Ημερήσιο Αρχείο: 06/02/2021

Σωματείο Εργατοτεχνικού Προσωπικού: “Ενημέρωση για την εξέλιξη των βασικών θεμάτων που απασχολούν το Σωματείο”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των βασικών θεμάτων που απασχολούν το Σωματείο μας. Πρώτα από όλα, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους νέους συναδέλφους μας εργατοτεχνίτες και να τους ευχηθούμε ότι καλύτερο στη νέα τους σταδιοδρομία. Θέλουμε να γνωρίζουν ότι θα είμαστε συνέχεια δίπλα τους σε οποιοδήποτε ζήτημα μας χρειαστούν.