Διακήρυξη Προοδευτικής & Δημοκρατικής Συμμαχίας Επιστημονικού Συλλόγου ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,

Ο συνδυασμός μας, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑσυμμετέχει στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Επιστημονικού Συλλόγου στο Δ.Σ  την  Ομοσπονδία και το ΕΚΑ, που θα διεξαχθούν στις 4 & 5 Ιουνίου.

Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συνδυασμό  που αναδύθηκε από την ανάγκη να εκφράζονται συνδικαλιστικά και οι  έμπειροι συνάδελφοι που συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση  χρόνιων αιτημάτων του Συλλόγου, αλλά και νέοι συνάδελφοι που διαθέτουν την απαραίτητη αγωνιστική διάθεση. Σηματοδοτούμε, έτσι, ένα πνεύμα ανανέωσης του Συλλόγου και φιλοδοξούμε να γίνει η έκφραση όλων των Επιστημόνων του Συλλόγου μας

Είναι ο συνδυασμός που ιδεολογικά εκπροσωπεί το σύνολο του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου,  και έχει ως βασική του  επιδίωξη την προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων όλων των μελών του Συλλόγου και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σήμερα σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι στον εργασιακό τους βίο. Γεγονότα όπως η  απειλή της ιδιωτικοποίησης με την μεταβίβαση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο, η προσπάθεια ποινικοποίησης της λειτουργίας της από την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ, καθιστούν πολύ κρίσιμες τις εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου μας, για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, πολύ σοβαρά ζητήματα για το Σύλλογο και την Εταιρεία.

Η διευρυμένη δομή του συνδυασμού φιλοδοξεί μέσω της αλληλεπίδρασης και της σύνθεσης των απόψεων, να συντελέσει στην περαιτέρω αναβάθμιση του Συλλόγου.

Το πλαίσιο των βασικών μας θέσεων είναι :

 • Η αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της Ε.ΥΔ.Α.Π με την προσπάθεια ακύρωσης της πράξης συμαχεταβίβασης του ποσοστού των  μετοχών του Δημοσίου στο Υπερταμείο.
 • Η διατήρηση της τεχνογνωσίας της Ε.ΥΔ.Α.Π, με την σταδιακή κατάργηση της εκχώρησης αντικειμένων  σε εργολάβους και εξωτερικούς συμβούλους.
 • Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ενταγμένου στον κανονισμό προσωπικού, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας που βρίσκεται σε οριακό επίπεδο επάρκειας προσωπικού.
 • Η υπογραφή ΣΣΕ για μια τριετία, με στόχο τη βελτίωση των θεσμικών και οικονομικών δικαιωμάτων μας. Ενσωμάτωση της ΑΤΑ στο βασικό μισθό και επαναφορά των τριετιών σε όλο το προσωπικό.
 • Η διατήρηση του ΕΦΑΠΑΞ και η προάσπιση του Υγειονομικού
 • Η εναντίωση μας στην προσπάθεια ποινικοποίησης της λειτουργίας της εταιρείας και στην απόδοση ευθυνών των στελεχών της, όταν δεν υπάρχουν σαφείς και καταγεγραμμένες διαδικασίες της λειτουργίας της.
 • Η διασφάλιση ότι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών και παραλαβής έργων θα είναι απολύτως σχετικοί με το αντικείμενο και θα  έχουν  νομική κάλυψη για να μην επαναληφθούν φαινόμενα εμπλοκής τους, όπως με την υπόθεση της ψηφιοποιήσης.

