Τρίτη 25/06/2019

Υπόθεση «ψηφιοποίηση»: Το «ΕΘΝΟΣ» πήρε το πόρισμα του ΣΕΕΔ, το αγνοούν οι εμπλεκόμενοι

Δημοσιεύτηκε στις:

Στο «Έθνος της Κυριακής» της 23-09-2018, υπήρξε δημοσίευμα με τίτλο «Κόλπο γκρόσο 2,4 εκατ. ευρώ στη ΕΥΔΑΠ». Ο συντάκτης του αναφέρει στο άρθρο ότι η εφημερίδα έχει στη διάθεσή της το πολυσέλιδο πόρισμα του ΣΕΕΔΔ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εμπλέκονται συνάδελφοι δεν έχουν, ακόμα, στη διάθεσή τους στο σύνολο του το εν λόγω πόρισμα, παρότι το είχαν ζητήσει επισήμως και εγγράφως. Είναι απορίας άξιο (τουλάχιστον) πώς όσοι έχουν έννομο συμφέρον δε διαθέτουν την επαρκή και πλήρη νόμιμη πληροφόρηση, ενώ το σύνολο του πορίσματος είναι στη διάθεση ΜΜΕ τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν σύμφωνα με την οπτική τους τα γεγονότα, πριν καν καταλήξουν οι σχετικές νομικές διαδικασίες.

Το sekes-eydap.gr προχωράει στην αναδημοσίευση του άρθρου στα πλαίσια της σταθερής τακτικής του για ολόπλευρη ενημέρωση. Το ΣΕΚΕΣ για το συγκεκριμένο ζήτημα εκφράζεται μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του.

Το δημοσίευμα του ΕΘΝΟΥΣ

Σκάνδαλο με υπερτιμολογήσεις έργων έως και κατά 1.851% αποκαλύπτεται στην ΕΥΔΑΠ μέσω τριάντα συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό που κατέληξαν στον ίδιο ανάδοχο για το ίδιο αντικείμενο, εντός του 2014, και προκάλεσαν συνολική υπολογιζόμενη ζημιά για την εταιρεία 2.4 εκατ. ευρώ.

Την κλασική αυτή μεθόδευση κατάτμησης μιας προμήθειας, που σπάει σε μικρά κομμάτια ώστε να μη γίνει διαγωνισμός και να καταλήξει το έργο σε ένα προμηθευτή, αποκαλύπτει σε πόρισμα ελέγχου του το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

Το πόρισμα ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αναμένεται να αναζητηθούν ευθύνες από την τότε διοίκηση και υπηρεσιακά στελέχη της επιχείρησης. Μέσα στο πολυσέλιδο πόρισμα, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε η προμήθεια που αφορούσε την ψηφιοποίηση αρχείων, δηλαδή το σκανάρισμα των καταλόγων (προσωπικού, καταναλωτών, προμηθευτών, κ.λ.π) που βρίσκονταν έως τότε σε χάρτινη μορφή, ώστε να αποθηκευτούν στα υπολογιστικά συστήματα της επιχείρησης.

Για την απλή αυτή δουλειά η ΕΥΔΑΠ κατέληξε να πληρώσει 1,951 ευρώ ανά σελίδα!

Μάλιστα το ΣΕΕΔΔ πραγματοποίησε σύγκριση τιμών με τα ποσά που πλήρωσαν άλλοι φορείς του Δημοσίου για ψηφιοποίηση αρχείων στο ίδιο διάστημα. Με τον τρόπο αυτό διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι οι 6,780,000 σελίδες των ληξιαρχείων Μακεδονίας-Θράκης ψηφιοποιήθηκαν επίσης το 2014 με κόστος 0,05 ευρώ (5 λεπτά) ανά σελίδα, ενώ το ΑΣΕΠ ψηφιοποίησε 1.001.000 σελίδες με κόστος 0,144 ευρώ (14,4 λεπτά) ανά σελίδα. Κατά μέσο όρο, επτά διαφορετικές εργασίες ψηφιοποίησης σε ληξιαρχεία, στο ΑΣΕΠ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pronoia κοστολογήθηκαν με 0,099 ευρώ (σχεδόν 10 λεπτά)

Την ίδια στιγμή η ΕΥΔΑΠ πλήρωνε περίπου 2.511.000 ευρώ για να ψηφιοποιήσει σχεδόν 1.300.000 σελίδες.

