Όροι χρήσης

Το sekes-eydap.gr υποστηρίζει ενεργά την ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας σε ένα υγιές πλαίσιο που θα εξασφαλίζει το πνευματικό έργο των συντακτών. Ζητάμε από όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την πληροφορία που παράγει η συντακτική ομάδα και οι συνεργαζόμενοι με εμάς, να σεβαστούν τους παρακάτω όρους χρήσης του υλικού που δημοσιεύεται στο sekes-eydap.gr

Αναδημοσίευση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άρθρο, φωτογραφία ή βίντεο από την πρώτη μέρα δημοσίευσης, αρκεί αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να ακολουθεί σύνδεσμος που θα ανακατευθύνει τον αναγνώστη στην ιστοσελίδα μας.

Όροι σχολιασμού

To sekes-eydap.gr επιτρέπει όλα τα σχόλια δημόσια, ακόμα και ανώνυμα. Διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής οποιοδήποτε σχολίου θεωρούμε ότι είναι υβριστικό ή εμπρηστικό. Επιπλέον διαγράφουμε άμεσα οποιοδήποτε σχόλιο υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία καθώς και τις άλλες περιπτώσεις όπως προβλέπονται στο Νόμο 4285/2014. Εκτός από τη διαγραφή των σχολείων επιπλέον όποτε κρίνεται απαραίτητο το sekes-eydap.gr προχωράει και στον οριστικό αποκλεισμό του χρήστη (μέσω username ή  μπλοκαρίσματος της IP).

Το sekes-eydap.gr δεν εστερνίζεται τις απόψεις των σχολιαστών. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για όσα γράφει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία το sekes-eydap.gr είναι υποχρεωμένο να παράσχει στις αρχές τα προσωπικά δεδομένα (όνομα χρήστη, email, IP) σε περίπτωση που υπάρχει εισαγγελική εντολή. Ωστόσο σε περίπτωση που θα ζητηθούν προσωπικά δεδομένα το sekes-eydap.gr επιφυλλάσσεται απέναντι στον νόμο να ενημερώσει πρώτα τους χρήστες για την εισαγγελική επιταγή.

Όσοι επισκέπτονται το sekes-eydap.gr αποδέχονται τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.