Σύλλογος Προσωπικού: Επιστολή σε Μπενίση για την λήξη του ν. 4024/11

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ε.ΥΔ.Α.Π

Φεβρουάριος  2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Προσωπικού υλοποιώντας την απόφαση του Δ.Σ. στις 10/1/2019 απέστειλε επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ καθώς και στην Ομοσπονδία.

​Με την επιστολή μας ζητάμε την υλοποίηση των ΣΣΕ που υπογράφηκαν από τη Διοίκηση και την ΟΜΕ.​Επειδή πιστεύουμε ότι η ΣΣΕ που υπογράφετε κάθε φορά δεν είναι ένα απλό χαρτί αλλά δέσμευση των δύο μερών σε συγκεκριμένα θέματα.

Ζητάμε τη άμεση υλοποίηση των ΣΣΕ του 2012, 2015, 2018 που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις (που αφορούν τους εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων).

Επειδή δεν γνωρίζουμε τη βούληση της Διοίκησης της Εταιρείας ζητάμε κι από τα άλλα Σωματεία του χώρου να συστρατευτούν έτσι ώστε σύσσωμο το  Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΕΥΔΑΠ με μπροστάρη την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ να απαιτήσουμε την άμεση εφαρμογή των όρων των προηγούμενων ΣΣΕ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Πληρώσαμε δυσανάλογο τίμημα σαν εργαζόμενοι με τα μνημόνια. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε ότι μας οφείλουν, και να δείξουμε στο προσωπικό ότι αυτούς εκπροσωπούμε και αγωνιζόμαστε για τα συμφέροντα τους.

Οφείλουμε να τιμήσουμε την υπογραφή μας σαν Συνδικάτο. Ελπίζουμε ότι το ίδιο θα κάνει και η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σκόνδρας Αθανάσιος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ρετουνιώτης Διονύσιος

 

Επισυνάπτουμε την επιστολή προς τη Διοίκηση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ε.ΥΔ.Α.Π
ΚΡΑΤΙΝΟΥ 7 –  τηλ: 210 52 45 200 – fax: 210 52 45 204
Αριθ. Πρωτ.     ​
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου  2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς

τον Δ/νοντα Σύμβουλο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσης Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ωρωπού αρ. 156, Γαλάτσι), κ. Ιωάννη Μπενίση.

​​Αξιότιμε κε. Δ/νοντα Σύμβουλε,

Όπως είναι παγκοίνως γνωστό, την 31.12.2018 έληξε η εφαρμογή του άρ. 31 Ν. 4024/2011, δυνάμει του οποίου έχουν λάβει χώρα δυσβάστακτες μειώσεις στις αποδοχές  των εργαζομένων. Τις μειώσεις αυτές οι εργαζόμενοι  και ο Σύλλογός μας ουδέποτε αποδέχθηκαν.

Μετά την λήξη εφαρμογής του ως άνω Νόμου, δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση της Ε.ΥΔ.ΑΠ. για συνέχιση των μειώσεων. Αντιθέτως, σύμφωνα  με τις ΕΣΣΕ των ετών 2012 και 2015 (όρος 2 ΕΣΣΕ 2012 και 1 ΕΣΣΕ 2015), προβλέπεται ότι «Μετά τη λήξη εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται στους νόμους 3985/2011, 3986/2011 και 4024/2011 το μισθολόγιο του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε κατά την 31.12.2009…», συμπεριλαμβανομένων των ωριμάνσεων. Σύμφωνα δε με τον όρο 3.3 της ΕΣΣΕ του 2018, όλοι όροι των προηγούμενων ΕΣΣΕ παραμένουν  ισχυροί.

Ως εκ τούτου, το πάγιο αίτημα των εργαζομένων για άρση των άδικων περικοπών που επιβλήθηκαν στις αποδοχές  μας, από τη  1.1.2019 είναι πραγματικό και νομικό γεγονός, για το οποίο άλλωστε η ίδια η εταιρεία έχει δεσμευθεί με τις ως άνω ΕΣΣΕ.

Δυστυχώς, εσχάτως έχουμε γίνει μάρτυρες διαφόρων «φημών» περί πρόθεσης της εταιρείας να συνεχίσει να επιβάλλει τις περικοπές του Ν. 4024/2011 στις αποδοχές μας, παρά το γεγονός ότι αυτός έχει λήξει! Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται αποδεκτό.

Ως Σύλλογος Προσωπικού, δηλαδή ως το μεγαλύτερο Σωματείο στο χώρο της Ε.ΥΔ.Α.Π.  διά της παρούσας Επιστολής μας και σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. …../2018 απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου,   σας  προσκαλούμε υπό την ιδιότητά σας ως Δ/νοντος Συμβούλου, άμεσα  να αποσαφηνίσετε:

α) Ότι  η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα παύσει από 1.1.2019 οποιαδήποτε περικοπή σχετιζόμενη με το Ν.4024/2011, του οποίου η εφαρμογή έχει λήξει και

β) ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα σεβασθεί και εφαρμόσει τις ΕΣΣΕ που ρητώς προβλέπουν επαναφορά στο προ των μνημονιακών περικοπών μισθολογικό καθεστώς. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα, ώστε να παύσει η «παραφιλολογία» περί συνέχισης των περικοπών.

​Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω ΕΣΣΕ η Ε.ΥΔ.ΑΠ.  είναι υποχρεωμένη –μεταξύ άλλων – άμεσα να επαναφέρει το μισθολόγιο στο καθεστώς που ίσχυε το 2009 δηλαδή να καταβάλει τις αποδοχές μας χωρίς περικοπές συμπεριλαμβανομένων των ωριμάνσεων, να χορηγήσει ένα επιπλέον καταληκτικό κλιμάκιο σύμφωνα με τον όρο 2.4 της ΕΣΣΕ 2015 και να εφαρμόσει  τις διατάξεις των ΕΣΣΕ 1983  και 1984 σχετικά με την κάλυψη δαπανών για εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π απαιτεί την άμεση εφαρμογή των προηγούμενων ΕΣΣΕ και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι η μη καταβολή των αποδοχών μας στο ύψος που μας οφείλονται, δηλαδή χωρίς τις περικοπές του άρ. 31 Ν.4024/2011, είναι παράνομη και θα μας βρει αντιμέτωπους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σκόνδρας Αθανάσιος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ρετουνιώτης Διονύσιος

 

Κοινοποίηση: 

  • Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
  • Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here