Gunda Röstel (πρώην πρόεδρος των Πρασίνων Γερμανίας): ‘‘To νερό αποτελεί ταυτόσημο του μακροπρόθεσμου επιχειρείν’’

FAZFrankfurter Allgemeine Zeitung

(άρθρο από τις σελίδες οικονομικών ειδήσεων της γερμανικής εφημερίδας δημοσιευμένο στις 25/08/2015 – 1ο μέρος της συνέντευξης (τα 2/3 της δημοσίευσης)

Η Αγορά του Νερού: ‘‘To νερό αποτελεί ταυτόσημο του μακροπρόθεσμου επιχειρείν’’

Η αγορά του νερού οφείλει να δραστηριοποιείται εφεξής φιλελευθέρως. Η Gunda Röstel από την E.ON – θυγατρική Gelsenwasser (ηγετικό στέλεχος των Πρασίνων, το οποίο το έτος 2000 εγκατέλειψε σχεδόν την πολιτική χάριν της ανάληψης του Management στην εταιρεία ύδρευσης του Gelsenkirchen) αντιτίθεται δημόσια στον ευρύ ανταγωνισμό μιλώντας για δίκαιο κανονιστικό ανταγωνιστικό πλαίσιο, άλλως θεωρεί ότι μάλλον βλάπτει η υποβολή πολλών υποψηφιοτήτων στην αγορά ύδατος.   

Ο ομοσπονδιακός  Υπουργός Οικονομικών Werner Müller βούλεται του ανοίγματος της αγοράς του νερού κατά το πρότυπο των ήδη συντελεσμένων ανοιγμάτων των αγορών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Προς προώθηση των σχεδίων του επέτρεψε στους επιστήμονες να συγκεντρώσουν επιχειρήματα, τα οποία συνηγορούν υπέρ του τέλους του υφισταμένου δημοτικού μονοπωλίου. Ο εκπρόσωπος του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει: O ανταγωνισμός μεταξύ των Δήμων για την προμήθεια και ο ανταγωνισμός περί την ανάληψη προμήθειας προς τους Δήμους οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και σε μείωση των τιμών. Η παρουσίαση της Έκθεσης (θετικής γνώμης) του Υπουργείου Οικονομικών θα γίνει από τον εκπρόσωπο ως είθισται. Επ’ ευκαιρία αυτής της εξέλιξης το FAZ.NET μίλησε με την  Gunda Röstel. Η πρώην πρόεδρος των Πρασίνων μετά την καριέρα που έκανε μαζί τους ανέλαβε να διευθύνει το Μanagement στην εταιρεία Gelsenwasser Α.Ε., θυγατρική της E.ON, η οποία προμηθεύει με νερό 33 δήμους στην περιοχή του Ruhr και τη Münsterland αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές γερμανικές εταιρείες του κλάδου.

Πώς γίνεται να υπόσχονται κερδοφόρες εμπορικές πράξεις ιδιωτικές εταιρείες παροχής νερού τη στιγμή που έχει παρατηρηθεί πως από χρόνια φθίνει η πορεία της κατανάλωσης νερού στη Γερμανία;

Σε επίπεδο εθνικό, αυτό αποτελεί μια ορθή εκτίμηση. Η αγορά του νερού δεν εδράζεται στην έννοια της κατανάλωσης όπως τη συναντάμε στις αναπτυξιακές αγορές. Σε διεθνές επίπεδο βέβαια, αυτό φαντάζει τελείως αλλιώς. Η αύξηση του πληθυσμού, η εκβιομηχάνιση, η αστικοποίηση και η βελτίωση του δείκτη  ευημερίας σε πολλά τμήματα της υφηλίου θα καταμαρτυρήσει μια σημαντική και ξεκάθαρη αύξηση της κατανάλωσης. Κι αυτό επειδή πολλές χώρες, σε αντίθεση με τη Γερμανία, δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και ακριβώς εδώ είναι που τίθεται το πλεονέκτημα της κορυφαίας σύγχρονης τεχνολογίας ως προς την εξόρυξη και την επεξεργασία πολύτιμων πόρων. Ήδη οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προσανατολίζονται στην εναρμόνιση προς τα standards της Ε.Ε. όσον αφορά στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τη γερμανική βιομηχανία νερού, ώστε να προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με βασικές παραμέτρους, εκείνες της ποιότητας και της τεχνολογίας.

Όποιος θέλει να αποκτήσει ερείσματα διεθνώς, πρέπει να έχει τοποθετηθεί καλά στην εγχώρια αγορά. Προπαντός σ’ αυτό το σημείο, ιδωμένου του ζητήματος στρουκτουραλιστικά ενυπάρχει μεγάλη χρεία αλλαγών λόγω της δραστηριοποίησης 14.000 εταιρειών παροχής ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό αντανακλάται επίσης στη γνώμη που παρέχει επί του θέματος το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο προωθεί με σαφήνεια ένα πρωτόκολλο διαδικασίας συγκέντρωσης του αριθμού των εταιρειών μέσω εκστρατειών για περισσότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και αύξηση του ανταγωνισμού.

