, αντιμετωπίζει διώξεις για «διά περιφοράς» συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, και την λήψη αποφάσεων με πρακτικές που μέχρι σήμερα θεωρούνται παράνομες.

Η διάταξη του πολυνομοσχεδίου νομιμοποιεί πλέον την πρακτική των «διά περιφοράς» συνεδριάσεων, «εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής». Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακόμη, όπως διαπιστώνει η ΕΦΣΥΝ, νομιμοποιούνται αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί διά περιφοράς, «εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας», δίχως καν να προσδιορίζεται το χρονικό βάθος της λήψης τους.

Επίσης, «ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την διά περιφοράς σύγκληση συλλογικών οργάνων […] παύουν οριστικά». Όπως σημειώνει το ίδιο δημοσιεύμα, η υπόθεση της Γλυφάδας αφορά το κόστος που ελήφθησαν

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου.

Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

 

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here