Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Τι είναι και τι θέλει το ΣΕΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(Εγκρίθηκε το Μάιο του 2012)

1. Χρειαζόμαστε στην ΕΥΔΑΠ, άλλη μία συνδικαλιστική παράταξη;

 1. Το ΣΕΚΕΣ δεν είναι συνδικαλιστική παράταξη, αλλά μια νέα πρωτοβουλία διαφορετική από αυτές που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα στην ΕΥΔΑΠ.
 2. Το ΣΕΚΕΣ είναι μια αυτόνομη κινηματική και ταξική συλλογικότητα εργαζομένων και συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ.
 3. Δεν έχει – και δεν θέλει να έχει – καμία άμεση ή έμμεση εξάρτηση από διοικούντες, συνδικαλιστικές παρατάξεις, κόμματα ή προσωπικές επιδιώξεις.
 4. Στη θέση της παραδοσιακής γραφειοκρατικής αντίληψης για την αντιπροσώπευση των εργαζομένων από το συνδικάτο και τις πελατειακές αντιλήψεις, προτείνουμε ως βασική αρχή συγκρότησης και λειτουργίας, την κοινή βούληση όσων συμμετέχουν, στη βάση συγκεκριμένων αρχών.
 5. Η άμεση δημοκρατία, η ενεργός συμμετοχή και η διαφάνεια στη λειτουργία και τη δράση του ΣΕΚΕΣ δεν είναι μόνο το μέσον για να πετύχει τους σκοπούς του αλλά και σκοπός της ύπαρξής του.

2. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο ΣΕΚΕΣ

 1. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή συνταξιούχος της ΕΥΔΑΠ το επιθυμεί, αρκεί να συμφωνεί με τις βασικές αρχές του, να συμβάλει όσο μπορεί στη δράση του, να συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του στα έξοδά του και να μην αντιστρατεύεται με την στάση του αξίες όπως η ταξική αλληλεγγύη, η συναδελφικότητα, η ανιδιοτέλεια, η δημοκρατία, η αντίθεση στο ρατσισμό και το φασισμό.
 2. Στο ΣΕΚΕΣ δεν υπάρχει θέση για ηγέτες και «απλά μέλη».
 3. Η ισότιμη θέση των μελών του κατοχυρώνεται με την συμμετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων, στη διαφανή λειτουργία του απέναντι στα μέλη αλλά και τους συναδέλφους της ΕΥΔΑΠ. Οι συνελεύσεις του είναι ανοιχτές σε όλους.
 4. Μέλη Δ.Σ. σωματείων της ΕΥΔΑΠ ή επιτροπών, που έχουν εκλεγεί με την στήριξη του ΣΕΚΕΣ δεσμεύονται ότι:
  • α) θα εναλλάσσονται σε αυτές τις θέσεις και δεν θα θέτουν υποψηφιότητα (αν αυτό είναι εφικτό) μετά την εκλογή τους σε δύο συνεχόμενες θητείες.
  • β) θα αποδέχονται την ανάκληση τους από τις θέσεις τους, για σειρά λόγους αρχών, αξιών, συμπεριφορών, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΣΕΚΕΣ.
  • γ) θα αγωνίζονται για ριζική αναθεώρηση ή δραστικό περιορισμό στο καθεστώς των συνδικαλιστικών προνομίων
  • δ) θα ενημερώνουν για τα πάντα το ΣΕΚΕΣ και θα προτείνουν εκεί τις ληφθείσες από αυτό αποφάσεις
 5. Το ΣΕΚΕΣ έχει μόνο φανερούς οικονομικούς πόρους και δεν δέχεται οικονομική ενίσχυση από την διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, κόμματα ή άλλες παρατάξεις.

3. Tο συνδικαλιστικό κίνημα γενικά, αλλά και στην ΕΥΔΑΠ, αντιμετωπίζει πρόβλημα αξιοπιστίας.  Τι προτείνει το ΣΕΚΕΣ για την αναβάθμισή του; 