Mέσω της κατάθεσης της γνώμης του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών προτείνεται η διάλυση με προεξέχουσα στελέχωση κλειστών περιοχών εφοδιασμού ή η διάλυση της γραμμής παροχής προς τους μεγάλους πελάτες. Θα ισοπέδωνε κάτι τέτοιο δυνητικά τους εμπορικούς στόχους της εταιρείας ύδρευσης του Gelsen;

Eπουδενί. Η εταιρεία παροχής ύδρευσης του Gelsen ζει πάνω από 100 χρόνια από τις σχετικές με το νερό υπηρεσίες και είμαι σίγουρη πως και τα επόμενα 100 χρόνια έτσι θα παραμείνει. Υποστηρίζουμε τις γραμμές της έκθεσης δια στόματος του κυρίου εκπροσώπου του υπουργείου των οποίων ο προσανατολισμός είναι περισσότερος ανταγωνισμός, διότι τούτο το στοιχείο αφυπνίζει την καινοτομία δημιουργώντας επιπλέον και την αναγκαία πίεση αλλαγής. Ωστόσο, τα χρησιμοποιούμενα μέσα προς επίτευξη αυτού του σκοπού θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Ο ανταγωνισμός στην αγορά προκειμένου για τους τελικούς αποδέκτες χρήσης του αγαθού δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας να λάβει χώρα σε μεγάλη κλίμακα.

H μεταφορά και οι προσβάσεις στο δίκτυο μέσω του Νόμου έτσι όπως το γνωρίσαμε στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και του ρεύματος θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την ασφάλεια της παροχής. Κατά του ανταγωνισμού όμως στις παρυφές των περιοχών κάλυψης ή του ανταγωνισμού με αντικείμενο τους βιομηχανικούς πελάτες, δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτε. Παρόλο που και εδώ θα έπρεπε να αλλάξουν οι ειδικοί κανόνες του Δικαίου των καρτέλ, τα περί σύνδεσης και χρηστικής ανάγκης λόγω μονοπωλίου. Ο ανταγωνισμός τώρα με σκοπό την αγορά του νερού, τους επιχειρηματίες, τα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας, τις συμμετοχές των εταιρειών στο σχήμα και τους ομίλους είναι ακόμη εντονότερος. Αυτό το είδος του ανταγωνισμού έχει ξεκινήσει προ πολλού, πρέπει να υποστηριχθεί και έχει ανάγκη, πριν απ’ οτιδήποτε, από ένα δίκαιο πλαίσιο προϋποθέσεων και όρων χάριν όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

Εάν δεν δίνετε της ανταγωνιστικής αγοράς  καμμιά ευκαιρία, τότε αυτό σημαίνει πως επιδιώκετε να αντικαταστήσετε το ένα μονοπώλιο με άλλο;

Πράγματι αποκτά κανείς πρόσβαση στο δίκτυο εξαιτίας μιας νομικής, τεχνικής και ποιοτικής (ρυθμίσεις για το πόσιμον) αναγκαιότητας, η οποία λειτουργεί δια του εξαναγκασμού, έξω όμως απ αυτό το κανονιστικό πλαίσιο που δρα καταναγκαστικά επί φυσικών και νομικών προσώπων στις σύγχρονες κοινωνίες, το νερό αποτελεί όντως ένα είδος μονοπωλίου. Το να επιτρέψεις την είσοδο στην αγορά, εταιρειών που να δίδουν παραλλήλως παροχές, θα είχε κάποιο νόημα μόνο στο πεδίο των μεγάλων πελατών, δηλ. των πελατών του βιομηχανικού κλάδου. Ως γενική αρχή θα μπορούσε να ισχύσει το εξής: οι τιμές να μη γίνονται πιο προσιτές εις βάρος  της ποιότητας, της προστασίας των πόρων και της ασφάλειας της παροχής.

Πώς μπορούν οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν να πληρώσουν τις υψηλές τιμολογήσεις μαζί με τα ακριβά τέλη και τους φόρους στο αγαθό του νερού, να επωφεληθούν από την ιδιωτικοποίηση;            

Η ιδιωτική πρωτοβουλία λειτουργεί υποστηρικτικά κατά την άσκηση των καθηκόντων Δήμων και Κοινοτήτων προσφέροντάς τους χρηματοδοτική δύναμη, εταιρικό know-how και πείρα. Εξαιτίας αυτών επωφελούνται και οι πολίτες μέσω της σταθεροποίησης των τιμών.

Μπορείτε να υποσχεθείτε έτι οικονομικότερες τιμολογήσεις;

H Gelsenwasser κατάφερε μέχρι σήμερα όλες τις φορές να προσφέρει σταθερότερες και πιο προσιτές τιμολογήσεις εν συγκρίσει με τις παλαιότερες των δημοτικών επιχειρήσεων.  Η ιδιωτικοποίηση αφ΄εαυτής δεν οφείλει να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές υπηρεσιών. Αυτή η λειτουργία άπτεται του Ανταγωνισμού, της διαφανούς διαδικασίας διαμόρφωσης των τιμών και της συγκριτικής αξιολόγησης. Όποιος σήμερα συμμετέχει σε Διαγωνισμούς πρέπει να είναι σε θέση να βεβαιώνει την πολύχρονη σταθερότητα των τιμών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, εξαιτίας του οποίου οι Δήμοι αναζητούν εταίρους απ’ έξω.

Θα ακολουθήσει σε επόμενη δημοσίευση το 2ο μέρος της συνέντευξης, στο οποίο εμπεριέχεται και ο επίλογος. Επίσης, μεταφράζεται ένα ακόμη διεθνές άρθρο για τα ζητούμενα του 3ου Μνημονίου και τις λίστες των ιδιωτικοποιήσεων-συμπεριλαμβανομένης των Ε.ΥΔ.Α.Π. και Ε.Υ.Α.Θ.- καθώς και μια Μελέτη  από την Αυστριακή Ένωση Συμβούλων Αναπτυξιακής-Εξελικτικής Πολιτικής με τίτλο:

‘‘Iδιωτικοποίηση και Απελευθέρωση των δημοτικών Υπηρεσιών εντός της Ε.Ε.’’, έτους 2008, 60 σελίδων

Μετέφρασε μετά χαράς η Άννα Μάλλιου, εργαζόμενη στη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here