Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο ιστότοπος sekes-eydap.gr, τελεί υπό τη διαχείριση του Συμμετοχικού Ενωτικού Κινήματος Εργαζομένων & Συνταξιούχων για Δημόσια ΕΥΔΑΠ στην Υπηρεσία της κοινωνίας (ΣΕΚΕΣ) που είναι ομάδα εργαζομένων και συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ, χωρίς νομική υπόσταση και κερδοσκοπικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

Το sekes-eydap.gr αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας sekes-eydap.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σας αυτήν.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το sekes-eydap.gr. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να στείλετε email στο info@sekes-eydap.gr και να αιτηθείτε την διαγραφή των στοιχείων σας από το sekes-eydap.gr.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τις σελίδες του sekes-eydap.gr. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, το sekes-eydap.gr ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

  • Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, εφόσον ο επισκέπτης θέλει να εγγραφεί ως συντάκτης ή συνεργάτης στην Ιστοσελίδα

Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για την παροχή στους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας εξατομικευμένου ενημερωτικού υλικού με το περιεχόμενο και τις δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα τα συλλέγουμε σε ηλεκτρονική μορφή για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και για όσο χρονικό διάστημα ή τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ

Το sekes-eydap.gr δεν παρέχει πρόσβαση ή παραχωρεί δεδομένα σε κανένα, εκτός από τον ίδιο το χρήστη ο οποίος αν πάσα στιγμή μπορεί να τα τροποποιήσει ή να τα διαγράψει.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ

Το sekes-eydap.gr δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

To sekes-eydap.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
  • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
  • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
  • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
  • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως ένα δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ.
  • Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα την ηλεκτρονική διεύθυνση info@sekes-eydap.gr

Το sekes-eydap.gr δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας δωρεάν.

To sekes-eydap.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Cookies

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή ενός οργανισμού και στη συνέχεια αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους, και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας.

Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του browser σας, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies ή να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies. Οι browsers σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα cookies που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο μέσω των ρυθμίσεων του web browser. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. για να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για την ανάλυση και τη βελτίωση της απόδοσής της ιστοσελίδας μας και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.

Εάν θα επιλέξετε να μην αποδέχεστε τα cookies, ορισμένα χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το google analytics για την μέτρηση των επισκεπτών.

To google analytics έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να συμβαδίζει με τις προδιαγραφές του νέου νόμου που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μάιου του 2018 (ευρωπαϊκό κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) και εμείς κάναμε τις απαραίτητες κινήσεις επιλέγοντας τη ρύθμιση IP address anonymization.

Επίσης η google προσφέρει ένα πρόσθετο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout που μπορείτε να εγκαταστήσετε στο πλοηγό σας και να μην καταγράφεστε από την analytics κατά την περιήγηση σας στο ιστό αν το επιθυμείτε.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του sekes-eydap.gr και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στο παρόν. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του sekes-eydap.gr η παρούσα πολιτική τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό της.

To sekes-eydap.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δώσει την άδεια στο sekes-eydap.gr να επικοινωνεί μαζί τους για αυτό το σκοπό. Διαφορετικά η επικοινωνία γίνεται με ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο sekes-eydap.gr και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες του sekes-eydap.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sekes-eydap.gr