Παρατίθεται παρακάτω η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τον τρόπο που μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες παρανομούσαν και λυμαίνονταν τα έργα «με την συμμετοχή τους σε διακριτές οριζόντιες συμπράξεις για την κατανομή αγορών και τη νόθευση διαγωνισμών δημοσίων έργων, με σκοπό την παγίωση των μεριδίων τους στη σχετική αγορά και την άμβλυνση του επιπέδου των προσφερόμενων στους δημόσιους διαγωνισμούς εκπτώσεων».

Στη λίστα θα αναγνωρίσετε και εταιρίες με «πλούσιο» παρελθόν και παρόν και στην ΕΥΔΑΠ.
Εμείς απλά να επισημάνουμε ότι αναμεσά τους ξεχωρίζουν δύο που συμμετέχουν σταθερά σε όλους τους διαγωνισμούς για τα ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ, όπως και στον τελευταίο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης.

Να υποθέσουμε ότι η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ήταν αρκούντως προσεκτική με το διαγωνισμό του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης; Ή με την επιβολή του προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τελείωσαν αυτές οι πρακτικές; Φυσικά, σε τελευταία γραμμή άμυνας υπάρχει και η «εναλλακτική» της ευθύνης των υπηρεσιακών παραγόντων και των επιτροπών.

Παραθέτουμε από το δελτίο ενημέρωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. (σελίδες 4,5 από το link)
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2017/08_17/NEWSLETTER04082017.pdf

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here