ΣΥΜΜΑΧΙΑ: Ανακοίνωση για τη συνάντηση με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

31.10.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,

Αντιπροσωπεία της συντονιστικής επιτροπής της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χ. Σαχίνη και τον Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Α. Τόσιο για να τους ενημερώσουμε για τα προβλήματα των εργαζομένων και να τους θέσουμε υπόψη τους, τις θέσεις μας για την ΕΥΔΑΠ.

Κατά την συνάντηση τέθηκαν τα κάτωθι θέματα:

 1. Η ανάγκη υπογραφής της σύμβασης της ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΥΔΑΠ για το αδιύλιστο νερό με όρους που θα διασφαλίζουν για την εταιρεία την εύρωστη οικονομική κατάσταση της, την ανάπτυξη της, την προστασία των εργαζομένων της σε συνδυασμό με την παροχή φθηνών και αποτελεσματικών υπηρεσιών στους πολίτες.
 2. Η αντίθεση μας σε οποιαδήποτε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της εταιρείας κάνοντας ειδική αναφορά στο 11% που κατέχει το ΤΑIΠΕΔ.
 3. Η διαφωνία μας για την αναγκαιότητα πρόσληψης συμβούλων,  για τον  τρόπο που συστάθηκαν οι επιτροπές από ορισμένους Γενικούς Διευθυντές. Απαιτήθηκε δε η αποχώρησή τους με τη λήξη των συμβάσεων.
 4.  Η πρόθεση της διοίκησης για εθελουσία έξοδο. Απαιτήθηκε  η ενημέρωση και η σύμφωνη γνώμη της ομοσπονδίας πριν την οριστικοποίηση  απόφασης τους. Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν θα γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε σενάριο αναγκαστικής αποχώρησης- απόλυσης
 5. Η έλλειψη προσωπικού γενικότερα και ειδικότερα με  την επικείμενη αποχώρηση των 8μηνιτων σε συνδυασμό με την υποχρεωτική χορήγηση των κανονικών αδειών θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ (δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ΜΕΝ, ΚΕΛ, Αποθήκες κλπ).
 6. Ζητήθηκε η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων :
 • Για την ολοκλήρωση της χορήγησης των διατακτικών τροφής που αφορούν το έτος 2019.
 • Για τις ξένες γλώσσες.
 • Για την επαναφορά των ανθυγιεινών επιδομάτων σε όλο το προσωπικό.
 • Για τη χορήγηση του 10% στους Εργατοτεχνίτες.
 1. Ζητήθηκε η αναβάθμιση της ΕΥΑΕ η οποία έχει περιέλθει σε ανυπαρξία λόγω της ανικανότητας του ανίδεου για θέματα υγιεινής και ασφάλειας Προέδρου της! Επιπρόσθετα, απαιτήθηκε η ενασχόληση της μόνο με θέματα που άπτονται του αντικειμένου της και της κείμενης νομοθεσίας (662 Α.Κ., ν. 1568/85, ν.3850/2010, ν.2224/1994,ν.1346/83). Επισημάναμε τους κινδύνους από τις καθυστερήσεις  που παρουσιάζονται στην  προμήθεια των ΜΑΠ όπως και τις ελλείψεις σε  γάντια, σαπούνι, αντισηπτικό χεριών και υλικών (λάστιχα υψηλής πίεσης κτλ.).

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here