Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου, 2022

Θανάσης Φωτόπουλος

Εργάζεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Μέλος του Δ.Σ. της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ. Μέλος της Γραμματείας του ΣΕΚΕΣ
2 δημοσιεύσεις