Ημερήσιο Αρχείο: 05/02/2021

Αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας από την ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική

Τις αναπτυξιακές προοπτικές και τα οφέλη που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν οι δήμαρχοι Παιανίας και Κορωπίου με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ στο περιθώριο της επίσκεψης στο νέο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των ομώνυμων Δήμων. Με αφορμή τα έργα αναβάθμισης της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, με επικεφαλής τον Aναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αναστάσιο Τόσιο, επισκέφθηκε το νέο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας- συνοδευόμενο από τους δημάρχους Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση Παιανίας, Ισίδωρο Μάδη καθώς και τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο, Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής. 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ: “Η Διοίκηση, άμεσα να χορηγήσει τις μισθολογικές ωριμάνσεις και χρονοεπίδομα από το 2012 σε όλο το προσωπικό”

Η Διοίκηση εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τον κανονισμό προσωπικού προχώρα αν και καθυστερημένα στην χορήγηση των επιδομάτων και του χρονοεπιδόματος στους νεοπροσληφθέντες συναδέλφους. Η εν λόγω καθυστέρηση επήλθε μετά από προσπάθειες τις διοίκησης να αναζητήσει τρόπο για να μην χορηγήσει χρονοεπίδομα στους νεοεισερχομένους για τα έτη μετά την ΠΥΣ. 2012 ώστε  να μην  δημιουργηθεί δικαίωμα επέκτασης για το υπόλοιπο προσωπικό.