Τα στελέχη που συγκροτούν σήμερα τη ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ έδωσαν μάχες σε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου, τους εργαζόμενους και την ΕΥΔΑΠ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Συμμετείχαν σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και τις  δράσεις κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ
 • Συμμετείχαν σε ομάδα εργασίας με στόχο την βελτίωση της μισθοδοσίας του προσωπικού, απόφαση που υλοποίησε η τότε Διοίκηση για να διορθωθούν οι στρεβλώσεις των αρχικών περικοπών του νόμου 4024/11.
 • Συνέβαλαν καθοριστικά στην διατήρηση του θεσμού του Αναπληρωτή Διευθυντή, με πρόταση στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όταν η παράταξη του ΣΕΚΕΣ πρωτοστάτησε στην κατάργηση των Αναπληρωτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται μισθολογικά για τους συναδέλφους που κατείχαν θέση ευθύνης στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε.
 • Διεκδικήσαν την επαναχορήγηση της ξένης γλώσσας και  σταδιακή αύξηση του ποσού ανά τάξη για τα τέκνα των εργαζομένων. Τα δίδακτρα εμπίπτουν στο αφορολόγητο, χωρίς αυτό να θεωρείται εισόδημα για τους εργαζόμενους.
 • Εξασφάλισαν την επέκταση του ομαδικού ασφαλιστήριου από τα 18 στα 25 έτη για τα τέκνα των εργαζομένων και  κάλυψη  από τα 65 έως τα  70 έτη για τους συναδέλφους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να βγουν στη σύνταξη.
 • Ενέταξαν τις  μετατάξεις για τους συναδέλφους που βρίσκονταν  πάνω από τον 4ο βαθμό  στη ΣΣΕ του 2015,  ρυθμίζοντας  ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων.
 • Συνέχισαν τις δικαστικές διεκδικήσεις κατά των μνημονιακών νόμων 4024/11,3833/10,3845/10 για τις άδικες περικοπές των μισθών μας.
 • Καταθέσαν αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο για το επίδομα ειδικότητας, με στόχο να επιστρέψει για εκδίκαση στο Εφετείο.
 • Έγιναν παρεμβάσεις στη Διοίκηση για την καταστρατήγηση  του Κανονισμού Προσωπικού,  σε πολλές περιπτώσεις τοποθετήσεων σε θέσεις ευθύνης υπαλλήλων Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Συμμετείχαν στην οργάνωση επιστημονικής ημερίδας για την κλιματική αλλαγή με τον Σύλλογο Μηχανικών καθώς και  ημερίδας   για την παγκόσμια ημέρα νερού σε συνεργασία με την  Ομοσπονδία
 • Υλοποίησαν  κοινωνικές δράσεις

Υπάρχουν βέβαια και   αιτήματα  που δεν έχουν επιλυθεί και θα δρομολογηθούν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές του Συλλόγου όπως:

 • H δικαστική διεκδίκηση των μισθολογικών προαγωγών (τριετιών) σε περίπτωση που δεν ενταχθούν τελικά στη ΣΣΕ που θα υπογραφεί.
 • Επίδομα 5% στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος
 • Αναπροσαρμογή του επιδόματος στους Χημικούς – Βιολόγους με τους όρους και τις προϋποθέσεις που χορηγούνται στις συναφείς κατηγορίες.

Αναφορικά με την υπόθεση της ψηφιοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Σύλλογος μετά τις δύο παρεμβάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατέθεσε αίτημα  , με το οποίο  ζητούσε από το Διοικητικό Συμβούλιο  να αποστείλει υποστηρικτικό κείμενο στο σώμα  Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που να αναδεικνύει ότι οι ασαφείς και  μη  καταγεγραμμένες  διαδικασίες ήταν η βασική αιτία εμπλοκής των συναδέλφων σε αυτή την υπόθεση.

Στην χθεσινή παράσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της πλειοψηφίας των μελών  του Δ.Σ του Συλλόγου (απουσίαζαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΚΕΣ) συζητήθηκε το αίτημα και η Διοίκηση, αντιπρότεινε επαναδιατύπωση του αιτήματος με κάποιες λεκτικές διορθώσεις, ή σύνταξη  επιστολής από τον Διευθύνων και τον Πρόεδρο προς τους Επιθεωρητές  στη λογική του αιτήματος του Συλλόγου. Να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση έβρισκε  την κάθετη άρνηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, όποια και είναι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε  στο πλευρό των συναδέλφων μας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος χρειάζεται ενωτική εκπροσώπηση και ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του, πέρα και πάνω από μικροκομματικές σκοπιμότητες και παραταξιακές λογικές  για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έρχονται.

Ο ρόλος του Συλλόγου πρέπει να είναι καθοριστικός στην επαπειλούμενη ιδιωτικοποίηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. αλλά και στην ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.

Ο συνδυασμός μας, απαρτίζεται από εξαίρετους συναδέλφους που διεκδικούν την ψήφο σας, για να  εξασφαλίσουμε στο Σύλλογό μας ένα ρόλο ισχυρό, δυναμικό και ανεξάρτητο.

Χρειάζεται σύνεση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και όχι στείρες αντιπαραθέσεις

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οι Υποψήφιοι με το συνδυασμό μας :

 1. ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου
 2. ΑΛΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ευσταθίου
 3. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου
 4. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
 5. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Σάββα
 6. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σπήλιου
 7. ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου
 8. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου
 9. ΚΩΛΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου
 10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ του Βασιλείου
 11. ΜΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου
 12. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
 13. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αθανασίου
 14. ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του Γεωργίου
 15. ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αναστασίου
 16. ΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 
 17. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου
 18. ΦΟΥΣΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Νικολάου
 19. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του Δημητρίου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here