Συνεταιρισμός Προσωπικού ΕΥΔΑΠ: Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠ 

Αθήνα 4/10/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού σας καλεί σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο  του Περισσού την 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 με τα θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενική Συνέλευσης.
  2. Εκλογή δύο ψηφολεκτών.
  3. Έγκριση, εγγραφή νέων μελών.
  4. Διοικητικο-οικονομικός απολογισμός.
  5. Έκθεση εποπτικού Συμβουλίου.
  6. ‘Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2017.
  7. Απαλλαγή Ευθυνών Διοικητικού Συμβουλίου.                                                                                          

    Για το Δ.Σ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ       ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here