“Σήμα κινδύνου”: Λιγότεροι από το 35% των εργαζομένων καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση, κάτω από το 45,3% του ΑΕΠ το μερίδιο των μισθών

Πηγή:ΕΡΤ

Σήμα κινδύνου όσον αφορά τους εργαζόμενους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για το θέμα των αμοιβών όσο και των συνθηκών εργασίας εκπέμπει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

Red = emergency warning Predominantly company level collective bargaining. Source: OECD Employment Outlook 2017 Collective bargaining coverage less than 35% Source: Eurofound, Developments in collective bargaining in the European Union 2015 ‘Uncommon’ or ‘non-existent extension’ mechanisms or functional equivalents. Source: OECD Employment Outlook 2017. Wage share: employee compensation under 45,3% of 2016 GDP. Source: Eurostat

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη στα οποία λιγότερο από το 35% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 1 στους 3 εργαζόμενους καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας.

Σύμφωνα επίσης με τα ίδια στοιχεία στη χώρα μας δεν ισχύει η επεκτασιμότητα, ενώ το μερίδιο των μισθών είναι κάτω από το 45,3% του ΑΕΠ.

Σε ανάλογη θέση βρίσκονται: η Εσθονία, η Ουγγαρία, και η Λιθουανία.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για παράδειγμα, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το 2017 υπογράφηκαν μόνο 15 κλαδικές / ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις, ενώ ο αριθμός των επιχειρησιακών ΣΣΕ ανέρχεται σε 244, δηλαδή το 92% του συνόλου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Από το 2013 – 2017 υπογράφηκαν οι ακόλουθες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις/ ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις:
2013: 14 2010: 65
2014: 14 2008: 161
2015: 12
2016: 10
2017: 15

ΠΗΓΗ: Υπ. Εργασίας – ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω από 700 ευρώ
2017: 37,4% των εργαζόμενων
2009: 13,1% των εργαζόμενων

700 – 899 ευρώ
2017: 23,5% των εργαζόμενων
2009: 27,3% των εργαζόμενων

900 – 1.300 ευρώ
2017: 16,8% των εργαζόμενων
2009: 35,7% των εργαζόμενων

ΠΗΓΗ: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (ετήσια έκθεση 2018)

Πηγή:ΕΡΤ/Ρεπορτάζ: Μαρίνα Παπαδάκη

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here