 1. Οι παράγοντες του απαξιωμένου κομματικού και πελατειακού συστήματος, με την εμμονή τους στην προώθηση των ίδιων φθαρμένων και ξεπερασμένων πρακτικών και προσώπων, συνεχίζουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
 2. Όσοι μέχρι σήμερα στήριξαν ή ανέχθηκαν την φθορά του συνδικαλιστικού κινήματος στην ΕΥΔΑΠ, δεν μπορούν να ανακηρύσσονται αυριανοί εγγυητές ή αναμορφωτές του.
 3. Αγωνιζόμαστε για ένα ενιαίο, σωματείο όλων των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ.
 4. Είναι άμεσα εφικτό και υλοποιήσιμο να κάνουμε παρελθόν την πολυδιάσπαση σε 14 συλλόγους. Για να δώσουμε ώθηση στην ενότητα και τη δύναμη για την αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Για να αντιμετωπίσουμε τον παραγοντισμό και την παραταξιοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος.
 5. Πεποίθηση μας είναι ότι σκοπός ύπαρξης του συνδικάτου δεν είναι η συντήρηση μηχανισμών, θέσεων, προνομίων και διαπλοκών κάθε είδους. Είναι να αποτελεί τη μάχιμη και συλλογική οργάνωσή μας για την προστασία των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών αναγκών και δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.
 6. Στο νέο ενιαίο σωματείο πρέπει να υπάρχει καταστατική πρόβλεψη για δυνατότητα περιορισμού των συνεχόμενων θητειών των εκλεγομένων στα όργανά του καθώς και της δυνατότητας ανάκλησής τους από τη Γενική Συνέλευση.
 7. Αγωνιζόμαστε για να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την διαχείριση του νερού (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, δημοτικές επιχειρήσεις κ.α.)

4. Έχει το ΣΕΚΕΣ προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της ΕΥΔΑΠ;

Οι θέσεις μας για την εξασφάλιση, αναβάθμιση και ενίσχυση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να καλύπτουν τις διευρυμένες ανάγκες των πολιτών είναι:
 1. Η διαχείριση του νερού (φυσικό και κοινωνικό αγαθό), η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από δημόσιες επιχειρήσεις. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την παραχώρηση μετοχών της ΕΥΔΑΠ σε ιδιώτες. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την εισαγωγή μετοχών της ΕΥΔΑΠ στο χρηματιστήριο.
 2. Η ΕΥΔΑΠ, ως δημόσια και κοινωνικού σκοπού επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι κέλυφος ιδιοτελών ιδιωτικών συμφερόντων, μηχανισμός εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και κομματικών συμφερόντων.
 3. Απαιτείται ένα νέο μοντέλο δημόσιας ΕΥΔΑΠ, που θα λειτουργεί με κοινωνικό έλεγχο. Με θεσμοθέτηση της δημόσιας λογοδοσίας των διοικήσεων και ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις.
 4. Πρέπει να οριστούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ΕΥΔΑΠ σε σχέση της με το κράτος και την κοινωνία, στη βάση της λειτουργικής, διοικητικής και διαχειριστικής της αυτοτέλειας. Χρειάζονται κριτήρια αποτελεσματικότητας και αξιολόγησής, που δεν θα περιορίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα με όρους πλεονάσματος (κέρδος), αλλά θα περιλαμβάνουν δείκτες κοινωνικής αποτελεσματικότητας, που θα αναφέρονται στην τιμολογιακή πολιτική και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης.
 5. Χρειάζεται η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου πενταετούς ορίζοντα με αιχμή τα θέματα ανάπτυξης, προσλήψεων, προστασίας του περιβάλλοντος, λειψυδρίας, ενεργειακής πολιτικής, αποχέτευσης κλπ
 6. Οι εργασιακές σχέσεις και η κατανομή ρόλων μεταξύ εργασίας και διεύθυνσης θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν στην κατεύθυνση της εμπέδωσης αρχών δημοκρατίας και συμμετοχής των εργαζομένων. Ο σχεδιασμός της οργάνωσης της εργασίας, οι μέθοδοι εργασίας και βελτίωσης της ποιότητας και της απόδοσης δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της διεύθυνσης, αλλά εμπλέκουν και τους λειτουργικούς εργαζομένους, εκείνους δηλαδή που έχουν την πρακτική γνώση της λειτουργίας του παραγωγικού συστήματος.

5. Ποια είναι τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που στηρίζει το ΣΕΚΕΣ για τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

 1. Αγωνιζόμαστε ώστε να μην γίνει καμία παραπέρα μείωση των μισθών και να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα
 2. Ζητάμε αναπλήρωση των απωλειών των εισοδημάτων μας.
 3. Να μην γίνει καμία απόλυση ή διαθεσιμότητα ή αλλαγή εργασιακής σχέσης εργαζομένου
 4. Λέμε όχι στη μείωση των ωρών εργασίας με παράλληλη μείωση μισθού
 5. Ζητάμε να προσληφθεί άμεσα το απαραίτητο προσωπικό και να σταματήσει η ανάθεση υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ σε εργολάβους.
 6. Απαιτούμε την διατήρηση του θεσμού των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και την διατήρηση της μετενέργειας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

6. Το ΣΕΚΕΣ έχει άποψη για την οικονομική κρίση; Πως κατά, τη γνώμη του πρέπει να αντιμετωπιστεί;

