Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΕΥΔΑΠ: Ανακάλεσε η Διοίκηση το “παράρτημα σύμβασης” για τα προσωπικά δεδομένα

Μετά από την καθολική αντίδραση των εκπροσώπων (ΟΜΕ, σωματεία, παρατάξεις) αλλά και του συνόλου των εργαζομένων, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΕΥΔΑΠ με ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στο προσωπικό στις 6/9/2018 “ανέστειλε” την εγκύκλιό της (4882/2-8-2018 και αρ. 10/10-8-2018) για την υποχρέωση εκ μέρους των εργαζομένων υπογραφής «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ακολουθεί το ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ως γνωρίζετε μετά την θέσπιση του νέου Ευρωπαϊκού «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων», (2016/679), προέκυψε η απόλυτη και σαφής υποχρέωση της άμεσης προσαρμογής και της Εταιρείας μας στα οριζόμενα απ΄ αυτόν.

Λόγω της ύψιστης σοβαρότητας του εγχειρήματος αλλά και των επαπειλουμένων σοβαροτάτων συνεπειών – κυρώσεων που προβλέπει ο εν λόγω «Κανονισμός» σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών του, η Εταιρεία μας προσέλαβε εγνωσμένου κύρους εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, ενώ ταυτοχρόνως όρισε ανώτατο στέλεχός της ως «Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

Από τη συνεργασία των ανωτέρω και κατά την εμπεριστατωμένη διερεύνηση του συνόλου των λειτουργιών της Εταιρείας, προέκυψε η ανάγκη μιας σειράς προσαρμογών, με στόχο την διασφάλιση τόσο της Εταιρείας όσο και των εργαζομένων της, για τις οποίες και υπεδείχθησαν συγκεκριμένες αντίστοιχες «διοικητικές ενέργειες».

Στις επιβαλλόμενες αυτές ενέργειες συγκαταλέγεται και η «Δήλωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων – ρήτρα εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας», η οποία κρίθηκε και υπεδείχθη ότι θα πρέπει στο εξής να συνοδεύει ως παράρτημα τη «σύμβαση εργασίας» κάθε εργαζομένου στην Εταιρεία.

Τα κείμενα των ως άνω δηλώσεων όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας μας και έτυχαν της έγκρισης των υπευθύνων προς τούτο («Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» και Εξωτερικών συνεργατών), διεκινήθησαν από την Υπηρεσία Προσωπικού προς όλες τις Υπηρεσίες της Εταιρείας για την υπογραφή τους από όλους τους εργαζομένους.

Με γνώμονα την ομαλή μετάβαση της Εταιρείας στη νέα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον νέο «Κανονισμό», διοργανώθηκε σχετική παρουσίασή του προς όλα τα Υπηρεσιακά στελέχη της Εταιρείας από την «Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων» την 24η Μαΐου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτηρίου στον Περισσό, ενώ ανάλογου χαρακτήρα στοχευμένες δραστηριότητες προγραμματίζονται άμεσα για το σύνολο του προσωπικού.

Η Διοίκηση της Εταιρείας μας ανέκαθεν εξέταζε με ιδιαίτερη ευαισθησία τους εκάστοτε αναδυόμενους προβληματισμούς των εργαζομένων και πολύ περισσότερο όταν αυτοί αφορούσαν διαδικασίες προσαρμογής σε καινούργια δεδομένα, με γνώμονα πάντα τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας σε αγαστή συνεργασία Διοίκησης και εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μας εξετάζει και τις πρόσφατες ενστάσεις και προτάσεις εργαζομένων επί της εξελισσόμενης διαδικασίας και, προκειμένου να δοθεί χρόνος για να προηγηθεί σειρά ενεργειών που ενδεχομένως κριθούν ως απαραίτητες για την ομαλή προσαρμογή στον εν λόγω «Κανονισμό» αλλά και με στόχο την άμβλυνση των όποιων σήμερα προβάλλονται εναντιώσεων, αναστέλλει μέχρι νεοτέρας εντολής την εν λόγω διαδικασία.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι να κρατήσουν στις Διευθύνσεις / Υπηρεσίες τους τα έγγραφα « Δηλώσεων» των εργαζομένων τους που τους έχουν αποσταλεί, και να μην τα επιστρέψουν στην Υπηρεσία Προσωπικού μέχρι νεοτέρων οδηγιών. Επίσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος και οι εργαζόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Γαλάτσι, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