Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

Αίτηση ασφαλιστικών για αναβολή των εκλογών στο Συνεταιρισμό

Την αναστολή των αρχαιρεσιών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής περί ακύρωσης της απόφασης της Εφορευτικής Επιτροπής για την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στις 27/11 κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι Γιώργος Μπάκας,  Αθανάσιος Θεοχάρης συνταξιούχοι Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε., Διονύσιος  Ρετουνιώτης εργαζόμενος Ε.ΥΔ.Α.Π. και το ν.π. με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων Ε.ΥΔ.Α.Π»

Με την αίτηση οι ανωτέρω ζητούν:

1) Nα γίνει δεκτή η παρούσα ως νόμιμη και βάσιμη.

2) Nα ληφθούν τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα και/ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό   μέτρο κρίνει πρόσφορο το Δικαστήριό Σας για την εξασφάλιση και διατήρηση των δικαιωμάτων μας.

3) Nα ανασταλεί κατ’ άρθρο 102 ΑΚ προσωρινά η εκτέλεση της από 11.11.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του καθού για διενέργεια αρχαιρεσιών και εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής μας περί ακύρωσης της ως άνω απόφασης.

4) Να ανασταλεί κατ’ άρθρο 102 ΑΚ προσωρινά η εκτέλεση των από 19.11.2019 και 22.11.2019 αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής του καθού, των σχετικών με τη χρόνο και διαδικασία διενέργειας των αρχαιρεσιών του καθού  μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής μας περί ακύρωσης των ως άνω αποφάσεων.

5) Να υποχρεωθεί το καθού (άρ. 731, 732 ΚΠολΔ) και τα Καταστατικά όργανα διοίκησης αυτού (Γεν. Συνέλευση και Εφορευτική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο) να απέχουν προσωρινώς από οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη σχετιζόμενη  με τη  σύγκληση ή  διενέργεια Γενικής Συνέλευσης με θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών οργάνων του καθού.

6) Nα μας χορηγηθεί προσωρινή διαταγή λόγω του άμεσου και επικειμένου κινδύνου σύμφωνα με την οποία θα απαγορεύεται και/ή/άλλως αναστέλλεται η από το καθού διενέργεια  Γενικής Συνέλευσης και αρχαιρεσιών   την 27.11.2019 και σε κάθε άλλη ημερομηνία  με βάση τις ως άνω αναφερόμενες αποφάσεις, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης.

7) Να διαταχθεί κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο

8) Nα καταδικασθεί το καθού στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Ολόκληρη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εδώ

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