Σύλλογος Μηχανικών ΕΥΔΑΠ: Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες (6-7Ιουνίου) – Οι υποψήφιοι συνδυασμοί

0
1125

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2
της Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών της 06.06.2018 και
07.06.2018 του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. της Ε.ΥΔ.Α.Π.

1.6.2018

Σήμερα, Παρασκευή 01.06.2018, κατατέθηκαν στην Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των κ.κ. Κασωτάκη Ευαγγελίας, Κουκλάδα Αικατερίνης και Σταματόπουλου Χρήστου οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού συνεδρίασε και εξέτασε τις υποψηφιότητες και αφού έλαβε υπ’ όψιν τα άρθρα 13, 15, 29 και 30 του Καταστατικού, ανακηρύσσει τους υποψηφίους των πέντε (5) συνδυασμών ως εξής:

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ»

Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς– άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αποστόλου Κων/νος
2. Αργυράκης Μιχαήλ
3. Δρακούλη Γρηγορία
4. Νάστος Νικόλαος
5. Χατζηδάκης Μιχαήλ

Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς– άρθ. 15 καταστατικού)
1. Τζαμουράνη Λαμπρινή

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αποστόλου Κων/νος
2. Αργυράκης Μιχαήλ
3. Δρακούλη Γρηγορία
4. Νάστος Νικόλαος

Δ) Για το Ε.Κ.Α. (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αποστόλου Κων/νος
2. Αργυράκης Μιχαήλ
3. Δρακούλη Γρηγορία

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ»

Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αποστολάκη Αικατερίνη
2. Γουλιέλμος Γεώργιος
3. Δρίνης Κωνσταντίνος
4. Ζιώγας Ευάγγελος
5. Καλογερίδης Κωνσταντίνος
6. Νίνου Αθηνά
7. Ράππου Ελένη
8. Σοβατζής Δημήτριος
9. Σταυρόπουλος Νικόλαος

Β) Για την ελεγκτική επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς– άρθ. 15 καταστατικού)
1. Μπριλάκης Δημήτριος

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αποστολάκη Αικατερίνη
2. Γουλιέλμος Γεώργιος
3. Δρίνης Κωνσταντίνος
4. Ζιώγας Ευάγγελος
5. Καλογερίδης Κωνσταντίνος
6. Νίνου Αθηνά
7. Ράππου Ελένη
8. Σοβατζής Δημήτριος
9. Σταυρόπουλος Νικόλαος

Δ) Για το Ε.Κ.Α. (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αποστολάκη Αικατερίνη
2. Γουλιέλμος Γεώργιος
3. Δρίνης Κωνσταντίνος
4. Ζιώγας Ευάγγελος
5. Καλογερίδης Κωνσταντίνος
6. Νίνου Αθηνά
7. Ράππου Ελένη
8. Σοβατζής Δημήτριος
9. Σταυρόπουλος Νικόλαος

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»

Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αγιοστρατίτης Στέργιος
2. Δήμτσας Γεώργιος
3. Ευαγγελάτου Σοφία
4. Καραγιάννης Ηρακλής
5. Κρίμπαλης Δημοσθένης
6. Κώττας Δημήτριος
7. Λιάπη Μαρία
8. Μαλλιαρού Θεοδώρα
9. Ματθαίος Μιχαήλ
10.Σούλης Βασίλειος

Β) Για την ελεγκτική επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς– άρθ. 15 καταστατικού)
1. Βλαγκούλη Ελένη

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αγιοστρατίτης Στέργιος
2. Βλαγκούλη Ελένη
3. Δήμτσας Γεώργιος
4. Ευαγγελάτου Σοφία
5. Καραγιάννης Ηρακλής
6. Κρίμπαλης Δημοσθένης
7. Κώττας Δημήτριος
8. Λιάπη Μαρία
9. Μαλλιαρού Θεοδώρα
10.Ματθαίος Μιχαήλ
11.Σούλης Βασίλειος

Δ) Για το Ε.Κ.Α. (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αγιοστρατίτης Στέργιος
2. Βλαγκούλη Ελένη
3. Δήμτσας Γεώργιος
4. Ευαγγελάτου Σοφία
5. Καραγιάννης Ηρακλής
6. Κρίμπαλης Δημοσθένης
7. Κώττας Δημήτριος
8. Λιάπη Μαρία
9. Μαλλιαρού Θεοδώρα
10.Ματθαίος Μιχαήλ
11.Σούλης Βασίλειος

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΕΣΚ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»

Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς– άρθ. 15 καταστατικού)
1. Παπαγεωργίου – Αναγνώστου Αικατερίνη
2. Κυλάφης Σπυρίδων
3. Καψάλη Φωτεινή

Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς– άρθ. 15 καταστατικού)
Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Παπαγεωργίου – Αναγνώστου Αικατερίνη
2. Κυλάφης Σπυρίδων
3. Καψάλη Φωτεινή

Δ) Για το Ε.Κ.Α (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Παπαγεωργίου – Αναγνώστου Αικατερίνη
2. Κυλάφης Σπυρίδων
3. Καψάλη Φωτεινή

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»

Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
2. Αλούκος Ιωάννης
3. Βαφειάδης Εμμανουήλ
4. Βλάχος Γεώργιος
5. Γκαρίπη Μελπομένη
6. Γρηγορίου Παναγιώτης
7. Ζάννου Δέσποινα
8. Θωμαΐδης Πέτρος
9. Καράμπελας Αναστάσιος
10. Κολυβά Ειρήνη
11. Μαλανδράκη Βασιλική
12. Παπαϊωάννου Πέτρος
13. Ράνιος Αλέξανδρος
14. Φάβιος Παναγιώτης
15. Φαλτσέτας Χρήστος
16. Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος
17. Χριστοφόρου Αγγελική

Β) Για την ελεγκτική επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς– άρθ. 15 καταστατικού)
1. Γελαδάς Διονύσιος
2. Κεχαγιαδάκης Νικόλαος
3. Ρίπης Κωνσταντίνος

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
2. Αλούκος Ιωάννης
3. Βαφειάδης Εμμανουήλ
4. Βλάχος Γεώργιος
5. Γελαδάς Διονύσιος
6. Γκαρίπη Μελπομένη
7. Γρηγορίου Παναγιώτης
8. Ζάννου Δέσποινα
9. Θωμαΐδης Πέτρος
10. Καράμπελας Αναστάσιος
11. Κεχαγιαδάκης Νικόλαος
12. Κολυβά Ειρήνη
13. Μαλανδράκη Βασιλική
14. Παπαϊωάννου Πέτρος
15. Ράνιος Αλέξανδρος
16. Ρίπης Κωνσταντίνος
17. Φάβιος Παναγιώτης
18. Φαλτσέτας Χρήστος
19. Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος
20. Χριστοφόρου Αγγελική

Δ) Για το Ε.Κ.Α. (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)
1. Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
2. Γρηγορίου Παναγιώτης
3. Ζάννου Δέσποινα
4. Θωμαΐδης Πέτρος
5. Ράνιος Αλέξανδρος
6. Φάβιος Παναγιώτης
7. Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος
8. Χριστοφόρου Αγγελική

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στο
κτήριο της Λαοδικείας και την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα
Συνεδριάσεων στο νέο κτίριο του Περισσού (τέως Αποθηκών), από 08:00 έως
15:00.

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και του Βιβλιαρίου υγείας.

Η Εφορευτική Επιτροπή
Κασωτάκη Ευαγγελία
Κουκλάδα Αικατερίνη
Σταματόπουλος Χρήστος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