Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι 

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Σωματείου μας της 11.12.2014 και μετά από εισήγηση του Προέδρου αποφασίσθηκαν :

Κατά πλειοψηφία

1.Να προτείνουμε στην Ομοσπονδία να απαιτήσει την εφαρμογή της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2012 που προβλέπει την επαναφορά των μισθών σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων που έχουν περικοπεί, τροποποιηθεί δυσμενέστερα και καταργηθεί όπως και των χορηγούμενων παροχών στα επίπεδα του 2009.

Ομόφωνα

2. Να διεκδικήσουμε την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων όπως έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ. Απόφαση που προβλέπει την αντικατάσταση αρχικά 16 βυτιοφόρων και 1 τηλεοπτικού οχήματος ηλικίας από 20 έως 35 ετών λειτουργίας, με 18 νέας τεχνολογίας. Επιπροσθέτως, να ζητήσουμε από τη Διοίκηση να προχωρήσει στην προμήθεια τεσσάρων (4) επιπλέον βυτιοφόρων για τους Τομείς, με σκοπό την περαιτέρω λειτουργική ενδυνάμωση της Αποχέτευσης καθώς θεωρούμε ότι το υπάρχον σχέδιο ανανέωσης του στόλου δεν είναι επαρκές.

Να κάνουμε λοιπόν σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι οι εργαζόμενοι στην Αποχέτευση μέσα από τις συλλογικές μας αποφάσεις έχουμε σαν πάγιο και διαχρονικό αίτημα την ανανέωση του στόλου των βυτιοφόρων, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα ότι :

  • ο στόλος είναι γερασμένος, αφού τα συγκεκριμένα οχήματα χρησιμοποιούνται επί πολλά έτη σε 24ωρη βάση ανελλιπώς.
  • Τα οχήματα είναι ανεπαρκή λειτουργικά, λόγο των συχνών βλαβών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της υπερβολικής χρήσης.
  • Επιβαρύνουν και καταπονούν καθημερινά τους εργαζόμενους αφού υπολειτουργώντας σαν μηχανήματα τους προσθέτουν δουλειά αντί να τους αφαιρούν.
  •  είναι κοστοβόρα για την εταιρεία λόγο των συχνών βλαβών που οφείλονται στην παλαιότητα και την επίδραση όλων των διαβρωτικών και επιβαρυντικώνπαραγόντων που φέρουν τα λύματα καθώς και στη δυσκολία συντήρησης και εύρεσης ανταλλακτικών.
  • είναι επικίνδυνα για την ατομική ασφάλεια των εργαζόμενων καθώς είναι η αιτία συχνών εργατικών ατυχημάτων.

Δυστυχώς, η συντεταγμένη διεκδίκηση του εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού από το Σωματείο μας, όλα τα προηγούμενα χρόνια, απευθυνόταν σε “ώτα μη ακουόντων” τα οποία στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν την εκχώρηση του αντικειμένου εργασίας μας στους εργολάβους με το πρόσχημα της ανεπάρκειας των βυτιοφόρων.

Όλοι θυμούμαστε τις εισηγήσεις που είχαν σαν στόχο την εκχώρηση των Σημάτων Άμεσης Επέμβασης, των τηλεοπτικών ελέγχων των αγωγών, των καθαρισμών δεξαμενών των αντλιοστασίων και των καθαρισμών των αγωγών στους εργολάβους. Εργολαβίες που σαν σωματείο με τη δύναμη που μας δίνουν οι εργαζόμενοι καταφέραμε και αποτρέψαμε.

Δυστυχώς, οι χθεσινοί εισηγητές εργολαβιών προσπαθούν ακόμη μέσω συντονισμένων και κεκαλυμμένων επιθέσεων, να επιβάλλουν τις απόψεις τους με σκοπό τη ματαίωση μιας πάγιας και δίκαιης διεκδίκησης που διασφαλίζει το αντικείμενο της εργασίας μας.

‘Θα μας βρουν και πάλι μπροστά τους, δε θα επιτρέψουμε να τους περάσει’

ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ, ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ  ΠΛΗΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αλεξανδράκης Γιώργος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ραντίτσας Γιώργος

Υ.Γ. Είχαμε καταφέρει έως τώρα, η αυτοδίκαιη και δυνητική αργία να μην εφαρμοστεί στην ΕΥΔΑΠ. Άραγε, η σημερινή κατάσταση όπως διαμορφώθηκε, δεν αποτελεί προϊόν της αμέλειας του Προεδρείου της Ομοσπονδίας; Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, έπραξε όσα όφειλε ή απλώς παρακολουθούσε αδιάφορο τις εξελίξεις;

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here