Συνήγορος του Πολίτη προς ΕΥΔΑΠ: Να είναι υπόχρεος και ο ενοικιαστής

Δημοσιεύτηκε στις:

[box type=»success» align=»» class=»» width=»»]  Να μπορεί η ΕΥΔΑΠ να υπογράφει σύμβαση παροχής νερού και με τον μισθωτή ακινήτου όπως γίνεται ήδη στην ΕΥΑΘ[/box]

Να τροποποιηθεί ο κανονισµός λειτουργίας δικτύου ύδρευσης της πρωτεύουσας ώστε να μπορεί η αρµόδια εταιρία (ΕΥΔΑΠ) να υπογράφει σύµβαση παροχής νερού και με τον μισθωτή ακινήτου ζητά εκ νέου ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σε συνέχεια της ειδικής έκθεσης που εκπόνησε τον Σεπτέµβριο του 2011 και έχοντας δεχθεί σηµαντικό αριθµό αναφορών από πολίτες για το ίδιο θέµα, η ανεξάρτητη αρχή επανήλθε στο ζήτηµα με επιστολή προς τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου της ΕΥΔΑΠ στην οποία ζητά την άρση της αποκλειστικότητας του ιδιοκτήτη ακινήτου, ως μοναδικού αντισυµβαλλόµενου με την εταιρεία, όπως άλλωστε αυτό έχει ήδη εφαρµοστεί στη Θεσσαλονίκη από την αντίστοιχη εταιρία (ΕΥΑΘ).

Η ανεξάρτητη αρχή έχει αναδείξει τις επιπτώσεις από τη μη διασύνδεση της κατανάλωσης με τον πραγµατικό χρήστη του νερού.

Το πρόβληµα αυτό έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, αφού συχνά οι μισθωτές δεν είναι συνεπείς στην τήρηση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της εξόφλησης των λογαριασµών υδροληψίας.

Επίσης, λόγω της μη έγκαιρης ενηµέρωσης των ιδιοκτητών, καθώς και της αδράνειας ή των καθυστερήσεων της ΕΥΔΑΠ για διακοπή της υδροδότησης σε περίπτωση σταθερής ασυνέπειας εκ μέρους των μισθωτών, παρατηρείται αύξηση του ύψους των ληξιπρόθεσµων οφειλών, με αποτέλεσµα τόσο την επιβάρυνση των ιδιοκτητών με υπερβολικά ποσά, που αδυνατούν να αποπληρώσουν, όσο και την απώλεια εσόδων για την ΕΥΔΑΠ.

Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έχει τεθεί επανειληµµένα στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ενώ σε πρόσφατη συνάντηση με διευθυντικά στελέχη της εταιρίας διαπιστώθηκε, για άλλη μια φορά, ότι δεν έχει υιοθετηθεί, καθώς δεν είναι ταυτοποιηµένοι όλοι οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ και το σχετικό μητρώο είναι ελλιπές.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να ενηµερωθεί εγγράφως για την υιοθέτηση ή μη της ανωτέρω πρότασης, καθώς και για τις ενέργειες της ΕΥΔΑΠ, τόσο ως προς τη συµπλήρωση του μητρώου πελατών, όσο και την έγκαιρη ενηµέρωση των ιδιοκτητών στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών από μισθωτές.

[box type=»download» align=»» class=»» width=»»]  Η επιστολή του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ στον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ [/box]

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here