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που ξέσπασε και στη χώρα μας,, είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Η κρίση αυτή αξιοποιήθηκε από το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, ως ευκαιρία για να μεταφερθούν τα βάρη για την αντιμετώπισή της στις πλάτες εργαζομένων, ανέργων, νέων, συνταξιούχων.
Καταπατήθηκαν βάναυσα τα εργασιακά δικαιώματα και οι εργατικές κατακτήσεις, το κοινωνικό κράτος οδηγείται στη διάλυση, ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται, το παραγωγικό κομμάτι του δημόσιου τομέα της οικονομίας και η δημόσια περιουσία ξεπουλιούνται στους ιδιώτες και στους δανειστές μας.
Τα συνεχή μνημόνια, από την πρώτη στιγμή συνάντησε την καθολική αντίδραση των εργαζομένων και του λαού. Αναπτύχθηκαν μεγάλοι αγώνες, στις πλατείες, στους δρόμους και τους χώρους δουλειάς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και στην ΕΥΔΑΠ, συνειδητοποίησε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής είναι καταστροφική. Τα μνημόνια μπορούν και πρέπει να ακυρωθούν.
Συγκεκριμένα:
 1. Κατάργηση της δυνατότητας που καθιερώθηκε με το νόμο 3899 του 2010 για υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων με μισθούς χαμηλότερους από τις κλαδικές συμβάσεις.
 2. Κατάργηση των προεδρικών διαταγμάτων του 2010 που προβλέπουν την αύξηση του ορίου απολύσεων καθώς και τη μείωση των αποζημιώσεων.
 3. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα.
 4. Ανάκληση όλων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στο δημόσιο τομέα από το 2010
 5. Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας.
 6. Καμιά απόλυση σε δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ
 7. Υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ με κατάργηση των μειώσεων που προβλέπει για το κατώτερο μεροκάματο ο εφαρμοστικός νόμος 4046
 8. Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας.
Η πορεία της χώρας και των εργαζομένων προς την καταστροφή μπορεί να αντιστραφεί.
 
Αγωνιζόμαστε για:
 1. Άρνηση πληρωμής και διαγραφή του χρέους, αφού η αποπληρωμή του απορροφά μεγάλο μέρος του πλούτου που κάθε χρόνο παράγουμε.
 2. Αντίσταση στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, που θίγουν κεκτημένα δικαιώματά μας και το κοινωνικό κράτος.
 3. Υπεράσπιση του δημόσιου τομέα με εθνικοποιήσεις τραπεζών, επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων.
 4. Δραστική αύξηση της φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου, µε καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής με αντίστοιχη μείωση της φορολογίας των εργαζοµένων. Κατάργηση των χαρατσιών

7. Το ΣΕΚΕΣ έχει όργανα. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;

 1. Για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το ΣΕΚΕ&Σ αποφασίζει η Συνέλευση των μελών, η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει η Γραμματεία ή το 1/10 όσων το συναπαρτίζουν. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει εναλλασσόμενο προεδρείο (Πρόεδρος & Γραμματέας)
 2. Οι συνελεύσεις είναι δημόσιες.
 3. Μία φορά το χρόνο η Συνέλευση εκλέγει Γραμματεία και Συντονιστή της Γραμματείας. Η Γραμματεία συντονίζει τη δουλειά του ΣΕΚΕΣ.
 4. Τον αριθμό των μελών της Γραμματείας αποφασίζει η Συνέλευση. Οι συνταξιούχοι συμμετέχουν στη Γραμματεία σε αναλογία όχι μικρότερη του 25%. Τα μέλη της Σ.Ε. ανανεώνονται σε ετήσια βάση τουλάχιστον κατά 50%
 5. O Συντονιστής της Γραμματείας, συντονίζει τη δουλειά της Γραμματείας και του ΣΕΚΕΣ και εκπροσωπεί το ΣΕΚΕΣ προς τα έξω. Η θητεία του Συντονιστή είναι ετήσια και δεν μπορεί να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
 6. Οι θέσεις των μελών της Γραμματείας είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητές από τη Συνέλευση.
 7. Οι αποφάσεις στο ΣΕΚΕΣ (Συνέλευση και Γραμματεία) λαμβάνονται συναινετικά και συνθετικά. Στην περίπτωση που χρειάζεται ψηφοφορία απαιτούνται τα 3/5 των παρόντων που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τo 1/4 των μελών.

ΜΑΙΟΣ 2012

 

 

ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

73 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ1 ΣΧΟΛΙΑ
42 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
18 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
12 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
11 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
9 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