Mobbing, bullying και παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Τι είναι το mobbing στο χώρο εργασίας, πως διακρίνεται από το bullying και ποιά τα δικαιώματα του θύματος; 

Ρωσάνα Παναγιώτου, Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου


Είναι δυνατόν στο χώρο εργασίας να εκδηλώνονται φαινόμενα «mobbing» ή και «bullying» από εργαζόμενο σε έτερο εργαζόμενο, από προϊστάμενο σε υφιστάμενό του ή ακόμη και το αντίστροφο. Και στις δύο περιπτώσεις υφίσταται παρενόχληση του θύματος αλλά υπάρχουν διαφορές ως προς τον τρόπο στοιχειοθέτησης των φαινομένων αυτών.

Ως παρενόχληση στο χώρο εργασίας εννοείται κάθε καταχρηστική συμπεριφορά που εκδηλώνεται με λόγια, πράξεις, γραπτά μηνύματα και μπορεί να ζημιώσει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα του ατόμου, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξει το εργασιακό κλίμα. Εν αντιθέσει με το «mobbing», το «bullying» πράττεται κυρίως μέσω της σκόπιμης και επαναλαμβανόμενης χρήσης σωματικής ή λεκτικής βίας με σκοπό τον εκφοβισμό του θύματος.

Όταν αναφερόμαστε στο φαινόμενο «mobbing» εννοούμε την ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, η οποία παίρνει τη μορφή ταπεινωτικής συμπεριφοράς, άνισης μεταχείρισης, προσβολών, απομόνωσης, εξώθησης σε σφάλματα, απειλών, άσκησης ψυχολογικής βίας, ανάθεσης υπερβολικού όγκου εργασίας σε συνδυασμό με κακόβουλα σχόλια για την δήθεν ελλιπή απόδοση, τοποθέτησης σε θέση «ψυγείο» χωρίς καθήκοντα και αντικείμενο εργασίας κ.α..

Μέσω του φαινομένου αυτού προσβάλλεται καίρια η εργασιακή ειρήνη, η ψυχική υγεία των εργαζομένων, η αξιοπρέπειά τους και εν συνόλω πλήττεται η επιχείρηση, αφού μειώνεται σημαντικά, βάσει ερευνών, και η αποδοτικότητα των εργαζομένων-θυμάτων. Δεν είναι δυστυχώς λίγες και οι περιπτώσεις όπου το άγχος και η πίεση που δημιουργείται στο θύμα, του γεννά ψυχοσωματικά προβλήματα, τα οποία εν τέλει το οδηγούν σε απονενοημένες πράξεις.

Ο εργαζόμενος-θύμα δεν πρέπει να σιωπά όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιου είδους φαινόμενα αλλά τουναντίον να δρα και να εναντιώνεται. Δύναται κατ’ αρχάς να προβεί σε καταγγελία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη ή ακόμη και ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, εφόσον ο εργοδότης του είναι ο θύτης. Ας μην λησμονούμε πως συμπεριφορές αυτού του είδους από τη μεριά του εργοδότη ει δυνατόν να σκοπούν στη δημιουργία ενός ανυπόφορου κλίματος στο χώρο εργασίας και στον εξαναγκασμό του θύματος προς παραίτηση ή στη «διευκόλυνση» του εργοδότη να προβεί σε καταγγελία. Σε τέτοιες περιπτώσεις το θύμα πρέπει να κινείται άμεσα, ώστε να επιδιώξει μέσω αγωγής την ακύρωση της ενδεχόμενης καταγγελίας της συμβάσεώς του και φυσικά την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης.

Επιπλέον, μπορεί να επιδιώξει δικαστικά την επιδίκαση αποζημίωσης για την ηθική και ενδεχομένως και υλική βλάβη που υπέστη, ενώ δύναται τέλος, μέσω υποβολής μήνυσης, να προκαλέσει και την ποινική δίωξη του θύτη.


Bulling: Νέα διάταξη προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών 

Αυτοτελή διάταξη με την οποία θα τιμωρείται με ποινή τουλάχιστον 6 μηνών όποιος διαπράττει  bullying (εκτός κι αν η πράξη τιμωρείται με βαρύτερη ποινή)  φέρνει προς ψήφιση στο νομοσχέδιο για την κατάργηση των φυλακών υψίστης Ασφαλείας , ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νικ. Παρασκευόπουλος.

Με την ίδια ποινή πέραν των δραστών θα τιμωρείται και όπως κακόβουλα παραμέλησε τα καθήκοντά του και δεν απέτρεψε, ως όφειλε το συμβάν.

Η διάταξη αναφέρει επί λέξει:  

Το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο  312. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά.

Αν  δεν  συντρέχει  περίπτωση  βαρύτερης  αξιόποινης   πράξης,  τιμωρείται  με  φυλάκιση όποιος με συνεχή  σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση  ή άλλη βλάβη της σωματικής  ή ψυχικής  υγείας. Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του  ή  δεν  μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει  στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι  του  δράστη  ή  έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην  εξουσία  του  ο  υπόχρεος για την επιμέλειά του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με κακόβουλη  παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα  γίνεται  αιτία να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας.

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here