Συνεπώς, όπως ρητά αναφέρεται στο πόρισμα του ΣΕΕΔΔ, «για το σύνολο των συμβάσεων ψηφιοποίησης του έτους 2014 της ΕΥΔΑΠ αξίας 2.511.000 ευρώ, προκύπτει υπέρβαση τιμής σε ευρώ/σελίδα ίση με 1.851% και συνολικά κατά το ποσόν των 2.382.267.33 ευρώ, σε σύγκριση με τη μέση τιμή που προκύπτει από αναλόγου όγκου συμβάσεις ψηφιοποίησης χαρτώου αρχείου άλλων φορέων του Δημοσίου, με παρεμφερείς τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες συνήφθησαν ύστερα από τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού».

«Το ποσό αυτό των 2.382.267.33 ευρώ αποτελεί την εκτίμηση της διαφαινόμενης οικονομικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για το έτος 2014, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα μεθοδολογία λόγω της κατάτμησης ενιαίου φυσικού αντικειμένου σε επιμέρους συμβάσεις και τη μη διενέργεια ενός συνολικού ανοιχτού διαγωνισμού για όλες τις Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ» τονίζεται στο πόρισμα.

Πως προέκυψε αυτό το επίτευγμα;

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

  • Υπεγράφησαν με την ίδια εταιρεία τριάντα διαφορετικές συμβάσεις. Οι 24 από αυτές έγιναν με πρόχειρο διαγωνισμό, όπου απλώς καλούνται εταιρείες να υποβάλλουν προσφορές, τέσσερις με απευθείας ανάθεση και δύο μέσω «αγοράς με τιμολόγιο».
  • Αυτό «συνιστά τεχνητή κατάτμηση ομοειδούς φυσικού αντικειμένου, γεγονός που αποτελεί παραβίαση του εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς δεν ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας και δεν διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός, όπως επιβάλλεται από το συνολικό ποσό των εν λόγω συμβάσεων, το οποίο ανέρχεται σε 2.511.000 ευρώ και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (414.000,00 ευρώ για το 2014)
  • Η διαδικασία αγοράς με τιμολόγιο περιγράφεται σε εγκυκλίους της Διοίκησης (αριθ 11/2014 και 5/2012) ενώ δεν προβλέπεται στον τότε ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε» και «δεν τεκμηριώνεται από τις εκθέσεις περίπτωση επείγουσας ανάγκης».

«Τεχνική ιδιομορφία»

  • Για τις απευθείας αναθέσεις η τότε διοίκηση υποστήριξε ότι «η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες, για λόγους τεχνικής ιδιομορφίας» αν και από την εξέταση του φυσικού αντικειμένου των ελεγκτών «δεν προκύπτει τεχνική μοναδικότητα η οποία θα αιτιολογούσε την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών».  Για τις συμβάσεις αυτές «δεν υπάρχει αναλυτικός υπολογισμός και τεκμηρίωση του κόστους», ενώ, «η παραλαβή των υπηρεσιών ψηφιοποίησης δεν έγινε με τη σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής»
  • «Για όλους τους πρόχειρους διαγωνισμούς οι εκθέσεις αναγκαιότητας, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής «είναι ταυτόσημα», «συνιστούν προνομιακή μεταχείριση των ήδη προμηθευτών της ΕΥΔΑΠ» και «χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ασάφειας, καθώς αναφέρονται σε γενικές προϋποθέσεις χωρίς να προδιαγράφονται συγκεκριμένες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί ανάδοχοι και χωρίς να εξειδικεύεται η κάλυψη των εν λόγω κριτηρίων με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία». Δεν καθοριζόταν «ούτε ημερομηνία υποβολής των προσφορών». Ούτε «προκύπτει καμία ενέργεια δημοσιότητας των αντίστοιχων προσκλήσεων, ούτε κατ’ελάχιστο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ».
  • «Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι παραλήφθηκε το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης και ότι πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος των αντίστοιχων παραδοτέων».
  • Από τον έλεγχο του ΣΕΕΔΔ προέκυψε ότι οι «ημερομηνίες καταχώρησης των πρώτων εγγραφών των ψηφιοποιημένων αρχείων για συγκεκριμένα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ (Νίκαιας, Πειραιά, Αμαρουσίου, Γαλατσίου και Καλλιθέας) είναι προγενέστερες της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών και υπογραφής της πρώτης σύμβασης ψηφιοποίησης, δηλαδή η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών ξεκίνησε πριν από την υπογραφή τους και επιπλέον πριν από την αποσφράγιση των προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού».
532ΥποστηρικτέςΚάντε Like
92ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
21ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here