Ημερήσιο Αρχείο: 09/02/2021

Σύγκληση του «Συμβουλίου των Προέδρων» των σωματείων (Τρίτη 16.2.2021) για τη ΣΣΕ

Στο πλαίσιο αυτό την ίδια ημέρα συνεδρίασε η εκτελεστική επιτροπή και προχωρά στην εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλώντας σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της ΟΜΕ, το «Συμβούλιο των Προέδρων» όλων των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας την Τρίτη 16.2.2021 για την οριστικοποίηση του πλαισίου διαπραγμάτευσης της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.