Εισαγωγή

Το sekes-eydap.gr υποστηρίζει ενεργά την ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας σε ένα υγιές πλαίσιο που θα εξασφαλίζει το πνευματικό έργο των συντακτών.

Ζητάμε από όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την πληροφορία που παράγει η συντακτική ομάδα και οι συνεργαζόμενοι με εμάς, να σεβαστούν τους παρακάτω όρους χρήσης του υλικού που δημοσιεύεται στο sekes-eydap.gr

Προσωπικά δεδομένα - εμπιστευτικότητα

Το sekes-eydap.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου δεν κάνει καμία διαχείρισή προσωπικών δεδομένων. Σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο.

Αναδημοσίευση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άρθρο, φωτογραφία ή βίντεο από την πρώτη μέρα δημοσίευσης, αρκεί αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να ακολουθεί σύνδεσμος που θα ανακατευθύνει τον αναγνώστη στην ιστοσελίδα μας.

Όροι σχολιασμού

To sekes-eydap.gr επιτρέπει όλα τα σχόλια δημόσια, ακόμα και ανώνυμα.

Διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής οποιοδήποτε σχολίου θεωρούμε ότι είναι υβριστικό ή εμπρηστικό. Επιπλέον διαγράφουμε άμεσα οποιοδήποτε σχόλιο υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία καθώς και τις άλλες περιπτώσεις όπως προβλέπονται στο Νόμο 4285/2014.

Εκτός από τη διαγραφή των σχολείων επιπλέον όποτε κρίνεται απαραίτητο το sekes-eydap.gr προχωράει και στον οριστικό αποκλεισμό του χρήστη (μέσω username ή  μπλοκαρίσματος της IP).

Το sekes-eydap.gr δεν εστερνίζεται τις απόψεις των σχολιαστών. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για όσα γράφει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία το sekes-eydap.gr είναι υποχρεωμένο να παράσχει στις αρχές τα προσωπικά δεδομένα (όνομα χρήστη, email, IP) σε περίπτωση που υπάρχει εισαγγελική εντολή. Ωστόσο σε περίπτωση που θα ζητηθούν προσωπικά δεδομένα το sekes-eydap.gr επιφυλλάσσεται απέναντι στον νόμο να ενημερώσει πρώτα τους χρήστες για την εισαγγελική επιταγή.

Το sekes-eydap.gr δεν κάνει καμία διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των σχολίων.

"Δεσμοί" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

To sekes-eydap.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. To sekes-eydap.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Cookies

Οι σελίδες του sekes-eydap.gr μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για την εύρυθμη λειτουργία τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη, καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι σελίδες είναι δημοφιλείς.
Ο επισκέπτης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση cookies , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Όσοι επισκέπτονται το sekes-eydap.gr αποδέχονται τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →